Selçuk İletişim
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 25 Nisan 2021
Bitiş: 25 Mayıs 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-2942 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc


Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan Selçuk İletişim Dergisi yılda dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayımlanan "HAKEMLİ" bir dergidir. İletişim bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili inceleme, derleme, değerlendirme ve araştırmaların yer aldığı bilimsel nitelikte bir dergidir. Bu kapsamda iletişim bilimleri ve ilgili disiplinlerle alakalı bilimsel makalelere yer veren Selçuk İletişim Dergisi, akademik standartlara uygun yayınlar hazırlayarak iletişim alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. Selçuk İletişim DergisiTÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Index Copernicus,  OAJI, EuroPubSobiad, SciLitResearchBib,  ERIH PLUS, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, InfoBase Index, JournalTOCs ve DRJI veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Makale yüklenirken dikkat edilmesi gereken temel hususlar şunlardır: Sisteme yüklenecek makalelerin, örnek makale şablonu üzerinden hazırlanmış olması gerekmektedir. Makalelerde kullanılacak metin içi tüm referanslar/atıflar ve bibliyografya APA 6'ya uygun olarak ve MS Word referans yönetim sistemi aracılığıyla oluşturulmalıdır. Bu hususlara uymayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Selçuk İletişim

e-ISSN 2148-2942 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc
Kapak Resmi


Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan Selçuk İletişim Dergisi yılda dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayımlanan "HAKEMLİ" bir dergidir. İletişim bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili inceleme, derleme, değerlendirme ve araştırmaların yer aldığı bilimsel nitelikte bir dergidir. Bu kapsamda iletişim bilimleri ve ilgili disiplinlerle alakalı bilimsel makalelere yer veren Selçuk İletişim Dergisi, akademik standartlara uygun yayınlar hazırlayarak iletişim alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. Selçuk İletişim DergisiTÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Index Copernicus,  OAJI, EuroPubSobiad, SciLitResearchBib,  ERIH PLUS, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, InfoBase Index, JournalTOCs ve DRJI veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Makale yüklenirken dikkat edilmesi gereken temel hususlar şunlardır: Sisteme yüklenecek makalelerin, örnek makale şablonu üzerinden hazırlanmış olması gerekmektedir. Makalelerde kullanılacak metin içi tüm referanslar/atıflar ve bibliyografya APA 6'ya uygun olarak ve MS Word referans yönetim sistemi aracılığıyla oluşturulmalıdır. Bu hususlara uymayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. 21.Yıl Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 2 - 25 Nis 2021
 1. Deconstructive Analysis of Netflix Series Hollywood
  Sayfalar 492 - 513
  Emir Orhan KILIÇ, Ezgi ÇAKIR
 2. Perceived Competence in Detecting Mis- and Disinformation Online: Reconsidering the Third Person Effect
  Sayfalar 514 - 528
  Asuman KUTLU
 3. Online Game Addiction and Gen Z: A Comparative Study on Turkish and Romanian High School Students
  Sayfalar 549 - 575
  Huri Deniz KARCI, Bahar URHAN
 4. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Çözümünde İletişim Becerilerinin Rolü: Sistematik Derleme
  Sayfalar 576 - 605
  Selma Didem ÖZŞENLER
 5. Doğu Karadeniz Şehirlerine Yönelik Marka Şehir Tutumları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 606 - 633
  Emre Ş. ASLAN, Erdem TAŞDEMİR, Ali Erkam YARAR
 6. Gerçekliğin Katmanları Arasından Üçüncü Sinemaya Doğru: “Ben, Daniel Blake”
  Sayfalar 634 - 656
  Azime CANTAŞ, Meral SERARSLAN
 7. Bir Yer, Bir Kadın, Bir Öykü: Meryem Filminde Toplumsal Cinsiyetin Kültürel İnşası
  Sayfalar 657 - 673
  Sema Zafer SÜMER
 8. “Nitelikli Televizyon”: Netflix Platformunda “Nitelikli Drama”nın Yeniden İnşası
  Sayfalar 674 - 698
  Yasemin ÖZKENT, Aytekin CAN
 9. Bir İletişim Türü Olarak Yazılı İletişim: Üniversite Öğrencilerinin Mektuplarına Yönelik Nitel Bir İnceleme
  Sayfalar 723 - 753
  Mikail BATU, Akan YANIK
 10. Tüketim Karşıtı Bireylerin Çevreci Reklamlara Olan Tutumları
  Sayfalar 784 - 804
  Yelda ÜLKER
 11. Mağduriyetin Sineması: Yunan Yeni Dalgası Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 805 - 831
  Dilan TÜYSÜZ
 12. Postmodern Tüketim ve Dijital Ortama Yansımaları: Netflix Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 832 - 858
  Emel TANYERİ MAZICI, Efe Numan CAN
 13. Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 859 - 894
  Nuri Can AKSOY, Ersoy KARABAY, Evrim AKSOY
 14. Seçmen Kararlarında Duyguların Rolü ve İşlevi: Duygusal İçerikli Reklamlar Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 895 - 926
  Mustafa AKDAĞ, Merve ÖZDEMİR
 15. Olağandışı Süreçlerde Kamu Diplomasisi: Covid-19 Pandemisi ve Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri
  Sayfalar 927 - 951
  Serhan KOYUNCU
 16. Gazeteciliğin Dönüşümü: Habertürk, Sözcü ve Yeni Şafak Gazetelerinin Sosyal Medya Haberciliği Çerçevesinde İncelenmesi
  Sayfalar 952 - 981
  Duygu ÜNALAN
 17. COVID-19 Haberlerinde Siyasi Kutuplaşmanın Yansımaları: Hürriyet ve Gazete Pencere Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1005 - 1038
  Turancan ŞİRVANLI
 18. Sosyal Medyada Nesneleştirme Aracılığıyla Mahremiyetin Reddi: Youtuberlar Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1039 - 1069
  Bahar KAYIHAN
 19. Digital Identities in The Context of Blockchain and Artificial Intelligence
  Sayfalar 529 - 548
  Sevgi KAVUT
 20. Canlandırma Sanatında Empati ve Yönelimsel Temsil
  Sayfalar 699 - 722
  Sabahattin ÇALIŞKAN
 21. Uluslararası İletişim Düzeninde Karşılıklı Bağımlılık ve Reform
  Sayfalar 754 - 783
  Elif TOPRAK
 22. Uyumlu Tasarıma Geçişte Kitle İletişim Araçlarının Gelişimi
  Sayfalar 982 - 1004
  Ali Efe İRALI
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 25 Nisan 2021
Bitiş: 25 Mayıs 2021
Dizinler