e-ISSN: 2148-2942
Başlangıç: 1999
Yayımcı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan Selçuk İletişim Dergisi yılda 2 (iki) kez (Nisan ve Ekim aylarında) yayımlanan "HAKEMLİ" bir dergidir. (Makale Kabul Tarihleri: 15 Nisan - 15 Mayıs ve 15 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında olmak üzere 2 dönemdir.) İletişim bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili inceleme, derleme, değerlendirme ve araştırmaların yer aldığı bilimsel nitelikte bir dergidir. Bu kapsamda iletişim bilimleri ve ilgili disiplinlerle alakalı bilimsel makalelere yer veren Selçuk İletişim Dergisi, akademik standartlara uygun yayınlar hazırlayarak iletişim alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. Selçuk İletişim DergisiTÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, ERIH PLUS,  ProQuest | Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO Communication Source ve DOAJ: Directory of Open Access Journals  veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Makale yüklenirken dikkat edilmesi gereken temel hususlar şunlardır: Sisteme yüklenecek makalelerin, örnek makale şablonu üzerinden hazırlanmış olması gerekmektedir. Makalelerde kullanılacak metin içi tüm referanslar/atıflar ve bibliyografya APA 7'ye uygun olarak ve MS Word referans yönetim sistemi aracılığıyla oluşturulmalıdır. Bu hususlara uymayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.