BibTex RIS Cite

MTU 16V 4000 M90 Brand/Model Diesel Engine Exhaust System Design

Year 2010, Volume: 6 Issue: 1, 39 - 58, 01.04.2010

Abstract

References

 • ANSYS CFX 12 User’s Manual, 2009 ANSYS INC.
 • D.A.Bies & C.H.Hansen, Engineering Noise Control, Spon Press, 2003.
 • Douglas D.Reynolds, Engineering Principles of Acoustics, Allyn and Bacon, 1981.
 • Mehmet Avcu, Exhaust System Design Study, Technical Report, İstanbul Naval Shipyard Command, February 2010.
 • Randall F.Barron, Industrial Noise Control and Acoustics, Marcel Dekker Inc., 2003.
 • Sevgi Aşar Derin, Kenan Gürbey, Mehmet Avcu, Technical Drawing of The Dry-Type and Wet-Type Exhaust Silencers of The Main Engine, Technical Drawing, İstanbul Naval Shipyard Command, December 2009.
 • Sevgi Aşar Derin, Kenan Gürbey, Mehmet Avcu, Technical Drawing of The Exhaust Pipe Circuit, Technical Drawing, İstanbul Naval Shipyard Command, December 2009.

MTU 16V 4000 M90 MARKA/MODEL DİZEL MAKİNE EGZOZ SİSTEMİ TASARIMI

Year 2010, Volume: 6 Issue: 1, 39 - 58, 01.04.2010

Abstract

Bu çalışmada, MTU 16V 4000 M90 marka/model dizel makineye ait
egzoz sisteminin tasarımı gerçekleştirilmiştir. Egzoz sistemi tasarımı
yapılırken; sistemin üç boyutlu modeli “ANSYS Workbench” kullanılarak
oluşturulmuş, Sonlu Elemanlar Metodu (SEM) ile yapılan matematiksel
modeller “ANSYS ICEM CFD” ile gerçekleştirilmiş ve geri basınç ve ısıl
analizleri kapsayan Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (HAM) analizleri
“ANSYS CFX 12” programı ile yapılmıştır [1]. Egzoz sistemi içinde
bulunan kuru tip susturucunın tasarımı yapılırken, akustik bir tasarım
metodolojisi uygulanarak akustik karakteristiği belirlenmiştir [2]. Egzoz
sistemi tasarımı; MTU 16V 4000 M90 marka/model dizel makineye ait
üretici firma tarafından verilen dizayn kriterleri ve dizel makinenin
kullanılacağı gemideki makine dairesi yerleşimi dikkate alınarak son
haline getirilmiştir. Ayrıca, egzoz sisteminde bulunan yaş ve kuru tip
susturucuların imalatları, bu çalışma kapsamında ortaya çıkan susturucu
konstrüksiyonlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

References

 • ANSYS CFX 12 User’s Manual, 2009 ANSYS INC.
 • D.A.Bies & C.H.Hansen, Engineering Noise Control, Spon Press, 2003.
 • Douglas D.Reynolds, Engineering Principles of Acoustics, Allyn and Bacon, 1981.
 • Mehmet Avcu, Exhaust System Design Study, Technical Report, İstanbul Naval Shipyard Command, February 2010.
 • Randall F.Barron, Industrial Noise Control and Acoustics, Marcel Dekker Inc., 2003.
 • Sevgi Aşar Derin, Kenan Gürbey, Mehmet Avcu, Technical Drawing of The Dry-Type and Wet-Type Exhaust Silencers of The Main Engine, Technical Drawing, İstanbul Naval Shipyard Command, December 2009.
 • Sevgi Aşar Derin, Kenan Gürbey, Mehmet Avcu, Technical Drawing of The Exhaust Pipe Circuit, Technical Drawing, İstanbul Naval Shipyard Command, December 2009.
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Avcu This is me

Şadi Kopuz This is me

Mehmet Teke This is me

Publication Date April 1, 2010
Published in Issue Year 2010 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Avcu, M. ., Kopuz, Ş. ., & Teke, M. . (2010). MTU 16V 4000 M90 MARKA/MODEL DİZEL MAKİNE EGZOZ SİSTEMİ TASARIMI. Journal of Naval Sciences and Engineering, 6(1), 39-58.