Selçuk İletişim
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-2942 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |


1991 yılında yayın hayatına başlayan Selçuk İletişim Dergisi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılda dört kez Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanan, iletişim bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı, bilimsel nitelikli akademik 'hakemli' bir dergidir. Bu kapsamda iletişim bilimleri ve ilgili farklı disiplinlerle alakalı bilimsel makalelere yer veren dergimiz, akademik standartlara uygun yayınlar hazırlayarak iletişim alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

Dergimize yayımlanması için gönderilen bilimsel makalelerin Türkçe ya da İngilizce olması gerekmektedir.

Selçuk İletişim Dergisi'ne gönderilen makaleler, ith-logo.png programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir.

Selçuk İletişim DergisiTÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, OAJI, Sobiad, SciLitResearchBib, ASOS Index, ERİH PLUS, MIAR, Elektronische Zeitschriftenbibliothek ve DRJI veri tabanları tarafından taranmaktadır.Selçuk İletişim

e-ISSN 2148-2942 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |
Kapak Resmi


1991 yılında yayın hayatına başlayan Selçuk İletişim Dergisi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılda dört kez Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanan, iletişim bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı, bilimsel nitelikli akademik 'hakemli' bir dergidir. Bu kapsamda iletişim bilimleri ve ilgili farklı disiplinlerle alakalı bilimsel makalelere yer veren dergimiz, akademik standartlara uygun yayınlar hazırlayarak iletişim alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

Dergimize yayımlanması için gönderilen bilimsel makalelerin Türkçe ya da İngilizce olması gerekmektedir.

Selçuk İletişim Dergisi'ne gönderilen makaleler, ith-logo.png programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir.

Selçuk İletişim DergisiTÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, OAJI, Sobiad, SciLitResearchBib, ASOS Index, ERİH PLUS, MIAR, Elektronische Zeitschriftenbibliothek ve DRJI veri tabanları tarafından taranmaktadır.Cilt 13 - Sayı 2 - 1 Tem 2020
 1. Online Kurumsal İtibar Yönetimi: CEO’ların Twitter Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 378 - 408
  Birol BÜYÜKDOĞAN
 2. Türkiye’de Cumhuriyet Vatandaşının İnşasında Basın
  Sayfalar 409 - 437
  Faruk TEMEL
 3. Halkla İlişkilerde Paydaş Teorisi Perspektifinden Kurum İçi İletişimin Çalışanların Kurumsal Bağlılıklarına Etkisi
  Sayfalar 438 - 470
  Gonca YILDIRIM
 4. Bellek Çalışmaları Bağlamında Zaman ve Mekân Kullanımının Türk Korku Sinemasının Anlatısal Yapısı Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 471 - 500
  Nagihan ÇAKAR BİKİÇ
 5. Yeşil Reklamlarda Tüketicinin Bilinçlendirilmesine Yönelik Çevreci Söylemlerin Analizi
  Sayfalar 501 - 533
  Gamze YILMAZ GÜNTAY
 6. Rıza Üretiminden Karşı Propagandaya: Sinemada Milliyetçilik Söylemleri ve Halkla İlişkiler
  Sayfalar 534 - 560
  Aytuğ MERMER ÜZÜMLÜ
 7. Güvensiz Toplumda Güven(sizlik) Halleri: Bir Televizyon Programının Analizi
  Sayfalar 561 - 588
  Fatma ERDOĞAN CAN, Seyhan AKSOY
 8. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Youtube Kullanım Alışkanlıkları
  Sayfalar 589 - 627
  Serkan BİÇER , Yeşim ŞENER
 9. Kamuoyunun Oluşumunda Basının Etkisine Bir Örnek Olay: Türkiye'nin Kore Savaşına Katılımı
  Sayfalar 628 - 664
  Abdulkadir GÖLCÜ , Aylin SEVİNKOŞ
 10. Yeni Zelanda Camii Saldırısının Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Gazeteleri Karşılaştırmalı Leksikal Analizi
  Sayfalar 665 - 693
  Dilan CIFTCI
 11. Soğuk Savaş Döneminde Sovyetler Birliği'nin İsrail Karşıtı Söylemlerinin Propaganda Posterlerindeki Sunumu
  Sayfalar 694 - 714
  Sadık ÇALIŞKAN
 12. Sigara Reklamları Üzerine Dönemsel Bir Analiz: Mitsel Hegemonya Peşinde
  Sayfalar 715 - 749
  Barış YETKİN
 13. Dijital Gerçeklik ve İnsan Sonrası Düşünce Bağlamında Facebook Horizon Uygulaması
  Sayfalar 750 - 774
  Servet Can DÖNMEZ , Selver DİKKOL
 14. Sosyal Medyada Pazarlama Uygulamaları: Bir Havayolu Firmasının Reklam Filmi Analizi
  Sayfalar 775 - 799
  Şeyhmus DOĞAN
 15. Siyasal Aktivizm Aracı Olarak Twitter: 2019 Venezuela Başkanlık Krizi Üzerine İnceleme
  Sayfalar 800 - 823
  Mehmet Ali̇ GAZİ
 16. YOUNG CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARD CELEBRITY ENDORSERS IN ADVERTISING
  Sayfalar 824 - 838
  A. Mücahid ZENGİN , Nuri Paşa ÖZER
 17. Televizyon Haberlerinde Erişilebilirlik Üzerine Bazı Gözlem ve Öneriler
  Sayfalar 839 - 865
  Mine GÜVEN
 18. Kullanıcı Deneyimi ve Kişiselleştirme Bağlamında Bir Dijital Platform İncelemesi
  Sayfalar 866 - 897
  Emrah BAŞER , Semra AKINCI
 19. Turizmde Fotoğraf (Fotoğrafçı-Fotoğraflanan Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma)
  Sayfalar 898 - 919
  Tugay ARAT , Şeyda SARI
 20. Bulgaristan’da Komünist Rejim Sonrası Türklere Yönelik Propaganda ve Algı Çalışmalarına Örnekler
  Sayfalar 920 - 941
  Selcen ÖZYURT ULUTAŞ , Rengin YAVUZ
 21. İletişim Eğitiminde Staj Gerçeği-Sektör, Eğitim Kurumu Saha Çalışması
  Sayfalar 942 - 966
  Mesut COŞKUN , Mert GÜRER
 22. Kültürel- Ekonomik Model Çerçevesinde Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Halkla İlişkiler Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 967 - 986
  Melike AKTAŞ
 23. Kimliğin Dönüşümü: Dijital Kimlikler
  Sayfalar 987 - 1008
  Sevgi KAVUT
 24. Deepfake: New Era in The Age of Disinformation & End of Reliable Journalism
  Sayfalar 1009 - 1024
  Erkam TEMİR
 25. Judith Butler ya da Lacancı Psikanaliz: Medya Etkileri ve Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
  Sayfalar 1025 - 1054
  Güven ÖZDOYRAN
Dizinler