Selçuk İletişim
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Ocak 2021
Bitiş: 1 Şubat 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-2942 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |


1991 yılında yayın hayatına başlayan Selçuk İletişim Dergisi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılda dört kez Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanan, iletişim bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı, bilimsel nitelikli akademik 'hakemli' bir dergidir. Bu kapsamda iletişim bilimleri ve ilgili farklı disiplinlerle alakalı bilimsel makalelere yer veren dergimiz, akademik standartlara uygun yayınlar hazırlayarak iletişim alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. Selçuk İletişim DergisiTÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Index Copernicus,  OAJI, EuroPubSobiad, SciLitResearchBib,  ERİH PLUS, MIAR, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, InfoBase Index, JournalTOCs ve DRJI veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Önemli Bilgilendirme: Selçuk İletişim Dergisi 2021 yılı itibarıyla Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayımlanacaktır.

Makale Yüklenirken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Hususlar: -Sisteme yüklenecek makalelerin, örnek makale şablonu üzerinden hazırlanmış olması gerekmektedir.
-Makalelerde kullanılacak metin içi tüm referanslar/atıflar ve bibliyografya APA 6'ya uygun olarak ve MS Word referans yönetim sistemi aracılığıyla oluşturulmalıdır.
Bu hususlara uymayan makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.


Selçuk İletişim

e-ISSN 2148-2942 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |
Kapak Resmi


1991 yılında yayın hayatına başlayan Selçuk İletişim Dergisi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılda dört kez Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanan, iletişim bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı, bilimsel nitelikli akademik 'hakemli' bir dergidir. Bu kapsamda iletişim bilimleri ve ilgili farklı disiplinlerle alakalı bilimsel makalelere yer veren dergimiz, akademik standartlara uygun yayınlar hazırlayarak iletişim alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. Selçuk İletişim DergisiTÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Index Copernicus,  OAJI, EuroPubSobiad, SciLitResearchBib,  ERİH PLUS, MIAR, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, InfoBase Index, JournalTOCs ve DRJI veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Önemli Bilgilendirme: Selçuk İletişim Dergisi 2021 yılı itibarıyla Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayımlanacaktır.

Makale Yüklenirken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Hususlar: -Sisteme yüklenecek makalelerin, örnek makale şablonu üzerinden hazırlanmış olması gerekmektedir.
-Makalelerde kullanılacak metin içi tüm referanslar/atıflar ve bibliyografya APA 6'ya uygun olarak ve MS Word referans yönetim sistemi aracılığıyla oluşturulmalıdır.
Bu hususlara uymayan makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.


Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Ocak 2021
Bitiş: 1 Şubat 2021
Dizinler