PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti

Year 2005, Volume: 1 Issue: 1, 89 - 100, 01.04.2005

Abstract

Bu araştırmada iletişim kuramının yabancı dil öğretimi için öngördüğü iletişimsel yeti kavramı bilimsel literatürün ışığında tartışıldı. Bu bağlamda temel dil becerileri ve bu becerilerin geliştirilmesi sorunu ayrıntılı olarak incelendi. Ayrıca iletişimsel yetinin ilgili yabancı dille birlikte o dilin ait olduğu kültürün öğrenilmesini de gerekli kıldığı vurgulandı. Bu arada yabancı dil öğretiminde iletişimsel yetinin geliştirilmesine yönelik somut öneriler sunuldu.

References

 • Abalı, Ünal: (1998) Deutschunterricht mit Migrantenkindern; Bilinguale, kommunikative, interkulturelle und ganzheitliche Ansaetze, Hohengehren
 • Aksan, Doğan: (1990) Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
 • Aktaş, Tahsin: (1996) Çeviri İşlemine Genel Bir Bakış, Orsen Matbaası, Ankara
 • Balcı, Yasemin: (2000) “Kreatives Schreiben als Hilfe beim Erwerb der Leseund Schreibfertigkeiten”, In: 7. Türkischer Germanistikkongress, Tagungsbeitraege, H.Ü.philologische Fak.Ankara, s. 523-528
 • Byram, M.: (1997) Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Clevedon: Multilingual Matters
 • Çakır, Mustafa: (2000) “Die kulturellen und sozialen Bedigungen der inter-kulturellen Kommunikationsfaehigkeit und Sprachlernen von Türken in der BRD”, In: 7.Türkischer Germanistik-kongress,Tagungsbeitraege, H.Ü.Ankara, s.253-262
 • Dieter, Wolf: (2001) Sinn und Bedeutung des Schreibens beim Lernen Fremdsprachen und als Verfahren zur Förderung von Mehr Sprachigkeit, Anglistik, Bergische Universitaet, Wuppertal
 • Edmonson,W/House,J: (1993) Einführung in die Sprachlehrforschung, Franke Verlag, Tübingen, Basel
 • Ersöz, Aydan: (1987)”Dil Öğretiminde Videonun Yeri”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt3, Sayı 1, Ankara
 • Ersöz,A./ Paksoy,G: (1993) “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kaynak Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar”, 7.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Ankara Üni.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayını:371, Ankara, s.191-198
 • Demircan, Ömer: (1990) Yabancı Dil öğretim Yöntemleri,Can Ofset,1. Baskı, İstanbul
 • Demirel, Özcan: (1993) Yabancı Dil Öğretimi, İlkeler, Yöntemler, Teknikler Usem Yayınları, Ankara
 • Doyé, Peter (1995) “Lehr- und Lernziele des Fremdsprachenunterrichts, In: Bausch / Christ /Krumm (Hrsg.) Handbuch Fremdsprachen-unterricht, Franke Verlag,Tübingen, s.161-166
 • Fanselov,G./ Felix,S.W.: (1993) Sprachtheorie1 Grundlagen und Zielsetzungen, Franke Verlag, Tübingen und Basel
 • Genç, Ayten: (2000) Wörterbuch Paedagogik, Deutsch – Türkisch, Hacettepe Taş Kitabevi, Ankara
 • Herrlitz, Wolfgang: (1990) Sprache 1, Einführung in die moderne Linguistik, Band1, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt
 • Korkmaz, Zeynep: (1992) Grammer Terimleri Sözlüğü,Türk Dil Kurumu Yayınları: 575, Ankara
 • Lewandowski, Theoder: (1984) Linguistisches Wörterbuch 1,2,3, Quelle und Meyer Verlag, Heidelberg
 • Neuner,Gerhard: (1995) “Methodik und Methoden, Überblick”, In: Bausch Christ / Krumm (Hrsg.) Handbuch Fremdsprachenunterricht, Franke Verlag,Tübingen, s.180-188
 • Polat, Tülin: (1993) “Yazınsal Metinler ve Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi”, In: Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, s. 181-190
 • Schubert,Wolker: (1990) “Grammatik und Fremdverstehen”, In: Grammatik-Arbeit im DaF-Unterricht, Indicium Verlag,München, s.199-218
 • Tapan, Nilüfer: (1993) 20. Yüzyıl Almanca Öğretiminde Yöntem Arayışları, In: İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul, s.191-205
 • Tapan, Nilüfer: (2003) “Neue Dimensionen der Deutschlehrerausbildung in der Türkei”, In: Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perspektive, Shaker Verlag, Aachen, s.193-205
 • Ünalan, Şükrü: (2002) Dil ve Kültür.Gazi Üniversitesi Basımevi, Ankara
 • Woods, Roy: (1990) “Die veraenderte Rolle der Grammatik in universitaeren Deutschunterricht in Grossbritannien”, In: Grammatikarbeit im DaF-Unterricht,Indicium Verlag, München, s. 181-196

Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti

Year 2005, Volume: 1 Issue: 1, 89 - 100, 01.04.2005

Abstract

Bu araştırmada iletişim kuramının yabancı dil öğretimi için öngördüğü iletişimsel yeti kavramı bilimsel literatürün ışığında tartışıldı. Bu bağlamda temel dil becerileri ve bu becerilerin geliştirilmesi sorunu ayrıntılı olarak incelendi. Ayrıca iletişimselyetinin ilgili yabancı dille birlikte o dilin ait olduğu kültürün öğrenilmesini de gereklikıldığı vurgulandı. Bu arada yabancı dil öğretiminde iletişimsel yetinin geliştirilmesine yönelik somut öneriler sunuldu

References

 • Abalı, Ünal: (1998) Deutschunterricht mit Migrantenkindern; Bilinguale, kommunikative, interkulturelle und ganzheitliche Ansaetze, Hohengehren
 • Aksan, Doğan: (1990) Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
 • Aktaş, Tahsin: (1996) Çeviri İşlemine Genel Bir Bakış, Orsen Matbaası, Ankara
 • Balcı, Yasemin: (2000) “Kreatives Schreiben als Hilfe beim Erwerb der Leseund Schreibfertigkeiten”, In: 7. Türkischer Germanistikkongress, Tagungsbeitraege, H.Ü.philologische Fak.Ankara, s. 523-528
 • Byram, M.: (1997) Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Clevedon: Multilingual Matters
 • Çakır, Mustafa: (2000) “Die kulturellen und sozialen Bedigungen der inter-kulturellen Kommunikationsfaehigkeit und Sprachlernen von Türken in der BRD”, In: 7.Türkischer Germanistik-kongress,Tagungsbeitraege, H.Ü.Ankara, s.253-262
 • Dieter, Wolf: (2001) Sinn und Bedeutung des Schreibens beim Lernen Fremdsprachen und als Verfahren zur Förderung von Mehr Sprachigkeit, Anglistik, Bergische Universitaet, Wuppertal
 • Edmonson,W/House,J: (1993) Einführung in die Sprachlehrforschung, Franke Verlag, Tübingen, Basel
 • Ersöz, Aydan: (1987)”Dil Öğretiminde Videonun Yeri”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt3, Sayı 1, Ankara
 • Ersöz,A./ Paksoy,G: (1993) “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kaynak Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar”, 7.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Ankara Üni.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayını:371, Ankara, s.191-198
 • Demircan, Ömer: (1990) Yabancı Dil öğretim Yöntemleri,Can Ofset,1. Baskı, İstanbul
 • Demirel, Özcan: (1993) Yabancı Dil Öğretimi, İlkeler, Yöntemler, Teknikler Usem Yayınları, Ankara
 • Doyé, Peter (1995) “Lehr- und Lernziele des Fremdsprachenunterrichts, In: Bausch / Christ /Krumm (Hrsg.) Handbuch Fremdsprachen-unterricht, Franke Verlag,Tübingen, s.161-166
 • Fanselov,G./ Felix,S.W.: (1993) Sprachtheorie1 Grundlagen und Zielsetzungen, Franke Verlag, Tübingen und Basel
 • Genç, Ayten: (2000) Wörterbuch Paedagogik, Deutsch – Türkisch, Hacettepe Taş Kitabevi, Ankara
 • Herrlitz, Wolfgang: (1990) Sprache 1, Einführung in die moderne Linguistik, Band1, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt
 • Korkmaz, Zeynep: (1992) Grammer Terimleri Sözlüğü,Türk Dil Kurumu Yayınları: 575, Ankara
 • Lewandowski, Theoder: (1984) Linguistisches Wörterbuch 1,2,3, Quelle und Meyer Verlag, Heidelberg
 • Neuner,Gerhard: (1995) “Methodik und Methoden, Überblick”, In: Bausch Christ / Krumm (Hrsg.) Handbuch Fremdsprachenunterricht, Franke Verlag,Tübingen, s.180-188
 • Polat, Tülin: (1993) “Yazınsal Metinler ve Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi”, In: Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, s. 181-190
 • Schubert,Wolker: (1990) “Grammatik und Fremdverstehen”, In: Grammatik-Arbeit im DaF-Unterricht, Indicium Verlag,München, s.199-218
 • Tapan, Nilüfer: (1993) 20. Yüzyıl Almanca Öğretiminde Yöntem Arayışları, In: İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul, s.191-205
 • Tapan, Nilüfer: (2003) “Neue Dimensionen der Deutschlehrerausbildung in der Türkei”, In: Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perspektive, Shaker Verlag, Aachen, s.193-205
 • Ünalan, Şükrü: (2002) Dil ve Kültür.Gazi Üniversitesi Basımevi, Ankara
 • Woods, Roy: (1990) “Die veraenderte Rolle der Grammatik in universitaeren Deutschunterricht in Grossbritannien”, In: Grammatikarbeit im DaF-Unterricht,Indicium Verlag, München, s. 181-196

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Tahsin AKTAŞ

Publication Date April 1, 2005
Published in Issue Year 2005 Volume: 1 Issue: 1

Cite

Bibtex @ { jlls122834, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2005}, volume = {1}, number = {1}, pages = {89 - 100}, title = {Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti}, key = {cite}, author = {Aktaş, Tahsin} }
APA Aktaş, T. (2005). Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti . Journal of Language and Linguistic Studies , 1 (1) , 89-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/issue/9921/122834
MLA Aktaş, T. "Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti" . Journal of Language and Linguistic Studies 1 (2005 ): 89-100 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/issue/9921/122834>
Chicago Aktaş, T. "Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti". Journal of Language and Linguistic Studies 1 (2005 ): 89-100
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti AU - TahsinAktaş Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 100 VL - 1 IS - 1 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti %A Tahsin Aktaş %T Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti %D 2005 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Aktaş, Tahsin . "Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti". Journal of Language and Linguistic Studies 1 / 1 (April 2005): 89-100 .
AMA Aktaş T. Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti. Journal of Language and Linguistic Studies. 2005; 1(1): 89-100.
Vancouver Aktaş T. Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti. Journal of Language and Linguistic Studies. 2005; 1(1): 89-100.
IEEE T. Aktaş , "Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti", Journal of Language and Linguistic Studies, vol. 1, no. 1, pp. 89-100, Apr. 2005