Sahibi

Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Turkey
kalender@selcuk.edu.tr
Konular: Halkla İlişkiler,Siyasal İletişim
Kurum: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Editör

Prof. Dr. Bünyamin AYHAN

Turkey
bunyaminayhan@hotmail.com
Konular: İletişim Çalışmaları

Editör Yardımcısı

Dr. Burçe AKCAN

Turkey
burce@selcuk.edu.tr
Konular: Sosyal Medya Çalışmaları,Dijital İletişim,Reklamcılık
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Yunus ERGEN

Turkey
yunus.ergen@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9906-5714
Konular: İletişim Araştırmaları
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Muhammet Emin ÇİFÇİ

Turkey
muhammet.cifci@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2696-2569
Konular: Gazetecilik,İnternet Yayıncılığı,İletişim Sosyolojisi
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Elif KAYA

Turkey
elif.kaya@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4629-6647
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Alan Editörü

Prof. Dr. Meral SERARSLAN

Turkey
mserarslan@selcuk.edu.tr
Konular: Sinema
Kurum: RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Banu TERKAN

Turkey
bterkan@selcuk.edu.tr
Konular: Gazetecilik,İletişim Kuramları,Siyasal İletişim,Toplumsal Cinsiyet
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

Doç. Dr. İmran ASLAN

Turkey
imran_ugur@hotmail.com
Konular: Reklam,Ürün ve Marka Yönetimi
Kurum: SELCUK UNIVERSITY

Doç. Dr. Hasret AKTAŞ

Turkey
h.aktas@selcuk.edu.tr
Konular: Halkla İlişkiler,Dijital Reklamcılık,Siyasal İletişim
Kurum: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yöntem ve İstatistik Editörü

Prof. Dr. Abdullah KOÇAK

Turkey
kocaka@selcuk.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İletişim Çalışmaları,Sosyoloji
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Dil Editörü (İngilizce)

Yayın kurulu

Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Turkey
kalender@selcuk.edu.tr
Konular: Halkla İlişkiler,Siyasal İletişim
Kurum: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Bünyamin AYHAN

Turkey
bayhan@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0476-8394
Konular: İletişim Araştırmaları
Kurum: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR

Turkey
skaracor@selcuk.edu.tr
Konular: Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Prof. Dr. Mehmet Nejat ÖZÜPEK

Turkey
nejatozupek@hotmail.com
Konular: Halkla İlişkiler,Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları,Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları,Kurumsal İletişim,Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Danışman Kurulu

Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ (Erciyes Ü.)

Prof. Dr. Birol AKGÜN (Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.)

Prof. Dr. Cengiz ANIK (Marmara Ü.)

Prof. Dr. Caner ARABACI (Necmettin  Erbakan Ü.)

Prof. Dr. Ümit ARKLAN (Süleyman Demirel Ü.)

Prof. Dr. Zakir AVŞAR (Ankara Hacı Bayram Veli Ü.)

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ (İstanbul Gelişim Ü.)

Prof. Dr. Sema Yıldırım BECERİKLİ (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Özden CANKAYA (İstanbul Aydın Ü.)

Prof. Dr. Eylem ATAKAV (UEA)

Prof. Dr. Karmen MEDICA (Univerza na Primoskem)

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR (Erciyes Ü.)

Prof. Dr. Müge ELDEN (Ege Ü.)

Prof. Dr. Halim ESEN (Adnan Menderes Ü.)

Prof. Dr. H. İbrahim GÜRCAN (Anadolu Ü.)

Prof. Dr. Nurettin GÜZ (Ankara Hacı Bayram Veli Ü.)

Prof. Dr. Metin IŞIK (Sakarya Ü.)

Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA (Selçuk Ü.)

Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR (Selçuk Ü.)

Prof. Dr. Mehmet KESİM (Anadolu Ü.)

Prof. Dr. Abdullah KOÇAK (Selçuk Ü.)

Prof. Dr. Ayla OKAY (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR (Anadolu Ü.)

Prof. Dr. Filiz Balta PELTEKOĞLU (Marmara Ü.)

Prof. Dr. Nurdoğan RİGEL (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. Başak SOLMAZ (Selçuk Ü.)

Prof. Dr. Mustafa ŞEKER (Akdeniz Ü.)

Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN (KTO Karatay Ü.)

Prof. Dr. A. Haluk YÜKSEL (Anadolu Ü.)

Prof. Dr. Vügar ZİFEROĞLU (Bakü Devlet Ü.)


 

Grafik Tasarım

Öğr. Gör.  Tarık DOĞAN