Year 2020, Volume , Issue 1, Pages 70 - 76 2020-05-15

LEADERSHIP IS CONTAGIOUS, LIKE EMOTIONS …
LİDERLİK DE BULAŞICIDIR, TIPKI DUYGULAR GİBİ …

Serap KALFAOĞLU [1] , Duygu KILINÇASLAN [2]


In the global village we live in, everyone's interdependence is high. Similarly, all the emotions and behaviors of the leaders affect the environment both biologically and psychologically. As a result of the environment and culture, which changes according to the mood of the leader, positive emotions and behaviors increase the chances of being even a better leader especially for his/her followers. In this study, which offers propositions about the contagiousness of leadership behaviors; the aim is to explain the effects of leadership emotions, behaviors, moods and reactions on the team led by the leader in the light of the qualitative and quantitative studies carried out so far. The method used in the study is document analysis. In its content, firstly, statements have been made on the contagiousness of leadership, six (6) mysteries in the contagiousness of effective leadership have been enumerated, the effects seen in the environment with the contamination of leadership have been enlightened, and the most contagious leadership behaviors supported by a previous study (Zenger and Folkman, 2016) have been explained. Consequently, it is predicted that a leader's developing emotional competencies suitable for his / her situation as a result of questioning his behaviors will create a collective change with the effect of fluctuation
Yaşadığımız küresel köyde herkesin birbirine olan bağımlılığı yüksektir. Benzer şekilde, liderlerin de tüm duygu ve davranışları bulunulan çevreyi hem biyolojik hem de psikolojik olarak etkiler. Liderin ruh haline göre değişim gösteren çevre ve kültür neticesinde, olumlu duygu ve davranışlar ile özellikle takipçilerinin ileride daha iyi bir lider bile olma ihtimali artar. Liderlik davranışlarının bulaşıcılığı üzerine önermeler sunan bu çalışmada; liderlik duygu, davranış, ruh hali ve tepkilerinin, liderin yönettiği ekip üzerindeki etkilerini bu zamana değin yapılan nitel ve nicel çalışmalar ışığında açıklama amacı güdülmüştür. Çalışma kapsamında kullanılan yöntem, doküman analizidir. İçeriğinde, öncelikle liderliğin bulaşıcılığı üzerine açıklamalarda bulunulmuş, etkili liderliğin bulaşıcılığındaki altı (6) gizem sıralanmış, liderliğin bulaşması ile çevrede görünen etkiler aydınlanmış, önceden yapılan bir çalışma (Zenger ve Folkman, 2016) ile desteklenen en bulaşıcı liderlik davranışları açıklanmıştır. Sonuçta, bir liderin davranışlarını sorgulaması neticesinde içinde bulunduğu duruma uygun duygusal yeterlilikler geliştirmesinin, dalgalanma etkisi ile kolektif bir değişim yaratacağı öngörülmüştür
 • Climmer, Jim (2016). Contagious Leadership: What Are You Spreading? Erişim Adresi: https://www.clemmergroup.com/blog/2016/09/06/contagious-leadership-spreading/ (Erişim Tarihi: 19.03.2020).
 • Engin, Sevinç (2011). Lider Öyle Olmaz Böyle Olur, Yön Veren Liderler ile Liderlik Üzerine. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Flint, Mandy ve Hearn, Elisabet Vinberg (2019). Leadership = Impact = Culture. Erişim Adresi: https://wearethecity.com/leadership-impact-culture/ (Erişim Tarihi: 29.03.2020)
 • Frazer, Bob (2004). Contagious Leadership. Erişim Adresi: https://www.dentaleconomics.com/practice/article/16392972/contagious-leadership (Erişim Tarihi: 20.03.2020).
 • Gavoni, Paul (2016). Road Testes / How Your Leadership Is Contagious. Education Update, 58 (9). Erişim Adresi: http://www.ascd.org/publications/newsletters/education-update/sept16/vol58/num09/How-Your-Leadership-Is-Contagious.aspx (Erişim Tarihi: 29.04.2020).
 • Hoff, Mike (2020). Leadership Courage is Contagious. Erişim Adresi: https://www.ceo-worldwide.com/blog/leadership-courage-contagious/ (Erişim Tarihi: 23.04.2020).
 • Menkes, Justin (2011). The Contagion of Leadership. Harward Business Review, Erişim Adresi: https://hbr.org/2011/09/the-contagion-of-leadersh (Erişim Tarihi: 21.03.2020).
 • Owens, Bradley P. ve Hekman, David R. (2015). How Does Leader Humility Influence Team Performance? Exploring the Mechanisms of Contagion and Collective Promotion Focus. The Academy of Management Journal, 59 (3): 1-55.
 • Ramamoorthy, Ajay (2019). Why Pacesetting Leadership is not always toxic. Erişim Adresi: https://www.upshotly.com/blog/why-pace-setting-leadership-is-not-always-toxic (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Schmidt, Sr Geralyn (2012). Contagious Leadership. Erişim Adresi: https://plpnetwork.com/2012/02/10/contagious-leadership/ (Erişim Tarihi: 19.03.2020).
 • Sy, Thomas, Cote, Stephane ve Saavedra, Richard (2005). The Contagious Leader: Impact of the Leader’s Mood on the Mood of Group Members, Group Affective Tone, and Group Processes. Journal of Applied Psychology, 90 (2): 295-305.
 • Sy, Thomas ve Cho, Jin Nam (2013). Contagious leaders and follwers: Exploring multi-stage mood contagion in a leader activation and member propagation (LAMP) model. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 122, 127-140.
 • Wofford, Monica L. (2018a). Contagious Leadership: 15th Anniversary Edition: 10 Steps for Turning Managers into Leader. Contagious Companies Inc.
 • Wofford, Monica L. (2018b). Contagious Leadership STEP 2: Employee Growth: How to Spot and Develop Potential. Contagious Companies Inc.
 • Zenger, Jack ve Folkman, Joseph (2016). The Trickle-Down Effect of Good (and Bad) Leadership. Harward Business Review, Erişim Adresi: https://hbr.org/2011/09/the-contagion-of-leadersh (Erişim Tarihi: 29.03.2020).
 • https://www.milliyet.com.tr/siyaset/liderlerin-ruh-hali-saridir-bulasicidir-2234523 (Erişim Tarihi: 29.03.2020).
Primary Language tr
Subjects Behavioral Sciences
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7248-8370
Author: Serap KALFAOĞLU (Primary Author)
Institution: Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9524-2552
Author: Duygu KILINÇASLAN
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 3, 2020
Acceptance Date : May 13, 2020
Publication Date : May 15, 2020

Bibtex @review { johmal731553, journal = {Journal of Healthcare Management and Leadership}, issn = {2667-5838}, address = {}, publisher = {Şebnem ASLAN}, year = {2020}, volume = {}, pages = {70 - 76}, doi = {10.35345/johmal.731553}, title = {LİDERLİK DE BULAŞICIDIR, TIPKI DUYGULAR GİBİ …}, key = {cite}, author = {Kalfaoğlu, Serap and Kılınçaslan, Duygu} }
APA Kalfaoğlu, S , Kılınçaslan, D . (2020). LİDERLİK DE BULAŞICIDIR, TIPKI DUYGULAR GİBİ … . Journal of Healthcare Management and Leadership , (1) , 70-76 . DOI: 10.35345/johmal.731553
MLA Kalfaoğlu, S , Kılınçaslan, D . "LİDERLİK DE BULAŞICIDIR, TIPKI DUYGULAR GİBİ …" . Journal of Healthcare Management and Leadership (2020 ): 70-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/johmal/issue/54332/731553>
Chicago Kalfaoğlu, S , Kılınçaslan, D . "LİDERLİK DE BULAŞICIDIR, TIPKI DUYGULAR GİBİ …". Journal of Healthcare Management and Leadership (2020 ): 70-76
RIS TY - JOUR T1 - LİDERLİK DE BULAŞICIDIR, TIPKI DUYGULAR GİBİ … AU - Serap Kalfaoğlu , Duygu Kılınçaslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35345/johmal.731553 DO - 10.35345/johmal.731553 T2 - Journal of Healthcare Management and Leadership JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 76 VL - IS - 1 SN - 2667-5838- M3 - doi: 10.35345/johmal.731553 UR - https://doi.org/10.35345/johmal.731553 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Healthcare Management and Leadership LİDERLİK DE BULAŞICIDIR, TIPKI DUYGULAR GİBİ … %A Serap Kalfaoğlu , Duygu Kılınçaslan %T LİDERLİK DE BULAŞICIDIR, TIPKI DUYGULAR GİBİ … %D 2020 %J Journal of Healthcare Management and Leadership %P 2667-5838- %V %N 1 %R doi: 10.35345/johmal.731553 %U 10.35345/johmal.731553
ISNAD Kalfaoğlu, Serap , Kılınçaslan, Duygu . "LİDERLİK DE BULAŞICIDIR, TIPKI DUYGULAR GİBİ …". Journal of Healthcare Management and Leadership / 1 (May 2020): 70-76 . https://doi.org/10.35345/johmal.731553
AMA Kalfaoğlu S , Kılınçaslan D . LİDERLİK DE BULAŞICIDIR, TIPKI DUYGULAR GİBİ …. JOHMAL. 2020; (1): 70-76.
Vancouver Kalfaoğlu S , Kılınçaslan D . LİDERLİK DE BULAŞICIDIR, TIPKI DUYGULAR GİBİ …. Journal of Healthcare Management and Leadership. 2020; (1): 70-76.
IEEE S. Kalfaoğlu and D. Kılınçaslan , "LİDERLİK DE BULAŞICIDIR, TIPKI DUYGULAR GİBİ …", Journal of Healthcare Management and Leadership, no. 1, pp. 70-76, May. 2020, doi:10.35345/johmal.731553