Year 2019, Volume 5 , Issue 2, Pages 172 - 191 2019-10-20

İngilizce Öğretmenlerinin Öğretme Endişeleri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki
An Analysis of the Relatıonship between Teaching Concerns and Personality Traits of In-Service EFL Teachers

Didem Atan [1] , Demet Yaylı [2]


ÖZ: Özet, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı, 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özette araştırmanın konusu, temel amacı, yöntemi, bulgular ve sonuç yer almalı. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip yerine kendi özetinizi yazabilirsiniz. Özet, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı, 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özette araştırmanın konusu, temel amacı, yöntemi, bulgular ve sonuç yer almalı. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip yerine kendi özetinizi yazabilirsiniz. Özet, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı, 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özette araştırmanın konusu, temel amacı, yöntemi, bulgular ve sonuç yer almalı. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip yerine kendi özetinizi yazabilirsiniz. Özet, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı, 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özette araştırmanın konusu, temel amacı, yöntemi, bulgular ve sonuç yer almalı. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip yerine kendi özetinizi yazabilirsiniz. Özet, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı, 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özette araştırmanın konusu, temel amacı, yöntemi, bulgular ve sonuç yer almalı.


ABSTRACT: Abstract should be written using the font size 10 and justified, without exceeding the word limit (150 words). The abstract should include the scope and the basic aim of the study, methodology, findings, conclusions, and suggestions (if any). You can write your own abstract by deleting this text; however, you are not to change the format of the abstract. Abstract should be written using the font size 10 and justified, without exceeding the word limit (150 words). The abstract should include the scope and the basic aim of the study, methodology, findings, conclusions, and suggestions. Abstract should be written using the font size 10 and justified, without exceeding the word limit (150 words). The abstract should include the scope and the basic aim of the study, methodology, findings, conclusions, and suggestions (if any). Abstract should be written using the font size 10 and justified, without exceeding the word limit.


 • Atak, H. (2013). On-maddeli kişilik ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Archives of Neuropsychiatry, 50, 312-319.
 • Burger, J. (2006) Personality. (1st ed.)., İstanbul: Kaknus Publications.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. (22nd ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cabı, E., & Yalçınalp, S. (2013) Occupational anxiety scale for prospective teachers: A study on validity and reliability. Hacettepe University Education Faculty Journal, 44, 85-96.
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (4th ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W., & Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). California: Sage Publication Inc,
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). Washington DC: Sage Publication Inc.
 • Çelik, M. (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kişilik Özellikleri ve Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodologies. New York: Oxford University Press.
 • Fuller, F. F. (1969) Concerns of teachers: A developmental conceptualization 1. American Educational Research Journal, 6(2), 207-226.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference (10th ed.). Boston: Pearson.
 • Ghaith, G., & Shaaban, K. (1999). The relationship between perceptions of teaching concerns, teacher efficacy, and selected teacher characteristics. Teaching and Teacher Education, 15(5), 487 – 496.
 • Gosling, S.D., Rentfrow, P.J., & Swann, W.B. Jr. (2003). A very brief measure of the Big Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37, 504-528.
 • McCrae, R. R., & Costa P. T. Jr. (1997). Personality traits structure as a human universal. American Psychologist, 52, 509-516.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Reeves – Kazelskis, C., & King, D.A. (1994). Teaching concerns of pre-service teachers. 23. Mid-South Educational Research Association Conference.
 • Swennen, A., Jörg, T. & Korthagen, F. (2004) Studying student teachers' concerns, combining image‐based and more traditional research techniques. European Journal of Teacher Education, 27(3), 265 – 283.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston: Pearson.
 • Ünaldı, Ü. & Alaz, A. (2008). Coğrafya öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1-13.
 • Yaylı, D. & Hasırcı, S. (2009). Concerns of prospective teachers of Turkish on teaching. The Journal of International Social Research, 2(9), 520-525.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9491-6620
Author: Didem Atan (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9556-2281
Author: Demet Yaylı
Institution: Pamukkale Universitesi
Country: Turkey


Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 2211-A
Dates

Publication Date : October 20, 2019

Bibtex @research article { jlere584504, journal = {Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-5602}, eissn = {2149-5602}, address = {}, publisher = {Hakan ÜLPER}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {172 - 191}, doi = {10.31464/jlere.584504}, title = {An Analysis of the Relatıonship between Teaching Concerns and Personality Traits of In-Service EFL Teachers}, key = {cite}, author = {Atan, Didem and Yaylı, Demet} }
APA Atan, D , Yaylı, D . (2019). An Analysis of the Relatıonship between Teaching Concerns and Personality Traits of In-Service EFL Teachers. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 172-191 . DOI: 10.31464/jlere.584504
MLA Atan, D , Yaylı, D . "An Analysis of the Relatıonship between Teaching Concerns and Personality Traits of In-Service EFL Teachers". Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 172-191 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere/issue/49541/584504>
Chicago Atan, D , Yaylı, D . "An Analysis of the Relatıonship between Teaching Concerns and Personality Traits of In-Service EFL Teachers". Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 172-191
RIS TY - JOUR T1 - An Analysis of the Relatıonship between Teaching Concerns and Personality Traits of In-Service EFL Teachers AU - Didem Atan , Demet Yaylı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31464/jlere.584504 DO - 10.31464/jlere.584504 T2 - Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 191 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-5602-2149-5602 M3 - doi: 10.31464/jlere.584504 UR - https://doi.org/10.31464/jlere.584504 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi An Analysis of the Relatıonship between Teaching Concerns and Personality Traits of In-Service EFL Teachers %A Didem Atan , Demet Yaylı %T An Analysis of the Relatıonship between Teaching Concerns and Personality Traits of In-Service EFL Teachers %D 2019 %J Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi %P 2149-5602-2149-5602 %V 5 %N 2 %R doi: 10.31464/jlere.584504 %U 10.31464/jlere.584504
ISNAD Atan, Didem , Yaylı, Demet . "An Analysis of the Relatıonship between Teaching Concerns and Personality Traits of In-Service EFL Teachers". Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (October 2019): 172-191 . https://doi.org/10.31464/jlere.584504
AMA Atan D , Yaylı D . An Analysis of the Relatıonship between Teaching Concerns and Personality Traits of In-Service EFL Teachers. JLERE. 2019; 5(2): 172-191.
Vancouver Atan D , Yaylı D . An Analysis of the Relatıonship between Teaching Concerns and Personality Traits of In-Service EFL Teachers. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(2): 191-172.