Year 2019, Volume 5 , Issue 2, Pages 103 - 116 2019-06-20

Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi

Nazmiye Çıray Gündüzoğlu [1]


Amaç: Araştırmanın amacı, hemşirelik 
öğrencilerinin merhamet düzeylerini belirlemektir. 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu 
çalışma, Türkiye’nin batısında yer alan iki devlet 
üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 
öğrencilerde Mayıs -Aralık 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini 518 
öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, 
"Öğrenci Tanıtım Formu" ve "Merhamet Ölçeği"  
kullanılarak toplanmıştır.  Veriler, SPSS 21.00 
paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir ve 
Mann-Whitney U testi, Kruskall-Wallis H testi 
kullanılmıştır.  
Bulgular: Çalışma bulgularına göre öğrencilerin 
%84.9’un kadın, %53.3’ünün 20 yaş ve altında 
olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin 
%33.3’ünün merhamet kavramını empati 
yapabilme, %25’inin vicdan, %18.1’ inin ise 
bireye saygı duyma olarak ifade ettikleri 
belirlenmiştir. Öğrencilerin %52’si merhamete 
ilişkin en temel davranışın yardım etme olduğunu 
belirlemiştir. Öğrencilerin merhamet ölçeğinden 
aldıkları puan incelendiğinde, ölçek toplam puan 
ortalaması 98.64±10.8 olarak bulunmuştur.  
Sonuç: Araştırmamız sonuçları hemşirelik 
öğrencilerinin merhamet düzeylerinin yüksek 
olduğunu, merhamet düzeylerinin cinsiyetten 
etkilendiğini, öğrenim görülen sınıfa göre de değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuştur. 
Algılanması, anlatılması ve de içselleştirilmesi zor 
olan merhamet kavramının bireydeki düzeyi aslında 
bireyin değerler dizgesinde nasıl yer buluşu ile 
doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda bireylerin 
yaşamlarının anlamını oluşturan değerlerin 
öğretiminin nasıl gerçekleştirildiği oldukça 
önemlidir. 
Hemşirelik, Öğrenci, Merhamet
  • Bray L, O'Brien MR, Kirton J, Zubairu K, Christiansen A. The role of professional education in developing compassionate practitioners: A mixed methods study exploring the perceptions of health professionals and pre-registration students. Nurse Education Today 2014; 34:480-486. 2. Bloomfield J, Pegram A. Care, compassion and communication. Nursing Standard 2015; 29(25):4550. 3. Perez-Bret E, Altisent R, Rocafort J. Definition of compassion in healthcare: A systematic literature review. International Journal of Palliative Nursing 2016; 22:599-606. 4. Uğurlu AK, Eti Aslan F, Merhamet ve Hemşirelik: Merhamet Ölçülebilir mi? Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2017;9(3):233-8. 5. Gilbert P. Compassion and cruelty: A biopsychosocial approach. In Compassion 2005:2186. Routledge. 6. Sprecher S, Fehr B. Compassionate love for close others and humanity. Journal of Social and Personal Relationships 2005;22(5):629-651. 7. İşgör İY. Merhametin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences 2017;16(2):425-436. 8. Okuroğlu GK, Bahçecik N, Alpar ŞE. Felsefe ve hemşirelik etiği. Kilikya Felsefe Dergisi/Cilicia Journal of Philosophy 2014;1(1):53-61. 9
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nazmiye Çıray Gündüzoğlu (Primary Author)

Dates

Publication Date : June 20, 2019

Bibtex @research article { johr576229, journal = {Journal of Human Rhythm}, issn = {}, eissn = {2149-455X}, address = {}, publisher = {Ramazan AKDEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {103 - 116}, doi = {}, title = {Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi}, key = {cite}, author = {Gündüzoğlu, Nazmiye Çıray} }
APA Gündüzoğlu, N . (2019). Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi. Journal of Human Rhythm , 5 (2) , 103-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/johr/issue/45681/576229
MLA Gündüzoğlu, N . "Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi". Journal of Human Rhythm 5 (2019 ): 103-116 <https://dergipark.org.tr/en/pub/johr/issue/45681/576229>
Chicago Gündüzoğlu, N . "Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi". Journal of Human Rhythm 5 (2019 ): 103-116
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi AU - Nazmiye Çıray Gündüzoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Human Rhythm JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 116 VL - 5 IS - 2 SN - -2149-455X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Human Rhythm Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi %A Nazmiye Çıray Gündüzoğlu %T Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi %D 2019 %J Journal of Human Rhythm %P -2149-455X %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Gündüzoğlu, Nazmiye Çıray . "Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi". Journal of Human Rhythm 5 / 2 (June 2019): 103-116 .
AMA Gündüzoğlu N . Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi. Journal of Human Rhythm. 2019; 5(2): 103-116.
Vancouver Gündüzoğlu N . Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi. Journal of Human Rhythm. 2019; 5(2): 116-103.