Sahibi

Prof. Dr. Prof Dr Enderhan KARAKOÇ

enderhan@selcuk.edu.tr
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: SELCUK UNIV

Editör

Prof. Dr. Hüseyin ALTUNBAŞ

haltunbas@selcuk.edu.tr
Konular: Reklam Kampanyaları,Reklam Araştırmaları,Dijital Reklamcılık,Ürün ve Marka Yönetimi,Reklam,Pazarlama İletişimi
Kurum: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Prof Dr Enderhan KARAKOÇ

enderhan@selcuk.edu.tr
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: SELCUK UNIV

Prof. Dr. Şükrü BALCI

sukrubalci@selcuk.edu.tr
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Sedat ŞİMŞEK

ssimsek@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6171-5083
Konular: Kültürlerarası İletişim,Kitle İletişimi,Kişilerarası İletişim,İletişim Eğitimi
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Erdal DAĞTAŞ

edagtas@anadolu.edu.tr
Konular: Kitle İletişimi,İletişim Sosyolojisi,İletişim Kuramları,İletişim Çalışmaları
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK

sezai.turk@hbv.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3619-4241
Konular: Kültürlerarası İletişim
Kurum: Hacıbayramveli Üniversitesi

Alan Editörleri

Prof. Dr. Vedat ÇAKIR

vedatcakir@selcuk.edu.tr
Konular: İletişim Araştırmaları
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Banu TERKAN

bterkan@selcuk.edu.tr
Konular: Gazetecilik,Toplumsal Cinsiyet,Siyasal İletişim,İletişim Kuramları
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

Doç. Dr. İmran ASLAN

imran_ugur@hotmail.com
Konular: Ürün ve Marka Yönetimi,Reklam
Kurum: SELCUK UNIVERSITY

Prof. Dr. Mehmet Nejat ÖZÜPEK

nejatozupek@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-1628-4744
Konular: Kurumsal Sosyal Sorumluluk,Kurumsal İletişim,Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları,Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları,Halkla İlişkiler
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Süleyman Hakan YILMAZ

shyilmaz@selcuk.edu.tr
Konular: Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Burçe AKCAN

burce@selcuk.edu.tr
Konular: Reklamcılık,Dijital İletişim,Sosyal Medya Çalışmaları
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Güldane ZENGİN

guldane@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6816-1618
Konular: Reklam Araştırmaları
Kurum: Selçuk Üniversitesi

Arş. Gör. Deniz KURTYILMAZ

kurtyilmaz@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8123-8034
Konular: Film Eleştirisi,İletişim Çalışmaları,Felsefe
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Hasan Hüseyin TOYDEMİR

hasantoydemir@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7208-4336
Konular: Sinema Sosyolojisi
Kurum: RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Yunus ERGEN

yunus.ergen@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9906-5714
Konular: İletişim Sosyolojisi,Dijital İletişim,İletişim Araştırmaları
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Elif KAYA

elif.kaya@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4629-6647
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

Yöntem ve İstatistik Editörleri

Prof. Dr. Ömer BAKAN

obakan@selcuk.edu.tr
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Abdulkadir GÖLCÜ

kadirgolcu@yahoo.com
ORCID: 0000-0001-7320-6745
Konular: Siyasal İletişim,İletişim Kuramları,Sosyal Medya Çalışmaları,Medya Araştırmaları,Gazetecilik ve Medya Çalışmaları,Söylem Çözümlemesi,İletişim Çalışmaları,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan TUFAN YENİÇIKTI

nagihan_tufan@hotmail.com
Konular: Halkla İlişkiler
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZGÜR

ozlemozgur@selcuk.edu.tr
Konular: Niteliksel Yöntemler
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Yazım ve Dil Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ORTA

nerminorta@gmail.com
Konular: Güzel Sanatlar,İletişim Çalışmaları,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Adem DEMİRSOY

ademirsoy@selcuk.edu.tr
Konular: Gazetecilik
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Havva Nur TARAKCI

hnur_yildirim@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-4313-9427
Konular: Halkla İlişkiler

Dr. Arş. Gör. F. Betül AYDIN VAROL

betulaydin@selcuk.edu.tr
Konular: Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yabancı Dil Editörleri

Doç. Dr. M. Evrim GÜLSÜNLER

Turkey
ecil@selcuk.edu.tr
Konular: Halkla İlişkiler
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Hayriye GÖRKEMLİ

Turkey
ngorkemli@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5506-1343
Konular: Halkla İlişkiler
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Seslendirme Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Hacer AKER

haceraker@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0116-6462
Konular: Medya Araştırmaları,Sinema Kuramları,Sinema Sosyolojisi,Film Eleştirisi,Siyasal İletişim,Felsefe
Kurum: Selçuk Üniversitesi

Teknik Editörler

Öğretim Görevlisi Cengiz APAYDIN

capaydin@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4228-8682
Konular: Dijital Reklamcılık,Reklam,Yeni Medya Teknolojileri,Video Tasarımı,Etkileşim Tasarımı,Televizyon Programcılığı,Radyo-Televizyon,Medya Teknolojileri,Çizgi Film ( Canlandırma ) / Animasyon,Film Yapım-Yönetimi,Film Restorasyonu,Grafik Tasarımı,Fotoğraf
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Öğretim Görevlisi Osman ADAY

osmanaday@selcuk.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1333-4355
Konular: Grafik Tasarımı,Fotoğraf
Kurum: RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ

Mizanpaj Editörü

Öğretim Görevlisi Yasemin GÜLŞEN YILMAZ

yaseminyilmaz@selcuk.edu.tr
Konular: Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Grafik Tasarım EditörüÖğretim Görevlisi Tarık DOĞAN

tdogan@selcuk.edu.tr
Konular: Grafik Tasarımı
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Danışman Kurulu

Prof.Dr.Hasret AKTAŞ (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Ümit ARKLAN (Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.A.Gani ARIKAN (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Zakir AVŞAR (Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim)
Prof.Dr.Hakan AYDIN (Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Ömer BAKAN (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Uğur BATI (Nişantaşı Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Prof.Dr.Ali BÜYÜKASLAN (Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Vesile ÇAKIR (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Filiz OTAY DEMİR (Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Nazım ELMAS (Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Nükhet ELPEZE ERGEÇ (Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Süleyman KARAÇOR (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Metin KASIM (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr. Karmen MEDICA (Univerza na Primorskem)
Prof.Dr.Abdullah ÖZKAN (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Halil SAVAŞ (Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Başak SOLMAZ (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.H.Kemal SUHER (Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Mustafa ŞEKER (Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Ahmet TARHAN (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Füsun TOPSÜMER (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.İbrahim TORUK (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Ali Murat VURAL (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr. Adem YILMAZ (Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Sevil YILDIZ (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr.Erkan YÜKSEL (Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi)