BibTex RIS Cite

Bir Lojistik ve Pazarlama Yönetimi Olarak CALS (Sürekli Tedarik, Ömür Boyu Destek ) Stratejisi

Year 2008, Volume: 4 Issue: 1, 76 - 86, 01.04.2008

Abstract

References

  • http://www.tsk.mil.tr/2_GENEL_BILGILER/2_8_Surekli_Tedarik_Omurboyu_Destek_ CALS_Projesi/Surekli_ Tedarik_Omurboyu_Destek_ CALS_Projesi.htm (02.09.2008)
  • CALS: An Enabling Strategy For Agile Management Systems Jr Jung Lyu. International Journal of Agile Management Systems. Bradford,1999
  • Tony Holden, Ruth A.Schmidt , Commerce at Light Speed – An International Comperative Evaulation of CALS Strategy and Implementation in the USA and Japan, Wembley,2001.Vol.101
  • NATO CALS Handbook Appendices, March 1, 2000 (http://www.dcnicn.com/ncmb/ nch_june-2000/html/Appendices.htm) (05.09.2008)
  • NATO CALS Handbook, June 2000, Version 2 (http://www.dcnicn.com/ncmb/nch_ june-2000/html/NATOCALS%20Handbook%201%20June%202009.htm) (05.09.2008)

BİR LOJİSTİK VE PAZARLAMA YÖNETİMİ OLARAK CALS (SÜREKLİ TEDARİK, ÖMÜR BOYU DESTEK ) STRATEJİSİ

Year 2008, Volume: 4 Issue: 1, 76 - 86, 01.04.2008

Abstract

CALS stratejisi;eski sistemin yerine konulmak üzere yapılan
araştırmalara istinaden bulunmuştur. Ana amacı, bakım ve işletme
bilgilerini merkezde toplamaktır. Fakat daha sonra bu amaç materyal ve
sistem bilgilerini de içerecek şekilde genişletilmiştir. Şimdi ise, bütünleşik
lojistik sistemin savunma endüstrisi ile olan modern, tam ve hızlı desteği
sahadaki harekat unsurlarına yansımıştır.Artık CALS diye adlandırılan
Sürekli Tedarik Ömür Boyu Destek lojistik stratejisiyle karşı
karşıyayız.
Bu çalışma CALS stratejisinin temel bileşenlerini irdeler ve bu
stratejinin uygulanabilmesi için gerekli taktikleri çıkarır. Ayrıca Türk
Silahlı Kuvvetleri’ndeki CALS uygulama alanları ve NATO CALS
faaliyetlerinin genel içeriğini inceler.

References

  • http://www.tsk.mil.tr/2_GENEL_BILGILER/2_8_Surekli_Tedarik_Omurboyu_Destek_ CALS_Projesi/Surekli_ Tedarik_Omurboyu_Destek_ CALS_Projesi.htm (02.09.2008)
  • CALS: An Enabling Strategy For Agile Management Systems Jr Jung Lyu. International Journal of Agile Management Systems. Bradford,1999
  • Tony Holden, Ruth A.Schmidt , Commerce at Light Speed – An International Comperative Evaulation of CALS Strategy and Implementation in the USA and Japan, Wembley,2001.Vol.101
  • NATO CALS Handbook Appendices, March 1, 2000 (http://www.dcnicn.com/ncmb/ nch_june-2000/html/Appendices.htm) (05.09.2008)
  • NATO CALS Handbook, June 2000, Version 2 (http://www.dcnicn.com/ncmb/nch_ june-2000/html/NATOCALS%20Handbook%201%20June%202009.htm) (05.09.2008)
There are 5 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mustafa Karadeniz This is me

Publication Date April 1, 2008
Published in Issue Year 2008 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Karadeniz, M. . (2008). BİR LOJİSTİK VE PAZARLAMA YÖNETİMİ OLARAK CALS (SÜREKLİ TEDARİK, ÖMÜR BOYU DESTEK ) STRATEJİSİ. Journal of Naval Sciences and Engineering, 4(1), 76-86.