Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 34 - 42 2020-06-30

Kahramanmaraş’ın Lojistik Merkez Potansiyelinin Swot Analizi ile İncelenmesi

Şükrü YAPRAKLI [1] , Elif KARA [2]


Farklı operatörler tarafından ticarî olarak ulusal ve uluslararası transit taşımacılık, lojistik ve dağıtımla ilgili tüm faaliyetlerin gerçekleştirildiği bölgelere lojistik merkez adı verilmektedir. Lojistik faaliyetlerin yapılması için özel olarak kurulmuş yerlerdir. Bu çalışmada, Kahramanmaraş’ın lojistik merkez olabilmesi adına mevcut pozisyonunu, en yaygın durum analizi olan SWOT analizi (güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin değerlendirilmesi süreci) üzerinden incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, Kahramanmaraş ilinin lojistik merkez olabilme açısından önemli güçlü yönlere ve fırsatlara sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Kahramanmaraş’ın lojistik merkez olabilmesi için fiziksel ve kurumsal alanda eksikliklerin giderilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Mevcut olan potansiyelin harekete geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.
Lojistik merkez, SWOT analizi, Kahramanmaraş
 • Bezirci, Muhammet ve Dündar, A. Oktay (2011). Lojistik Köylerin İşletmelere Sağladığı Maliyet Avantajları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 292-307.
 • Filik, F. (2011). Lojistik Merkezlerin Rolü ve Önemi. Tanyaş, M. ve Hazır K. (Ed.), Lojistik Temel Kavramlar (Lojistiğe Giriş), 1. Baskı içinde, Tarsus, Mersin: Arzu Ofset Matbaacılık.
 • G. Yamuk & İ. H. İnan (2005). Trakya Bölgesindeki İmalata Sanayi İşletmelerinin Kalite Maliyetlerinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 2 (2).
 • Giannopoulos, G. (2000). European Inland Freight Transport Scenarios for 2020 and Some Related Policy Implacations, Key Issues for Transport Beyond 2000 15th International Symposium on Theory and Practice in Transport Economics, ECMT, Thessaloniki 7-9 June.
 • Goetschalckx, M. & Ratliff, H. D. (2002). Shared storage policies based on the duration stay of unit loads. Management Science, 36 (9): 1120–1132.
 • Güngör, S. & Arslan M. (2004). Turizm ve regresyon stratejileri için swot analizi görsel kalite değerlendirmesi turizm tesisleinin beğenirliği ve turizm tesisleri durum analizi uygulaması: beyşehir ilçesi örneği. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (33): 68 – 72.
 • Gürdal, S. (2006). Türkiye Lojistik Sektörü Altyapı Analizi. İstanbul: EUROMAT.
 • Hisarcıklıoğlu, M. R. (2008). Zaman Reaktif Değil, Proaktif Olma Zamanıdır, Ankara: TOBB Yayınları.
 • Huxhold, W. E. L., Huxhold, A. G. W. E. & Levinsohn, A. G. (1995). Managing geographic information system projects, New York: Oxford University Press.
 • Johannsen W. & Henrik H. (2017). Analysis Of Institutional And Organisational Solutions ın The Development of Transport and Logistics Centres, Sutranet: A Project Within The Interreg IIIB Kristiansen, Jorgen: North Sea Programme, Annex 3.2.2 to the Final Report, by Aalborg University.
 • Kara, Mehmet, Tayfur, Lütfü & Basık, Hamit (2009). “Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Türkiye”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, VI (11), 69-84.
 • Karadeniz, Vedat & Akpınar, Erdal (2011). Türkiye’de Lojistik Köy Uygulamları ve Yeni Bir Lojistik Köy Önerisi. Marmara Coğrafya Dergisi, 23, Ocak, 49-71.
 • Kaynak, Muhteşem & Zeybek, Hülya (2007). İntermodal Terminallerin Gelişiminde Lojistik Merkezler, Dağıtım Parkları ve Türkiye’deki Durum. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), 39 – 58.
 • Mugabi, J., Kayaga, S. & Njiru, C. (2007). Strategic planning for water utilities in developing countries. Utilities Policy, 15, 1-8.
 • Nufusu.com (2019). Kahramanmaraş İl Nüfusu Yaş Grupları, https://www.nufusu.com/il/kahramanmaras-nufusu#yas-grublari (02.05.2019)
 • Nufusu.com (2019). Kahramanmaraş İl Nüfusu, https://www.nufusu.com/il/kahramanmaras-nufusu#yas-grublari (10.05.2019)
 • T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (2015). TR63 Bölge Planı (2014-2023), Arkadaş: Ankara, http://www.dogaka.gov.tr/Icerik/Dosya/www.dogaka.gov.tr_500_LD2D63KZ_TR63-Bolge-Plani-2014-2023-Analiz-calismalari.pdf (25.05.2019)
 • T.C. İçişleri Bakanlığı (2019). Türkiye Mülki İdare Bölümleri Envanteri, https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx (23.05.20119)
 • Tanyaş, Mehmet (2016). Lojistik Sektör Raporu 2015, MÜSİAD Sektör Raporları, Mavi Ofset Basım, İstanbul, Ocak.
 • Taş, Barış (2011). Tarım Alanlarının Planlaması Sürecinde SWOT Analizi Kullanımına Bir Örnek: Sandıklı İlçesi, Coğrafi Bilimler Dergisi, 9 (2), 189-207.
 • Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı (2018), 2018 Trafik Ve Ulaşım Bilgileri,. http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/18TrafikUlasimBilgileri.pdf (01.04. 2019)
 • TÜİK (2019). Bölgesel Gayrisafi Katma Değer, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=69Vkc9hZxbN9my8MBfhc7f69whZLspGV9pK6Xn0nKM9pSvmyHYYh!251220313?id=16180 (10.05.2019)
 • TÜİK (2019). Bölgesel Hesaplar, Veri Dağıtım Sistemi, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=116&locale=tr (02.05.2019)
 • Venalainen, P., Karvonen, T., & Kondratowicz, L. (2001). Logistics Centres in the Baltic Sea Region. Publications Of The Ministry Of Transport And Communications-Tedim Publications.
 • Welsch, H. (2007). Macroeconomics and Life Satisfaction: Revisiting the Misery Index. Journal of Applied Economics, 10 (2), 237-51.
 • Yapraklı, T. Ş. & Ünalan, M. (2017). Lojistik Merkez Olabilmesi Açısından Erzurumun Swot Analizi ile Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,31 (3).
 • Yıldırım, S. (2018). İslam Ekonomisi Modeli Kapsamında İslami Finans ve İslami Bankacılık. Içinde: Para, Bankacılık ve Finansal Sistem, D. Ç. Yıldırım, E. İ. Çevik (Ed.), 394-419, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Yüksel, S. (2016). Rusya Ekonomisinde Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkileri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(614), 43-57.
 • Zencey, E. (2011, 7, March). Growth of GDP and Discontent in Egypt and Tunisia, The Dalg News, https://steadystate.org/growth-of-gdp-and-discontent-in-egypt-and-tunisia.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-1756-1491
Author: Şükrü YAPRAKLI
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6321-416X
Author: Elif KARA (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Yapraklı, Ş , Kara, E . (2020). Kahramanmaraş’ın Lojistik Merkez Potansiyelinin Swot Analizi ile İncelenmesi . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy , 5 (1) , 34-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/joeep/issue/53777/689737