Amaç

Selçuk İletişim Dergisi, tüm iletişim bilimleri ile ilgili inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı akademik 'hakemli' bir dergidir. Bu kapsamda iletişim bilimleri ve ilgili farklı disiplinlerle alakalı bilimsel makalelere yer veren dergimiz, akademik standartlara uygun yayınlar sunarak iletişim alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. Kapsam

Selçuk İletişim Dergisi, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan, ulusal ve uluslararası statüde akademik hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen çalışmalar, yayın kurulunca ön değerlendirmeye alınır ve uygun görülen çalışmalar en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır.