Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Retrospective Evaluation of Proton Pump Inhibitors Prescription Data Obtained from Family Medicine Practices in Sakarya

Year 2020, Volume: 6 Issue: 3, 138 - 146, 30.09.2020

Abstract

Aim: Proton pump inhibitors (PPIs) are prescribed increasingly in the treatment of acid-peptic diseases. PPIs are reported to be one of the most prescribed drug groups, leader in prescription costs, over and long-term prescribed (4-12 months). We aimed to scan the PPIs prescription data of Family Doctors.
Methods: In this descriptive study, the number of prescriptions containing PPIs, the distribution of active substances, ICD-10 diagnosis codes, age, gender data of four family doctors in Sakarya were scanned through Family Medicine Data System retrospectively for 3 years (01.08.2014-31.07.2017) after ethical permission.
Results: It was determined that there were 15.386 persons registered to four Family doctors, total numbers of examinations are 154.480, total numbers of prescribed drugs are 462.334 in total of 132.081 prescriptions, PPIs are in 16.965 prescriptions with a ratio of 12,84%. Esomeprazole was 34,53%, lansoprazole was 27,93%, pantoprazole was %24,11% of the 6 different active substances. The top three of ICD-10 diagnosis codes were gastroesophageal reflux disease (82,68%), dyspepsia (1,86%), peptic ulcer (1,66%). Females were 61,22% and males were 38,78% of all PPIs prescribed patients and PPIs were prescribed mostly in 41-60 years(38,69%) and 61-80 years(37,73%).
Conclusions: We determined that PPIs are in one of eight prescriptions. Attention should be paid to drug interactions and adverse effects in persons over 60 years considering that 43,46% of PPIs are prescribed in this group. The irregular distribution in diagnosis codes may be associated with alterations in repayments of Social Security Institution and habits of doctors. The principles of rational drug use should be applied also for PPIs.

References

 • 1. Jones MI, Greenfield SM, Jowett S, Bradley CP, et al. Proton pump inhibitors: a study of GPs' prescribing. Fam Pract. 2001; 18(3):333-38.
 • 2. Moriarty F, Bennett K, Cahir C, Fahey T. Characterizing Potentially Inappropriate Prescribing of Proton Pump Inhibitors in Older People in Primary Care in Ireland from 1997 to 2012. J Am Geriatr Soc. 2016; 64(12):e291-e296.
 • 3. Katz MH. Failing the acid test: benefits of proton pump inhibitors may not justify the risks for many users. Arch Intern Med. 2010;170(9):747-748.
 • 4. Ali O, Poole R, Okon M. et al. Irrational use of proton pump inhibitors in general practise. Ir J Med Sci. 2019; 188: 541–544.
 • 5. Heidelbaugh JJ, Kim AH, Chang R, Walker PC. Overutilization of proton-pump inhibitors: what the clinician needs to know. Therap Adv Gastroenterol. 2012;5(4):219-232.
 • 6. Cahir C, Fahey T, Tilson L, Teljeur C, et al. Proton pump inhibitors: potential cost reductions by applying prescribing guidelines. BMC Health Serv Res. 2012;12:408. Published 2012 Nov 19.
 • 7. Jarbøl DE, Lykkegaard J, Hansen JM, Munck A, Haastrup PF. Prescribing of proton-pump inhibitors: auditing the management and reasons for prescribing in Danish general practice. Fam Pract. 2019;36(6):758-764.
 • 8. Savarino V, Dulbecco P, de Bortoli N, Ottonello A, Savarino E. The appropriate use of proton pump inhibitors (PPIs): Need for a reappraisal. Eur J Intern Med. 2017;37:19-24.
 • 9. Schnoll-Sussman F, Niec R, Katz PO. Proton Pump Inhibitors: The Good, Bad, and Ugly. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2020;30(2):239-251.
 • 10. Religioni U, Pakulska T. Rational drug use in hospital settings - areas that can be changed [published online ahead of print, 2020 Aug 7]. J Med Econ. 2020;1-4.
 • 11. Haastrup PF, Rasmussen S, Hansen JM, Christensen RD, Søndergaard J, Jarbøl DE. General practice variation when initiating long-term prescribing of proton pump inhibitors: a nationwide cohort study. BMC Fam Pract. 2016;17:57.
 • 12. O’Mahony L, Yelverton E. Prescribing of Proton Pump Inhibitors in an Irish General Practice. Ir Med J. 2019;112(5):932.
 • 13. Hoffmann F, Glaeske G, Schmiemann G. Increased prescribing of proton pump inhibitors in ambulatory care over the years 2005 - 2013. Z Gastroenterol. 2015;53(2):95-100.
 • 14. Haastrup P, Paulsen MS, Zwisler JE, et al. Rapidly increasing prescribing of proton pump inhibitors in primary care despite interventions: a nationwide observational study. Eur J Gen Pract. 2014;20(4):290-293.
 • 15. Mat Saad AZ, Collins N, Lobo MM, O'Connor HJ. Proton pump inhibitors: a survey of prescribing in an Irish general hospital. Int J Clin Pract. 2005;59(1):31-34.
 • 16. Reimer C, Bytzer P. Clinical trial: long-term use of proton pump inhibitors in primary care patients - a cross sectional analysis of 901 patients. Aliment Pharmacol Ther. 2009;30(7):725-732.

Sakarya’daki Aile Hekimliği Uygulamalarından Elde Edilen Proton Pompa İnhibitörleri Reçete Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Year 2020, Volume: 6 Issue: 3, 138 - 146, 30.09.2020

Abstract

Amaç: Proton Pompa İnhibitörleri (PPİ), asit-peptik hastalıkların tedavisinde giderek artan oranlarla reçete edilmektedir. PPİ’nin, en sık yazılan ilaç gruplarından olduğu, reçete maliyeti açısından en büyük dilimi oluşturduğu ve hekimlerin bu ilaçları gereğinden fazla ve uzun dönemli tedavi (>4-12 ay) olarak yazdığı bildirilmiştir. Bu araştırmada aile hekimlerinin PPİ reçetelendirme verilerinin taranması amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Retrospektif tanımlayıcı tipteki araştırmada etik izinler alındıktan sonra Sakarya’da dört Aile Hekiminin, PPİ’Yi içeren reçete sayıları, yazılan etken maddelerinin dağılımları, girilen ICD-10 tanı kodları, cinsiyet ve yaş dağılımlarıyla ilgili veriler Aile Hekimliği Bilgi Sistemlerinden geriye dönük 3 yıllık (01.08.2014-31.07.2017) taranmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan Aile Hekimlerine kayıtlı toplam 15.386 kişinin olduğu, 01.08.2014–31.07.2017 tarihleri arasındaki toplam muayene sayılarının 154.480, yazdıkları toplam ilaç sayısının 462.334 olduğu, bu ilaçların toplam 132.081 adet reçetede yer aldığı, bu reçetelerin 16.965'inde PPİ’nin bulunduğu, PPİ reçetesi oranının %12,84 olduğu belirlendi. PPİ reçetelerindeki 6 farklı etken maddenin %34,53’ü esomeprazol, %27,93’ü lansoprazol, %24,11’i pantoprazol idi ve girilen ICD-10 tanı kodlarında ilk üç sırada gastroözofajiyal reflü hastalığı (%82,68), dispepsi (%1,86), peptik ülser( %1,66) olduğu belirlendi. PPİ reçetelerinin %61,22’sinin kadın, %38,78’inin erkek hastalara ve en fazla 41-60 yaş (%38,69), ve 61-80 yaşları arasında (%37,73) yazıldığı saptandı.
Sonuç: Çalışmamızda yaklaşık her 8 reçeteden birinde PPİ’nin yer aldığı bulunmuştur. PPİ’nin %43,46’sı 60 yaş üstü bireylere yazıldığından, bu yaş grubunda ortaya çıkabilecek ilaç etkileşimlerine ve yan etkilere karşı daha ihtiyatlı yaklaşılması gerekmektedir. Tanı kodlarındaki düzensiz dağılımın, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sık aralıklarla değişen geri ödeme uygulamaları ve hekim alışkanlıklarının bir sonucu olabileceği düşünülmektedir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerinin PPİ için de uygulanması gerekmektedir.

References

 • 1. Jones MI, Greenfield SM, Jowett S, Bradley CP, et al. Proton pump inhibitors: a study of GPs' prescribing. Fam Pract. 2001; 18(3):333-38.
 • 2. Moriarty F, Bennett K, Cahir C, Fahey T. Characterizing Potentially Inappropriate Prescribing of Proton Pump Inhibitors in Older People in Primary Care in Ireland from 1997 to 2012. J Am Geriatr Soc. 2016; 64(12):e291-e296.
 • 3. Katz MH. Failing the acid test: benefits of proton pump inhibitors may not justify the risks for many users. Arch Intern Med. 2010;170(9):747-748.
 • 4. Ali O, Poole R, Okon M. et al. Irrational use of proton pump inhibitors in general practise. Ir J Med Sci. 2019; 188: 541–544.
 • 5. Heidelbaugh JJ, Kim AH, Chang R, Walker PC. Overutilization of proton-pump inhibitors: what the clinician needs to know. Therap Adv Gastroenterol. 2012;5(4):219-232.
 • 6. Cahir C, Fahey T, Tilson L, Teljeur C, et al. Proton pump inhibitors: potential cost reductions by applying prescribing guidelines. BMC Health Serv Res. 2012;12:408. Published 2012 Nov 19.
 • 7. Jarbøl DE, Lykkegaard J, Hansen JM, Munck A, Haastrup PF. Prescribing of proton-pump inhibitors: auditing the management and reasons for prescribing in Danish general practice. Fam Pract. 2019;36(6):758-764.
 • 8. Savarino V, Dulbecco P, de Bortoli N, Ottonello A, Savarino E. The appropriate use of proton pump inhibitors (PPIs): Need for a reappraisal. Eur J Intern Med. 2017;37:19-24.
 • 9. Schnoll-Sussman F, Niec R, Katz PO. Proton Pump Inhibitors: The Good, Bad, and Ugly. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2020;30(2):239-251.
 • 10. Religioni U, Pakulska T. Rational drug use in hospital settings - areas that can be changed [published online ahead of print, 2020 Aug 7]. J Med Econ. 2020;1-4.
 • 11. Haastrup PF, Rasmussen S, Hansen JM, Christensen RD, Søndergaard J, Jarbøl DE. General practice variation when initiating long-term prescribing of proton pump inhibitors: a nationwide cohort study. BMC Fam Pract. 2016;17:57.
 • 12. O’Mahony L, Yelverton E. Prescribing of Proton Pump Inhibitors in an Irish General Practice. Ir Med J. 2019;112(5):932.
 • 13. Hoffmann F, Glaeske G, Schmiemann G. Increased prescribing of proton pump inhibitors in ambulatory care over the years 2005 - 2013. Z Gastroenterol. 2015;53(2):95-100.
 • 14. Haastrup P, Paulsen MS, Zwisler JE, et al. Rapidly increasing prescribing of proton pump inhibitors in primary care despite interventions: a nationwide observational study. Eur J Gen Pract. 2014;20(4):290-293.
 • 15. Mat Saad AZ, Collins N, Lobo MM, O'Connor HJ. Proton pump inhibitors: a survey of prescribing in an Irish general hospital. Int J Clin Pract. 2005;59(1):31-34.
 • 16. Reimer C, Bytzer P. Clinical trial: long-term use of proton pump inhibitors in primary care patients - a cross sectional analysis of 901 patients. Aliment Pharmacol Ther. 2009;30(7):725-732.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Articles
Authors

Hilal CUMHUR
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-6357-1383
Türkiye


Gürkan MURATDAĞI
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-9629-3973
Türkiye


Mustafa Baran İNCİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
0000-0003-1893-5368
Türkiye


Elif AKAR
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0003-3648-0440
Türkiye


Fırat KARADENİZ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0003-4478-863X
Türkiye


Oğuz SÜRMELİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0003-3003-3519
Türkiye


Alptekin CEYLAN This is me
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-2994-8167
Türkiye


Hasan EKERBİÇER
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
0000-0003-0064-3893
Türkiye

Publication Date September 30, 2020
Submission Date August 20, 2020
Acceptance Date October 28, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 6 Issue: 3

Cite

APA
CUMHUR, H., MURATDAĞI, G., İNCİ, M. B., AKAR, E., et al. (2020). Sakarya’daki Aile Hekimliği Uygulamalarından Elde Edilen Proton Pompa İnhibitörleri Reçete Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Human Rhythm, 6(3), 138-146.
MLA
CUMHUR, Hilal et al. “Sakarya’daki Aile Hekimliği Uygulamalarından Elde Edilen Proton Pompa İnhibitörleri Reçete Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi”. Journal of Human Rhythm, vol. 6, no. 3, 2020, pp. 138-46.
Chicago
CUMHUR, Hilal, Gürkan MURATDAĞI, Mustafa Baran İNCİ, Elif AKAR, Fırat KARADENİZ, Oğuz SÜRMELİ, Alptekin CEYLAN, and Hasan EKERBİÇER. “Sakarya’daki Aile Hekimliği Uygulamalarından Elde Edilen Proton Pompa İnhibitörleri Reçete Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi”. Journal of Human Rhythm 6, no. 3 (September 2020): 138-46.
EndNote
CUMHUR H, MURATDAĞI G, İNCİ MB, AKAR E, KARADENİZ F, SÜRMELİ O, CEYLAN A, EKERBİÇER H (September 1, 2020) Sakarya’daki Aile Hekimliği Uygulamalarından Elde Edilen Proton Pompa İnhibitörleri Reçete Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Human Rhythm 6 3 138–146.
ISNAD
CUMHUR, Hilal et al. “Sakarya’daki Aile Hekimliği Uygulamalarından Elde Edilen Proton Pompa İnhibitörleri Reçete Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi”. Journal of Human Rhythm 6/3 (September 2020), 138-146.
AMA
CUMHUR H, MURATDAĞI G, İNCİ MB, AKAR E, KARADENİZ F, SÜRMELİ O, CEYLAN A, EKERBİÇER H. Sakarya’daki Aile Hekimliği Uygulamalarından Elde Edilen Proton Pompa İnhibitörleri Reçete Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Human Rhythm. September 2020;6(3):138-146.
Vancouver
CUMHUR H, MURATDAĞI G, İNCİ MB, AKAR E, KARADENİZ F, SÜRMELİ O, CEYLAN A, EKERBİÇER H. Sakarya’daki Aile Hekimliği Uygulamalarından Elde Edilen Proton Pompa İnhibitörleri Reçete Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Human Rhythm. 2020;6(3):138-46.
IEEE
H. CUMHUR, “Sakarya’daki Aile Hekimliği Uygulamalarından Elde Edilen Proton Pompa İnhibitörleri Reçete Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi”, Journal of Human Rhythm, vol. 6, no. 3, pp. 138–146, 2020.
JAMA
CUMHUR H, MURATDAĞI G, İNCİ MB, AKAR E, KARADENİZ F, SÜRMELİ O, CEYLAN A, EKERBİÇER H. Sakarya’daki Aile Hekimliği Uygulamalarından Elde Edilen Proton Pompa İnhibitörleri Reçete Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Human Rhythm. 2020;6:138–146.