Sahibi

Prof.Dr. Ahmet KALENDER

Turkey
kalender@selcuk.edu.tr
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Editör

Prof.Dr. Bünyamin AYHAN

Turkey
bunyaminayhan@hotmail.com
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies)

Editör Yardımcısı

Dr. Tuba LİVBERBER

Turkey
tubalivberber@selcuk.edu.tr
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Dr. Burçe AKCAN

Turkey
burce@selcuk.edu.tr
Subjects: Advertising,Digital Communication,Social Media Studies
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

Res.Assist. Enes BALOĞLU

Turkey
balogluenes@hotmail.com
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies)

Alan Editörü

Prof.Dr. Meral SERARSLAN

Turkey
mserarslan@selcuk.edu.tr
Subjects: Film
Institution: RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Banu TERKAN

Turkey
bterkan@selcuk.edu.tr
Subjects: Journalism,Gender,Political Communication,Communication Theories
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

Assoc.Prof.Dr. İmran ASLAN

Turkey
imran_ugur@hotmail.com
Subjects: Product and Brand Management,Advertisement
Institution: SELCUK UNIVERSITY

Assoc.Prof.Dr. Hasret AKTAŞ

Turkey
h.aktas@selcuk.edu.tr
Subjects: Political Communication,Digital Advertising,Public Relations
Institution: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yöntem ve İstatistik Editörü

Prof.Dr. Abdullah KOÇAK

Turkey
kocaka@selcuk.edu.tr
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies),Social Science,Sociology
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Dil Editörü (İngilizce)

Yayın kurulu

Prof.Dr. Ahmet KALENDER

Turkey
kalender@selcuk.edu.tr
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Prof.Dr. BÜNYAMİN AYHAN

Turkey
bayhan@selcuk.edu.tr
Subjects: Communication Studies
Institution: SELCUK UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION

Prof.Dr. Süleyman KARAÇOR

Turkey
skaracor@selcuk.edu.tr
Subjects: Integrated Marketing Communication

Prof.Dr. Mehmet Nejat ÖZÜPEK

Turkey
nejatozupek@hotmail.com
Subjects: Corporate Social Responsibility,Institutional Communication,Public Relations Methods and Instruments,Public Relations Campaigns and Applications,Public Relations

Danışman Kurulu

Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ (Erciyes Ü.)

Prof. Dr. Birol AKGÜN (Yıldırım Beyazıt Ü.)

Prof. Dr. Cengiz ANIK (Marmara Ü.)

Prof. Dr. Caner ARABACI (N. Erbakan Ü.)

Prof. Dr. Ümit ARKLAN (Süleyman Demirel Ü.)

Prof. Dr. Zakir AVŞAR (Gazi Ü.)

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ (İstanbul Gelişim Ü.)

Prof. Dr. Sema Yıldırım BECERİKLİ (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Özden CANKAYA (İstanbul Aydın Ü.)

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR (Erciyes Ü.)

Prof. Dr. Müge ELDEN (Ege Ü.)

Prof. Dr. Halim ESEN (Adnan Menderes Ü.)

Prof. Dr. Suat GEZGİN (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. H. İbrahim GÜRCAN (Anadolu Ü.)

Prof. Dr. Nurettin GÜZ (Gazi Ü.)

Prof. Dr. Metin IŞIK (Yalova Ü.)

Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA (Selçuk Ü.)

Prof. Dr. Mehmet KESİM (Anadolu Ü.)

Prof. Dr. Abdullah KOÇAK (Selçuk Ü.)

Prof. Dr. Ayla OKAY (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR (Anadolu Ü.)

Prof. Dr. Filiz Balta PELTEKOĞLU (Marmara Ü.)

Prof. Dr. Nurdoğan RİGEL (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. Başak SOLMAZ (Selçuk Ü.)

Prof. Dr. Mustafa ŞEKER (Akdeniz Ü.)

Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN (KTO Karatay Ü.)

Prof. Dr. A. Haluk YÜKSEL (Anadolu Ü.)


 

Grafik Tasarım

Uzman Tarık DOĞAN