Journal of Selcuk Communication
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-2942 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Selcuk University |


Selcuk Iletisim is a “peer-reviewed” journal. It is published biannually in January and July. All responsibility of papers belongs to authors. Citations cannot be made without referencing. Selcuk Iletisim is indexed in TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire, ERIH PLUS, DFG; Elektronische Zeitschriftenbibliothek, DRJI databases.

Our procedures for peer review

Papers of authors from Selcuk University is reviewed by reviewers from other institutions. Papers from independent authors or authors from different institutions are reviewed by reviewers from both Selcuk University and other institutions.

Reviewers are employed in accordance with the title of authors. Reviewers should be (at least) equal or higher title with the author hierarchically.  The minimum criteria for being a reviewer is to be (at least) assistant professor in any higher education institution.

Our journal focuses on communication sciences including radio, television, cinema, public relations, journalism, advertising, and all studies about media. So, our reviewers are communication scientists. 

Journal of Selcuk Communication

e-ISSN 2148-2942 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Selcuk University |
Cover Image


Selcuk Iletisim is a “peer-reviewed” journal. It is published biannually in January and July. All responsibility of papers belongs to authors. Citations cannot be made without referencing. Selcuk Iletisim is indexed in TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire, ERIH PLUS, DFG; Elektronische Zeitschriftenbibliothek, DRJI databases.

Our procedures for peer review

Papers of authors from Selcuk University is reviewed by reviewers from other institutions. Papers from independent authors or authors from different institutions are reviewed by reviewers from both Selcuk University and other institutions.

Reviewers are employed in accordance with the title of authors. Reviewers should be (at least) equal or higher title with the author hierarchically.  The minimum criteria for being a reviewer is to be (at least) assistant professor in any higher education institution.

Our journal focuses on communication sciences including radio, television, cinema, public relations, journalism, advertising, and all studies about media. So, our reviewers are communication scientists. 

Volume 13 - Issue 2 - Jul 1, 2020
 1. Online Kurumsal İtibar Yönetimi: CEO’ların Twitter Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Pages 378 - 408
  Birol BÜYÜKDOĞAN
 2. Türkiye’de Cumhuriyet Vatandaşının İnşasında Basın
  Pages 409 - 437
  Faruk TEMEL
 3. Halkla İlişkilerde Paydaş Teorisi Perspektifinden Kurum İçi İletişimin Çalışanların Kurumsal Bağlılıklarına Etkisi
  Pages 438 - 470
  Gonca YILDIRIM
 4. Bellek Çalışmaları Bağlamında Zaman ve Mekân Kullanımının Türk Korku Sinemasının Anlatısal Yapısı Üzerindeki Etkileri
  Pages 471 - 500
  Nagihan ÇAKAR BİKİÇ
 5. Yeşil Reklamlarda Tüketicinin Bilinçlendirilmesine Yönelik Çevreci Söylemlerin Analizi
  Pages 501 - 533
  Gamze YILMAZ GÜNTAY
 6. Rıza Üretiminden Karşı Propagandaya: Sinemada Milliyetçilik Söylemleri ve Halkla İlişkiler
  Pages 534 - 560
  Aytuğ MERMER ÜZÜMLÜ
 7. Güvensiz Toplumda Güven(sizlik) Halleri: Bir Televizyon Programının Analizi
  Pages 561 - 588
  Fatma ERDOĞAN CAN, Seyhan AKSOY
 8. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Youtube Kullanım Alışkanlıkları
  Pages 589 - 627
  Serkan BİÇER , Yeşim ŞENER
 9. Kamuoyunun Oluşumunda Basının Etkisine Bir Örnek Olay: Türkiye'nin Kore Savaşına Katılımı
  Pages 628 - 664
  Abdulkadir GÖLCÜ , Aylin SEVİNKOŞ
 10. Yeni Zelanda Camii Saldırısının Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Gazeteleri Karşılaştırmalı Leksikal Analizi
  Pages 665 - 693
  Dilan CIFTCI
 11. Soğuk Savaş Döneminde Sovyetler Birliği'nin İsrail Karşıtı Söylemlerinin Propaganda Posterlerindeki Sunumu
  Pages 694 - 714
  Sadık ÇALIŞKAN
 12. Sigara Reklamları Üzerine Dönemsel Bir Analiz: Mitsel Hegemonya Peşinde
  Pages 715 - 749
  Barış YETKİN
 13. Dijital Gerçeklik ve İnsan Sonrası Düşünce Bağlamında Facebook Horizon Uygulaması
  Pages 750 - 774
  Servet Can DÖNMEZ , Selver DİKKOL
 14. Sosyal Medyada Pazarlama Uygulamaları: Bir Havayolu Firmasının Reklam Filmi Analizi
  Pages 775 - 799
  Şeyhmus DOĞAN
 15. Siyasal Aktivizm Aracı Olarak Twitter: 2019 Venezuela Başkanlık Krizi Üzerine İnceleme
  Pages 800 - 823
  Mehmet Ali̇ GAZİ
 16. YOUNG CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARD CELEBRITY ENDORSERS IN ADVERTISING
  Pages 824 - 838
  A. Mücahid ZENGİN , Nuri Paşa ÖZER
 17. Televizyon Haberlerinde Erişilebilirlik Üzerine Bazı Gözlem ve Öneriler
  Pages 839 - 865
  Mine GÜVEN
 18. Kullanıcı Deneyimi ve Kişiselleştirme Bağlamında Bir Dijital Platform İncelemesi
  Pages 866 - 897
  Emrah BAŞER , Semra AKINCI
 19. Turizmde Fotoğraf (Fotoğrafçı-Fotoğraflanan Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma)
  Pages 898 - 919
  Tugay ARAT , Şeyda SARI
 20. Bulgaristan’da Komünist Rejim Sonrası Türklere Yönelik Propaganda ve Algı Çalışmalarına Örnekler
  Pages 920 - 941
  Selcen ÖZYURT ULUTAŞ , Rengin YAVUZ
 21. İletişim Eğitiminde Staj Gerçeği-Sektör, Eğitim Kurumu Saha Çalışması
  Pages 942 - 966
  Mesut COŞKUN , Mert GÜRER
 22. Kültürel- Ekonomik Model Çerçevesinde Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Halkla İlişkiler Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 967 - 986
  Melike AKTAŞ
 23. Kimliğin Dönüşümü: Dijital Kimlikler
  Pages 987 - 1008
  Sevgi KAVUT
 24. Deepfake: New Era in The Age of Disinformation & End of Reliable Journalism
  Pages 1009 - 1024
  Erkam TEMİR
 25. Judith Butler ya da Lacancı Psikanaliz: Medya Etkileri ve Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
  Pages 1025 - 1054
  Güven ÖZDOYRAN
Indexes and Platforms