Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Corporate Practices in Social Responsibility: 8th March International Women's Day Case Study

Year 2022, Volume 15, Issue 1, 56 - 81, 15.04.2022
https://doi.org/10.18094/josc.974222

Abstract

Since the middle of the 20th century, organisations that are aware of their social responsibilities are increasing everyday. It is also known that there is always a need for organisations that are aware of the problems of the society in which they operate, create projects to compensate these problems, and operate with this awareness and ethical practices in the production and presentation stages from past to present. In social responsibility projects, which social problem the institution will choose, to what extent it will support, what purpose it will focus on, what will be the communication methods, techniques and channels it will choose for the purpose also vary. The purpose of this study is; determined as an in-depth examination of a project that has been consistently carried out for many years within the scope of social responsibility in Turkey. Apart from the main purpose, it is also aimed to provide information including the views on the social responsibility understanding and approach of the Boyner brand. In-depth interview technic was used in the research. When the results are evaluated; it has been determined that the social responsibility understanding of the institution should be an organizational culture. In this direction, and with the awareness of sustainability, it has been observed that the awareness of social responsibility should be directed to all stakeholders of the organization and is associated with the production and business processes. In addition, organization, not only as a social responsibility project; it has also

References

 • Agudelo, M. A. L., Johannsdottir, L., Davidsdottir, B. (2019). A literature review of the history and evolution of corporate social responsibilty, International Journal of Corporate Social Responsibilty, Erişim Tarihi: 15.03.2021.
 • Bayraktaroğlu, G.,İlter, B.,Tanyeri, M.(2009). Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni Bir Paradigmaya Doğru, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Demirtaş, M.(2015).Türkiye’de yapılan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uluslararası girişimler bağlamında değerlendirilmesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar, İstanbul: Derin Yayınları, 1-55.
 • Deren Van Het Hof, S., Hoştut, S. (2020). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramlar Uygulama ve Örnekler, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ernek Alan, A.(2015). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarında Sosyal Medya Kullanımı. ( Editör: Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar, İstanbul: Derin Yayınları, 81-101.
 • Garcia, S. I. M., Garcia Sanchez, A. (2020). Corporate Social Responsibility during COVID-19 Pandemic, Journal of Open Innovation, Erişim Tarihi: 15.03.2021.
 • Kadıbeşegil, S.(2006). İtibar Yönetimi, İstanbul: Mediacat
 • Kotler, P., Lee, N. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sibel Kaçamak (Çev), İstanbul: Mediacat
 • Kowalczyk, R., Kucharska, W. (2020). Corporate social responsibilty practices incomes and outcomes: Stakeholders’ pressure, cultura, employee commitment, corporate reputation, and brand performence. A Polish-German cross-country study, willeyonlinelibrary.com/journal/ csr, Erişim Tarihi: 05.04.2021, 595-615.
 • Kaku, R.(2005). Kyosei Tarzı, Şirketlerin Toplumsal Sorumluluğu, Murat Çetinbakış (Çev), MESS Yayınları: Harward Business Review Dergisinden Seçmeler, 109-133.
 • L’Etang, J.(2002). Kurumsal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler Etiği, Halkla İlişkilerde eleştirel Yaklaşımlar, Gülcan Işık, Derya Tellan, Sema Yıldırım Becerikli, Ayşe Elif Emre Kaya, Serra Pehlivan (Çev), Der: Sema Yıldırım Becerikli, Ankara: Vadi Yayınları, 153-189.
 • Nave, A., Ferreira, J. (2019). Corporate social responsibilty strategies: Past research and future challenges, willeyonlinelibrary.com/journal/csr, Erişim Tarihi: 15.03.2021, 885-901.
 • Sonsuz, A.A. (2018). Yeşil İşletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk, Yeşil İşletme, (Editör: Yeter Demir Uslu), 161-172.
 • Varol, A.(2019). Tüm Boyutlarıyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul: Cinius Yayınları
 • Wilcox, D.L.(2013). The evolution of corporate social responsibilty as a Global business standart, Halkla İlişkilerin Kazancı, Ankara: Deki Yayınları,35-53.
 • Wu, Y., Farrukh, M., Raza, A., Meng, F. (2021). Framing the evolution of the corporate social responsibilty and enviromental journal, willeyonlinelibrary.com/journal/ csr, Erişim Tarihi: 05.04.2021, 1-15.
 • Yamak, S.(2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Gelişimi, İstanbul: Beta.
 • http://www.tuhid.org/, Erişim Tarihi: 13.04.2021

Sosyal Sorumlulukta Kurumsal Uygulamalar: Dünya Kadınlar Günü Örneği İncelemesi

Year 2022, Volume 15, Issue 1, 56 - 81, 15.04.2022
https://doi.org/10.18094/josc.974222

Abstract

20.yy’ın ortalarından itibaren, toplumsal sorumluluğunun farkında olan kurumlar gün geçtikçe artmaktadır. Geçmişten günümüze, içinde faaliyet gösterdikleri toplumun sorunlarından haberdar olan, bu sorunların telafisine yönelik projeler yaratan, üretim ve sunum aşamalarında bu bilinçle ve etik uygulamalarla faaliyet gösteren kurumlara her zaman ihtiyaç duyulduğu da bilinmektedir. Sosyal sorumluluk projelerinde, kurumun hangi toplumsal sorunu seçeceği, hangi boyutta destekleyeceği, sosyal sorumluluk projelerinde hangi amaca odaklanacağı, amaca yönelik seçeceği iletişim yöntem, teknik ve kanallarının neler olacağı da değişiklik göstermektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de, sosyal sorumluluk kapsamında uzun yıllardır, tutarlı bir şekilde gerçekleştirilen bir projenin derinlemesine incelenmesi olarak belirlenmiştir. Ana amaç haricinde, Boyner markasının sosyal sorumluluk anlayış ve yaklaşımına yönelik görüşlerini içeren bilgi sağlanması da hedeflenmiştir. Araştırmada derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde; kurumun, sosyal sorumluluk anlayışının bir örgüt kültürü olması gerektiği görüşünün hakim olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda ve sürdürülebilirlik farkındalığıyla, sosyal sorumluluk bilincinin kurumun tüm paydaşlarına yönelik olması gerektiği, üretim ve iş yapma süreçleri ile ilişkilendirildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, kurumun, sosyal sorumluluğa sadece bir proje olarak değil; etik, şeffaf ve adaletli uygulamalarla bağdaştırarak daha geniş bir çerçeveden yaklaştığı da belirlenmiştir.

References

 • Agudelo, M. A. L., Johannsdottir, L., Davidsdottir, B. (2019). A literature review of the history and evolution of corporate social responsibilty, International Journal of Corporate Social Responsibilty, Erişim Tarihi: 15.03.2021.
 • Bayraktaroğlu, G.,İlter, B.,Tanyeri, M.(2009). Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni Bir Paradigmaya Doğru, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Demirtaş, M.(2015).Türkiye’de yapılan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uluslararası girişimler bağlamında değerlendirilmesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar, İstanbul: Derin Yayınları, 1-55.
 • Deren Van Het Hof, S., Hoştut, S. (2020). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramlar Uygulama ve Örnekler, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ernek Alan, A.(2015). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarında Sosyal Medya Kullanımı. ( Editör: Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar, İstanbul: Derin Yayınları, 81-101.
 • Garcia, S. I. M., Garcia Sanchez, A. (2020). Corporate Social Responsibility during COVID-19 Pandemic, Journal of Open Innovation, Erişim Tarihi: 15.03.2021.
 • Kadıbeşegil, S.(2006). İtibar Yönetimi, İstanbul: Mediacat
 • Kotler, P., Lee, N. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sibel Kaçamak (Çev), İstanbul: Mediacat
 • Kowalczyk, R., Kucharska, W. (2020). Corporate social responsibilty practices incomes and outcomes: Stakeholders’ pressure, cultura, employee commitment, corporate reputation, and brand performence. A Polish-German cross-country study, willeyonlinelibrary.com/journal/ csr, Erişim Tarihi: 05.04.2021, 595-615.
 • Kaku, R.(2005). Kyosei Tarzı, Şirketlerin Toplumsal Sorumluluğu, Murat Çetinbakış (Çev), MESS Yayınları: Harward Business Review Dergisinden Seçmeler, 109-133.
 • L’Etang, J.(2002). Kurumsal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler Etiği, Halkla İlişkilerde eleştirel Yaklaşımlar, Gülcan Işık, Derya Tellan, Sema Yıldırım Becerikli, Ayşe Elif Emre Kaya, Serra Pehlivan (Çev), Der: Sema Yıldırım Becerikli, Ankara: Vadi Yayınları, 153-189.
 • Nave, A., Ferreira, J. (2019). Corporate social responsibilty strategies: Past research and future challenges, willeyonlinelibrary.com/journal/csr, Erişim Tarihi: 15.03.2021, 885-901.
 • Sonsuz, A.A. (2018). Yeşil İşletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk, Yeşil İşletme, (Editör: Yeter Demir Uslu), 161-172.
 • Varol, A.(2019). Tüm Boyutlarıyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul: Cinius Yayınları
 • Wilcox, D.L.(2013). The evolution of corporate social responsibilty as a Global business standart, Halkla İlişkilerin Kazancı, Ankara: Deki Yayınları,35-53.
 • Wu, Y., Farrukh, M., Raza, A., Meng, F. (2021). Framing the evolution of the corporate social responsibilty and enviromental journal, willeyonlinelibrary.com/journal/ csr, Erişim Tarihi: 05.04.2021, 1-15.
 • Yamak, S.(2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Gelişimi, İstanbul: Beta.
 • http://www.tuhid.org/, Erişim Tarihi: 13.04.2021

Details

Primary Language Turkish
Subjects Public Relations, Women's Studies, Communication
Journal Section Research Articles
Authors

Tuğçe BORAN (Primary Author)
SAKARYA UNIVERSITY
0000-0001-5674-4090
Türkiye

Publication Date April 15, 2022
Application Date July 25, 2021
Acceptance Date October 15, 2021
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 1

Cite

APA Boran, T. (2022). Sosyal Sorumlulukta Kurumsal Uygulamalar: Dünya Kadınlar Günü Örneği İncelemesi . Selçuk İletişim , 15 (1) , 56-81 . DOI: 10.18094/josc.974222