Selçuk İletişim
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2148-2942 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |


Hakem değerlendirme kriterlerimiz

Selçuk Üniversitesi mensubu yazarlardan gelen makaleler farklı kurumlardan hakemler tarafından değerlendirilmektedir. Farklı kurumlardan veya bağımsız yazarlardan gelen makalelere hakemler hem Selçuk Üniversitesi’nden hem de farklı üniversitelerden atanmaktadır.

Hakemler unvana göre atanmaktadır. Hakemlerin (en az) yazarla eşit veya daha yüksek unvanda olması gerekmektedir. Dergimizde hakem olmanın asgari şartı herhangi bir yükseköğretim kurumunda (en az) doktor öğretim üyesi unvanında olmaktır.

Dergimiz radyo, televizyon, sinema, halkla ilişkiler, gazetecilik, reklamcılık ve medya ile ilgili tüm çalışma alanlarını kapsamaktadır. Bu sebeple hakemlerimiz iletişim bilimcilerden oluşmaktadır.   

Makale Çağrısı

Dergimiz Ocak 2020 sayısı için makale gönderimlerinizi Dergipark sistemi üzerinden 19 Ağustos - 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. 
Selçuk İletişim

e-ISSN 2148-2942 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |
Kapak Resmi


Hakem değerlendirme kriterlerimiz

Selçuk Üniversitesi mensubu yazarlardan gelen makaleler farklı kurumlardan hakemler tarafından değerlendirilmektedir. Farklı kurumlardan veya bağımsız yazarlardan gelen makalelere hakemler hem Selçuk Üniversitesi’nden hem de farklı üniversitelerden atanmaktadır.

Hakemler unvana göre atanmaktadır. Hakemlerin (en az) yazarla eşit veya daha yüksek unvanda olması gerekmektedir. Dergimizde hakem olmanın asgari şartı herhangi bir yükseköğretim kurumunda (en az) doktor öğretim üyesi unvanında olmaktır.

Dergimiz radyo, televizyon, sinema, halkla ilişkiler, gazetecilik, reklamcılık ve medya ile ilgili tüm çalışma alanlarını kapsamaktadır. Bu sebeple hakemlerimiz iletişim bilimcilerden oluşmaktadır.   

Makale Çağrısı

Dergimiz Ocak 2020 sayısı için makale gönderimlerinizi Dergipark sistemi üzerinden 19 Ağustos - 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. 
Cilt 12 - Sayı 2 - Tem 2019
 1. GELENEKSEL MECRALARDA TRANSMEDYATİK ANLATILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 503 - 531
  Nursel Bolat
 2. GIDA REKLAMLARINDA KULLANILAN ‘’SAĞLIKLI BESLENME İLETİLERİNİN’’ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 532 - 574
  Ömür Alyakut, Simay Fereli
 3. YALAN DÜNYA DİZİSİNDEKİ FAST-FOOD ÜRÜN YERLEŞTİRMELERİNE İLETİŞİM ETİĞİ ÇERÇEVESİNDE BİR BAKIŞ
  Sayfalar 575 - 603
  Hakan Sağlam
 4. BİLGİSAYAR OYUNLARINDAKİ ŞİDDET ÖĞESİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARINA YÖNELİK ETKİSİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 604 - 629
  Mehmet Barış Yılmaz
 5. MICHEL FOUCAULT’NUN İKTİDAR VE ÖZNE KAVRAMSALLAŞTIRMASINA GÖZETİM SORUNU ÜZERİNDEN BAKMAK: BLACK MIRROR – ARKANGEL
  Sayfalar 630 - 655
  Pelin Kılınç Özüölmez
 6. HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA İLİŞKİ SÜRDÜRME STRATEJİLERİ: YATIRIMCI İLİŞKİLERİNDE WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Sayfalar 656 - 679
  Özgür Kılınç, Mevlüt Akyol
 7. REKLAMCILIĞIN FARKLI BİR YÜZÜ OLAN ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN TELEVİZYON DİZİLERİNDE KULLANIMI ve AND PASTEL İNŞAATIN ‘İSTANBUL’LU GELİN’ DİZİSİ İÇERİSİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASININ ÇÖZÜMLEMESİ
  Sayfalar 680 - 707
  Erhan Yıldırım, Aytekin Can
 8. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGISI İLE SOSYO- KÜLTÜREL ADAPTASYON VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 708 - 735
  Fırat Ata
 9. İRAN İSLAM DEVRİMİ'NDE DİNSEL SÖYLEMLERİN PROPAGANDA AMAÇLI KULLANILAN POSTERLERE YANSIMASI
  Sayfalar 736 - 762
  Murat Başarır, Mehmet Ozan Gülada
 10. HOW TO ANALYZE BIG DATA: A STUDY ON UNDERSTANDING WHAT THE TURKISH THINK ABOUT SYRIAN REFUGEE CRISIS
  Sayfalar 763 - 780
  Pınar Aslan, Tuğçe Ertem Eray
 11. NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI
  Sayfalar 781 - 812
  Caner Çakı, Mehmet Ali Gazi, Gül Çakı
 12. 2017 TÜRKİYE – ABD VİZE KRİZİ HABERLERİNE YÖNELİK ÇERÇEVE ANALİZİ
  Sayfalar 813 - 845
  Şeyhmus Doğan, Elif Şeşen
 13. YEREL BASINDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN HABER VE OKUR YORUMLARINDAKİ TEMSİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ
  Sayfalar 846 - 878
  Neslihan Yolçu
 14. ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI
  Sayfalar 879 - 913
  Çağlar Genç
 15. RASYONEL FAYDANIN SAĞLADIĞI DUYGUSAL TATMİN
  Sayfalar 914 - 939
  Yelda Ülker, Mevlüt Sedat Dönmez, Nurhan Tosun
 16. BİR SEÇİCİ TALEP YARATMAYI AMAÇLAYAN REKLAM ARACI OLARAK MİLLİYETÇİLİK
  Sayfalar 940 - 968
  B. Oğuz Aydın, Ceren Yegen
 17. DİJİTAL ÇAĞIN BİR PAZARLAMA VE MARKA İLETİŞİM ARACI OLARAK ETKİLEYİCİLER: KANAATLER, KRİTERLER VE TAKİP NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 969 - 1011
  Ümit Arklan, Nilgün Tuzcu
 18. SİNEMA FİLMLERİNDE ESTETİK ÖZNEYİ YABANCILAŞMAYA YABANCILAŞTIRMAK: NIGHT CRAWLER FİLMİNDE YABANCILAŞTIRMA ETKİSİ
  Sayfalar 1012 - 1043
  Selçuk Ulutaş
 19. DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER: FENOMENLER DİJİTAL MARKA ELÇİSİ OLABİLİR Mİ?
  Sayfalar 1044 - 1067
  Filiz Balta Peltekoğlu, Emel Demir Askeroğlu
 20. NEO-KOLONYALİST AÇIDAN AFRİKA SİNEMASINA BAKMAK
  Sayfalar 1068 - 1093
  Selim Beyazyüz, Meral Serarslan
 21. TOPLUMSAL BELLEK VE SİNEMA: POPÜLER SİNEMA ÖRNEĞİ OLARAK FETİH 1453
  Sayfalar 1094 - 1126
  Nermin ORTA
 22. MEDYADA DEZENFORMASYON SORUNSALI VE MANİPÜLASYONUN GÜCÜ: İDEOLOJİ VE SÖYLEM AÇISINDAN SEÇİM HABERLERİNİN SİYASAL İLETİŞİMDEKİ ROLÜ
  Sayfalar 1127 - 1154
  Fatma Çakmak
 23. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR EĞİLİM OLARAK NÖROPAZARLAMA: TÜRKİYE’DE NÖROPAZARLAMA ALANINDA YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME
  Sayfalar 1155 - 1196
  Bektaş Sarı, Berkant Yılmaz, Ali Okan Ferik
 24. TÜRKLERDE SOSYAL SORUMLULUĞUN TEMELLERİ: HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN AHİLİK TEŞKİLATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1197 - 1209
  Fuat Ustakara
 25. KÜLTÜREL DİPLOMASİ: KURAM VE PRATİKTEKİ ÇERÇEVESİ
  Sayfalar 1210 - 1238
  Aslı Yağmurlu
 26. DİJİTAL ÇAĞIN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK SOSYAL MEDYAOKURYAZARLIĞI
  Sayfalar 1239 - 1263
  Seçil Utma
Dizinler