Journal of Selcuk Communication
Submission Date
Start: April 25, 2021
End: May 25, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2148-2942 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Selcuk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc


Journal of Selcuk Communication, published by the Faculty of Communication of Selçuk University, is a "peer-reviewed" journal published four times a year (in January, April, July and October). It is a scientific journal that includes treatises, reviews, evaluations and researches in all fields of communication sciences. In this context, Journal of Selcuk Communication, which includes scientific articles related to communication sciences and related disciplines, aims to contribute scientifically to the field of communication by preparing publications in accordance with academic standards. Journal of Selcuk Communication is evaluated in TÜBİTAK / ULAKBİM TR Index Social and Humanities Database, Index Copernicus, OAJI, EuroPub, Sobiad, SciLit, ResearchBib, ERIH PLUS, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, InfoBase Index, JournalTOCs and DRJI.

The main points to be considered while uploading the article are as follows: The articles to be uploaded to the system must be prepared on the sample article template. All in-text references / citations and bibliography to be used in the articles must be created in accordance with APA 6 and through the MS Word reference management system. Articles that do not comply with these issues will not be evaluated.

Journal of Selcuk Communication

e-ISSN 2148-2942 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Selcuk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc
Cover Image


Journal of Selcuk Communication, published by the Faculty of Communication of Selçuk University, is a "peer-reviewed" journal published four times a year (in January, April, July and October). It is a scientific journal that includes treatises, reviews, evaluations and researches in all fields of communication sciences. In this context, Journal of Selcuk Communication, which includes scientific articles related to communication sciences and related disciplines, aims to contribute scientifically to the field of communication by preparing publications in accordance with academic standards. Journal of Selcuk Communication is evaluated in TÜBİTAK / ULAKBİM TR Index Social and Humanities Database, Index Copernicus, OAJI, EuroPub, Sobiad, SciLit, ResearchBib, ERIH PLUS, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, InfoBase Index, JournalTOCs and DRJI.

The main points to be considered while uploading the article are as follows: The articles to be uploaded to the system must be prepared on the sample article template. All in-text references / citations and bibliography to be used in the articles must be created in accordance with APA 6 and through the MS Word reference management system. Articles that do not comply with these issues will not be evaluated.

21.Yıl Özel Sayısı Last Issue
Volume 14 - Issue 2 - Apr 25, 2021
 1. Deconstructive Analysis of Netflix Series Hollywood
  Pages 492 - 513
  Emir Orhan KILIÇ, Ezgi ÇAKIR
 2. Perceived Competence in Detecting Mis- and Disinformation Online: Reconsidering the Third Person Effect
  Pages 514 - 528
  Asuman KUTLU
 3. Online Game Addiction and Gen Z: A Comparative Study on Turkish and Romanian High School Students
  Pages 549 - 575
  Huri Deniz KARCI, Bahar URHAN
 4. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Çözümünde İletişim Becerilerinin Rolü: Sistematik Derleme
  Pages 576 - 605
  Selma Didem ÖZŞENLER
 5. Doğu Karadeniz Şehirlerine Yönelik Marka Şehir Tutumları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 606 - 633
  Emre Ş. ASLAN, Erdem TAŞDEMİR, Ali Erkam YARAR
 6. Gerçekliğin Katmanları Arasından Üçüncü Sinemaya Doğru: “Ben, Daniel Blake”
  Pages 634 - 656
  Azime CANTAŞ, Meral SERARSLAN
 7. Bir Yer, Bir Kadın, Bir Öykü: Meryem Filminde Toplumsal Cinsiyetin Kültürel İnşası
  Pages 657 - 673
  Sema Zafer SÜMER
 8. “Nitelikli Televizyon”: Netflix Platformunda “Nitelikli Drama”nın Yeniden İnşası
  Pages 674 - 698
  Yasemin ÖZKENT, Aytekin CAN
 9. Bir İletişim Türü Olarak Yazılı İletişim: Üniversite Öğrencilerinin Mektuplarına Yönelik Nitel Bir İnceleme
  Pages 723 - 753
  Mikail BATU, Akan YANIK
 10. Tüketim Karşıtı Bireylerin Çevreci Reklamlara Olan Tutumları
  Pages 784 - 804
  Yelda ÜLKER
 11. Mağduriyetin Sineması: Yunan Yeni Dalgası Üzerine Bir İnceleme
  Pages 805 - 831
  Dilan TÜYSÜZ
 12. Postmodern Tüketim ve Dijital Ortama Yansımaları: Netflix Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 832 - 858
  Emel TANYERİ MAZICI, Efe Numan CAN
 13. Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 859 - 894
  Nuri Can AKSOY, Ersoy KARABAY, Evrim AKSOY
 14. Seçmen Kararlarında Duyguların Rolü ve İşlevi: Duygusal İçerikli Reklamlar Üzerine Bir Analiz
  Pages 895 - 926
  Mustafa AKDAĞ, Merve ÖZDEMİR
 15. Olağandışı Süreçlerde Kamu Diplomasisi: Covid-19 Pandemisi ve Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri
  Pages 927 - 951
  Serhan KOYUNCU
 16. Gazeteciliğin Dönüşümü: Habertürk, Sözcü ve Yeni Şafak Gazetelerinin Sosyal Medya Haberciliği Çerçevesinde İncelenmesi
  Pages 952 - 981
  Duygu ÜNALAN
 17. COVID-19 Haberlerinde Siyasi Kutuplaşmanın Yansımaları: Hürriyet ve Gazete Pencere Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1005 - 1038
  Turancan ŞİRVANLI
 18. Sosyal Medyada Nesneleştirme Aracılığıyla Mahremiyetin Reddi: Youtuberlar Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 1039 - 1069
  Bahar KAYIHAN
 19. Digital Identities in The Context of Blockchain and Artificial Intelligence
  Pages 529 - 548
  Sevgi KAVUT
 20. Canlandırma Sanatında Empati ve Yönelimsel Temsil
  Pages 699 - 722
  Sabahattin ÇALIŞKAN
 21. Uluslararası İletişim Düzeninde Karşılıklı Bağımlılık ve Reform
  Pages 754 - 783
  Elif TOPRAK
 22. Uyumlu Tasarıma Geçişte Kitle İletişim Araçlarının Gelişimi
  Pages 982 - 1004
  Ali Efe İRALI
Submission Date
Start: April 25, 2021
End: May 25, 2021
Indexes and Platforms