Dergi İletişim
Ad: Selçuk İletişim Dergisi
E-posta: iletisimdergi@selcuk.edu.tr
Telefon: 0.332. 223 36 69
Editör
Ad: Prof. Dr. Bünyamin AYHAN
E-posta: bayhan@selcuk.edu.tr
Telefon: 0.332. 223 36 69
Adres: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Kampus 42079 KONYA
Editör Yardımcısı
Ad: Dr. Burçe AKCAN
E-posta: burce@selcuk.edu.tr
Telefon: 03322233654
Editör Yardımcısı
Ad: Arş. Gör. Yunus ERGEN
E-posta: yunus.ergen@selcuk.edu.tr
Telefon: 03322233674
Editör Yardımcısı
Ad: Arş. Gör. Muhammet Emin ÇİFÇİ
E-posta: muhammet.cifci@selcuk.edu.tr
Telefon: 03322233651
Editör Yardımcısı
Ad: Arş. Gör. Elif KAYA
E-posta: elif.kaya@selcuk.edu.tr
Telefon: 03322233654