Selçuk İletişim
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-2942 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |


Selçuk İletişim, tüm iletişim bilimleri ile ilgili inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı akademik 'hakemli' bir dergidir. Bu kapsamda iletişim bilimleri ve ilgili farklı disiplinlerle alakalı bilimsel makalelere yer veren dergimiz, akademik standartlara uygun yayınlar sunarak iletişim alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. Selçuk İletişim Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire, ERİH PLUS, DFG, Crossref, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, DRJI veri tabanı tarafından taranmaktadır. 


Hakem değerlendirme kriterlerimiz,

Selçuk Üniversitesi mensubu yazarlardan gelen makaleler farklı kurumlardan hakemler tarafından değerlendirilmektedir. Farklı kurumlardan veya bağımsız yazarlardan gelen makalelere hakemler hem Selçuk Üniversitesi’nden hem de farklı üniversitelerden atanmaktadır.

Hakemler unvana göre atanmaktadır. Hakemlerin (en az) yazarla eşit veya daha yüksek unvanda olması gerekmektedir. Dergimizde hakem olmanın asgari şartı herhangi bir yükseköğretim kurumunda (en az) doktor öğretim üyesi unvanında olmaktır.

Dergimiz radyo, televizyon, sinema, halkla ilişkiler, gazetecilik, reklamcılık ve medya ile ilgili tüm çalışma alanlarını kapsamaktadır. Bu sebeple hakemlerimiz iletişim bilimcilerden oluşmaktadır. 


 Makale Çağrısı

Dergimiz Temmuz 2020 sayısı için makale gönderimine açılmıştır. Çalışmalarınızı Dergipark sistemi üzerinden 05 Şubat - 05 Mart 2020 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. 


Telif Hakkı Formu için örnek metin aşağıdaki gibi oluşturulup imzalı şekilde taranarak yüklenmelidir.


SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SELÇUK İLETİŞİM DERGİSİ EDİTÖR KURULU’NA


 


Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Selçuk İletişim Dergisi’nde yayınlanmak üzere göndermiş olduğum/olduğumuz "………………….." başlıklı çalışmanın daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığı, yayınlanmak üzere kabul edilmediği ve halen başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilme aşamasında olmadığını açıkça bildiririm/bildiririz. Çalışmanın yayına kabul edilmesi durumunda ise Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Selçuk İletişim Dergisi’nin bütün yayın haklarına sahip olduğunu kabul ederim/ederiz.


Tarih:


Yazar/lar:


Selçuk İletişim

e-ISSN 2148-2942 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |
Kapak Resmi


Selçuk İletişim, tüm iletişim bilimleri ile ilgili inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı akademik 'hakemli' bir dergidir. Bu kapsamda iletişim bilimleri ve ilgili farklı disiplinlerle alakalı bilimsel makalelere yer veren dergimiz, akademik standartlara uygun yayınlar sunarak iletişim alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. Selçuk İletişim Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire, ERİH PLUS, DFG, Crossref, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, DRJI veri tabanı tarafından taranmaktadır. 


Hakem değerlendirme kriterlerimiz,

Selçuk Üniversitesi mensubu yazarlardan gelen makaleler farklı kurumlardan hakemler tarafından değerlendirilmektedir. Farklı kurumlardan veya bağımsız yazarlardan gelen makalelere hakemler hem Selçuk Üniversitesi’nden hem de farklı üniversitelerden atanmaktadır.

Hakemler unvana göre atanmaktadır. Hakemlerin (en az) yazarla eşit veya daha yüksek unvanda olması gerekmektedir. Dergimizde hakem olmanın asgari şartı herhangi bir yükseköğretim kurumunda (en az) doktor öğretim üyesi unvanında olmaktır.

Dergimiz radyo, televizyon, sinema, halkla ilişkiler, gazetecilik, reklamcılık ve medya ile ilgili tüm çalışma alanlarını kapsamaktadır. Bu sebeple hakemlerimiz iletişim bilimcilerden oluşmaktadır. 


 Makale Çağrısı

Dergimiz Temmuz 2020 sayısı için makale gönderimine açılmıştır. Çalışmalarınızı Dergipark sistemi üzerinden 05 Şubat - 05 Mart 2020 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. 


Telif Hakkı Formu için örnek metin aşağıdaki gibi oluşturulup imzalı şekilde taranarak yüklenmelidir.


SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SELÇUK İLETİŞİM DERGİSİ EDİTÖR KURULU’NA


 


Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Selçuk İletişim Dergisi’nde yayınlanmak üzere göndermiş olduğum/olduğumuz "………………….." başlıklı çalışmanın daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığı, yayınlanmak üzere kabul edilmediği ve halen başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilme aşamasında olmadığını açıkça bildiririm/bildiririz. Çalışmanın yayına kabul edilmesi durumunda ise Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Selçuk İletişim Dergisi’nin bütün yayın haklarına sahip olduğunu kabul ederim/ederiz.


Tarih:


Yazar/lar:


Cilt 13 - Sayı 1 - 27 Oca 2020
 1. İKİNCİ DALGA FEMİNİZMİN KOZMETİK REKLAMLARININ GÖRSEL-METİNSEL TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 1 - 23
  Eda ER ÖZDEN , Zafer ÖZDEN
 2. DUNKIRK FİLMİNDE ULUSAL KİMLİĞİN VE MİLİTARİZMİN İNŞASI
  Sayfalar 24 - 43
  Eren YÜKSEL
 3. SOSYAL MEDYA VE YEREL SEÇİMLER: AK PARTİ #gönülbelediyeciliği ETİKETİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Sayfalar 44 - 70
  Övünç MERİÇ FERMANOĞLU
 4. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DERS DIŞI ETKİNLİKLERE KATILIM DURUMLARINA GÖRE İLETİŞİMCİ BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 71 - 90
  Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK , Orhan DEYMECİ , Osman GÖDE
 5. GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA TWİTTER VE İNTERNET GAZETELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 91 - 129
  Seyfi KILIÇ
 6. ‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM
  Sayfalar 130 - 157
  Cemil AKKAŞ , Hülya BAKIRTAŞ , Sakine ÇİFTÇİ
 7. SPEED, SIMULTANEITY AND INTERACTION IN NEW MEDIA: A STUDY ON MOBILE APPLICATION NEWS
  Sayfalar 158 - 179
  Ceren YEGEN
 8. KURUMSAL HALKLA İLİŞKİLERİN ETKİNLİĞİNİ ÖLÇME: STK GÖNÜLLÜLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 180 - 196
  Engin ÇELEBİ
 9. DİJİTAL RİSK TOPLUMUNDA MEYDAN OKUMA VİDEOLARI VE ÇOCUKLAR: ADANA’DA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASINDAN BULGULAR
  Sayfalar 197 - 226
  Sevda ÜNAL , Filiz YILDIZ
 10. THE TURKISH-GERMAN AFFAIR IN FILMS: A DREAMWORLD OR A NETHERWORLD?
  Sayfalar 227 - 245
  Ayça TUNÇ COX
 11. DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI
  Sayfalar 246 - 272
  Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN
 12. YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 273 - 293
  A. Elif POSOS DEVRANİ , İpek KESİCİ
 13. DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI
  Sayfalar 294 - 313
  Serkan BULUT
 14. MEDYA VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ELEŞTİRİSİNİN YENİDEN ÜRETİMİ
  Sayfalar 314 - 337
  Aysel AY
 15. MÜMTAZ TURHAN'IN TÜRK İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINA KATKILARI
  Sayfalar 338 - 353
  Mahmut AKGÜL
 16. MESLEK LİSELERİNDE İLETİŞİM EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR BETİMLEME
  Sayfalar 354 - 377
  Neslihan KILIÇ
Dizinler