Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 172 - 189 2016-05-01

A NEW TREND IN HEALTH TOURISM: THALASSOTHERAPY
SAĞLIK TURİZMİNDE YENİ BİR TREND: TALASSOTERAPİ15

Kaplan UĞURLU [1] , Ayşegül Kutluk BOZKURT [2] , Meltem Yalçin KAYIKÇI [3]


Even though Turkey is a country with rich marine resources sorrounded by the sea on three sides, we do not know how to benefit from the opportunities and benefits offered us. Despite the concentration of domestic and foreign marine resources, the minerals and valuable elements that it contains, marine products are not widely used for therapeutic purposes. This shows us that sea, sea products and health care that can come from the sea are not given sufficient importance in Turkey. However, beneficial elements and minerals found in seawater are good for various illnesses and health problems. Furthermore, the human body feel could be made refreshed and could completely treat certain diseases. Even, when a seaweed is applied to the human body, it strengthens the immune system by stimulating the cells and accelerates blood circulation. Therefore, this paper deals with the Thalassotherapy (the combination of Greek Thalasso & Therapy words) method, its applications and benefits to the human body. It completes the missing parts of the thalassotherapy method in the health tourism literature. The first center of Thalassotherapy is in France, but today it is applied in almost all European countries. Thalassotherapy is a method of treatment in which the substances obtained from the sea, such as water, mud, sand and algae, are applied in a certain way with the support of experts in several sessions. Turkey has a very convenient environment for the implementation of its applications. However, there are only ten licenced thalassotherapy business in our country. Most of them are included in luxury hotels as idle. Despite the fact that sea water carries the same organic qualities as blood plasma, the method of thalassotherapy is still unknown up to date. Through this work, more awareness of thalassotherapy is tried to be raised by drawing attention to such initiatives as increasing awareness of thalassotherapy and its use in health tourism, increasing the number of establishments opening more therapy centers under the leadership of specialists as well as increasing marine treatments and making more use of marine products
Üç tarafı denizlerle çevrili, zengin deniz kaynaklarına sahip bir ülke olduğumuz halde, yaşadığımız coğrafyanın bizlere sunduğu imkân ve faydalardan yararlanmayı bilmiyoruz. Türkiye’nin iç ve dış deniz kaynaklarının yoğunluğu, içerdiği mineraller ve değerli elementlere rağmen, deniz ürünlerinin halen tedavi amaçlı kullanılmaması, ülkemizde denize, deniz ürünlerine ve denizden gelebilecek sağlık tedavilerine yeteri kadar önem verilmediği göstermektedir. Oysaki deniz suyunda bulunan yararlı element ve mineraller, çeşitli hastalıklara ve rahatsızlıklara iyi gelerek, insan vücudunu dinçleştirmekte ve belirli hastalıkları tamamen tedavi edebilmektedir. Hatta bir deniz yosunu insan vücuduna uygulandığında hücreleri uyandırarak bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekte ve kan dolaşımını hızlandırmaktadır. Bu sebeple; bu çalışma; Yunanca Thalasso ve theraphy kelimelerinin birleşimi ile oluşan Talassoterapi yöntemini, uygulamalarını ve insan vücuduna yararlarını ele almakta ve sağlık turizmi literatüründe talassoterapi yöntemi ile ilgili eksik kısımları tamamlar niteliktedir. Talassoterapinin anavatanı Fransa’dır, fakat hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde kullanılmakta olan Talassoterapi; uzman kişilerin desteği ile denizden gelen su, çamur, kum ve yosunlar gibi denizden elde edilen maddelerin belirli yöntemlerle bir kaç seans kür şeklinde uygulandığı bir tedavi yöntemidir. Türkiye’de uygulamalarının yapılmasına oldukça elverişli bir ortam vardır. Buna rağmen ülkemizde sadece on adet ruhsatlı talassoterapi tesisi mevcuttur. Bunların çoğu lüks otellerin bünyesinde atıl durumdadır. Deniz suyunun kan plazması ile aynı organik özellikleri taşıdığı gerçeğine rağmen Talassoterapi yöntemi hâlâ günümüzde yeteri kadar bilinmemektedir. Bu çalışma sayesinde, Talassoterapinin bilinirliğinin ve sağlık turizminde kullanımının arttırılması, tesis sayılarının arttırılması, konu hakkında uzman kişilerin önderliğinde daha fazla terapi merkezlerinin açılması, deniz tedavilerinin arttırılması ve denizden daha fazla yararlanılması gibi konulara dikkat çekerek daha fazla talassoterapi bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır
Other ID JA77TS65EH
Journal Section Research Article
Authors

Author: Kaplan UĞURLU

Author: Ayşegül Kutluk BOZKURT

Author: Meltem Yalçin KAYIKÇI

Dates

Publication Date : May 1, 2016

APA Uğurlu, K , Bozkurt, A , Kayıkçı, M . (2016). A NEW TREND IN HEALTH TOURISM: THALASSOTHERAPY . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy , 1 (1) , 172-189 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/joeep/issue/35719/398214

Authors of the Article
Kaplan UĞURLU [1]
Ayşegül Kutluk BOZKURT [2]
Meltem Yalçin KAYIKÇI [3]