Journal of Selcuk Communication
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-2942 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Selcuk University |


Selcuk Iletisim is a “peer-reviewed” journal. It is published biannually in January and July. All responsibility of papers belongs to authors. Citations cannot be made without referencing. Selcuk Iletisim is indexed in TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire, ERIH PLUS, DFG; Elektronische Zeitschriftenbibliothek, DRJI databases.

Our procedures for peer review

Papers of authors from Selcuk University is reviewed by reviewers from other institutions. Papers from independent authors or authors from different institutions are reviewed by reviewers from both Selcuk University and other institutions.

Reviewers are employed in accordance with the title of authors. Reviewers should be (at least) equal or higher title with the author hierarchically.  The minimum criteria for being a reviewer is to be (at least) assistant professor in any higher education institution.

Our journal focuses on communication sciences including radio, television, cinema, public relations, journalism, advertising, and all studies about media. So, our reviewers are communication scientists. 

Journal of Selcuk Communication

e-ISSN 2148-2942 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Selcuk University |
Cover Image


Selcuk Iletisim is a “peer-reviewed” journal. It is published biannually in January and July. All responsibility of papers belongs to authors. Citations cannot be made without referencing. Selcuk Iletisim is indexed in TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire, ERIH PLUS, DFG; Elektronische Zeitschriftenbibliothek, DRJI databases.

Our procedures for peer review

Papers of authors from Selcuk University is reviewed by reviewers from other institutions. Papers from independent authors or authors from different institutions are reviewed by reviewers from both Selcuk University and other institutions.

Reviewers are employed in accordance with the title of authors. Reviewers should be (at least) equal or higher title with the author hierarchically.  The minimum criteria for being a reviewer is to be (at least) assistant professor in any higher education institution.

Our journal focuses on communication sciences including radio, television, cinema, public relations, journalism, advertising, and all studies about media. So, our reviewers are communication scientists. 

Volume 13 - Issue 1 - Jan 27, 2020
 1. İKİNCİ DALGA FEMİNİZMİN KOZMETİK REKLAMLARININ GÖRSEL-METİNSEL TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 1 - 23
  Eda ER ÖZDEN , Zafer ÖZDEN
 2. DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI
  Pages 24 - 43
  Eren YÜKSEL
 3. SOSYAL MEDYA VE YEREL SEÇİMLER: AK PARTİ #gönülbelediyeciliği ETİKETİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Pages 44 - 70
  Övünç MERİÇ FERMANOĞLU
 4. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DERS DIŞI ETKİNLİKLERE KATILIM DURUMLARINA GÖRE İLETİŞİMCİ BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 71 - 90
  Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK , Orhan DEYMECİ , Osman GÖDE
 5. GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA TWİTTER VE İNTERNET GAZETELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 91 - 129
  Seyfi KILIÇ
 6. ‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM
  Pages 130 - 157
  Cemil AKKAŞ , Hülya BAKIRTAŞ , Sakine ÇİFTÇİ
 7. SPEED, SIMULTANEITY AND INTERACTION IN NEW MEDIA: A STUDY ON MOBILE APPLICATION NEWS
  Pages 158 - 179
  Ceren YEGEN
 8. KURUMSAL HALKLA İLİŞKİLERİN ETKİNLİĞİNİ ÖLÇME: STK GÖNÜLLÜLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 180 - 196
  Engin ÇELEBİ
 9. DİJİTAL RİSK TOPLUMUNDA MEYDAN OKUMA VİDEOLARI VE ÇOCUKLAR: ADANA’DA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASINDAN BULGULAR
  Pages 197 - 226
  Sevda ÜNAL , Filiz YILDIZ
 10. THE TURKISH-GERMAN AFFAIR IN FILMS: A DREAMWORLD OR A NETHERWORLD?
  Pages 227 - 245
  Ayça TUNÇ COX
 11. DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI
  Pages 246 - 272
  Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN
 12. YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
  Pages 273 - 293
  A. Elif POSOS DEVRANİ , İpek KESİCİ
 13. DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI
  Pages 294 - 313
  Serkan BULUT
 14. MEDYA VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ELEŞTİRİSİNİN YENİDEN ÜRETİMİ
  Pages 314 - 337
  Aysel AY
 15. MÜMTAZ TURHAN'IN TÜRK İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINA KATKILARI
  Pages 338 - 353
  Mahmut AKGÜL
 16. MESLEK LİSELERİNDE İLETİŞİM EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR BETİMLEME
  Pages 354 - 377
  Neslihan KILIÇ
Indexes and Platforms