Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Sanal Toplulukların Oluşmasında İçerik Üreticilerinin ve Bireyler Arası Etkileşimin Rolü

Year 2022, Volume 15, Issue 1, 238 - 263, 15.04.2022
https://doi.org/10.18094/josc.986871

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sanal toplulukların oluşmasında içerik üreticilerinin ve bireyler arası etkileşimin rolünü ortaya koymaktır. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında, sosyal yaşamın fiziki olarak kısıtlanması, bireylerin sosyal yaşam aktivitelerinin bir kısmını sanal ortamda gerçekleştirmelerine yol açmıştır. Bu dönemde özellikle YouTube içerik üreticileri, “Benimle” başlığı taşıyan videolar yayınlayarak, izleyicilerine evde kalma çağrısında bulunmuştur. İçerik üreticileri yemek yapmak, oyun oynamak gibi gündelik yaşam aktivitelerini kayıt altına alarak, izleyicilerinden aktiviteleri sanal ortamda birlikte yapmalarını istemiştir. İzleyiciler, içerik üreticilerinin videoları eşliğinde, bu aktiviteleri gerçekleştirirken aynı zamanda yorumlar kısmında aktiviteye katılan diğer kişiler ile etkileşime girmektedir. Türkiye’de de Covid 19 salgını tedbirleri kapsamında, eğitim-öğretimin Mart 2020 döneminden itibaren uzaktan olmasına karar verilmiştir. Bu dönemde, YouTube’da yayınlanan “Benimle Ders Çalış” başlıklı videoların hem yüklenme sayısında hem de izlenme sayısında artış yaşanmıştır. Bu çalışmada da Mart 2020 döneminde YouTube’da yayınlanan, 500.000’nin üzerinde izlenen “Benimle Ders Çalış” başlıklı iki videoya ait izleyici yorumları, sanal toplulukların oluşması bağlamında, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın kavramsal zemini, Howard Rheingold’un “sanal topluluk” ve Henry Jenkins’in “katılımcı kültür” kavramlarına dayanmaktadır. Bu araştırma ile içerik üreticilerinin ve bireyler arası etkileşimin sanal topluluğun oluşmasında etkin rolleri olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca araştırma sonuçları, “Benimle” videolarının, izleyicilerin içerik üreticilerine yönelik parasosyal ilişki geliştirmelerini sağladığını göstermiştir.

References

 • Alexander, J. (2020, Mart 27). “With me” videos on YouTube are seeing huge spikes in viewership as people stay home. Ağustos 10, 2021 tarihinde The Verge: https://www.theverge.com/2020/3/27/21197642/youtube-with-me-style-videos-views-coronavirus-cook-workout-study-home-beauty adresinden alındı.
 • Ashcraft, B. (2018, Nisan 9). YouTube Trend In Japan: Let's Study And Do Homework Clips. Ağustos 11, 2021 tarihinde Kotaku: https://kotaku.com/youtube-trend-in-japan-lets-study-and-do-homework-clip-1825100081 adresinden alındı.
 • Aslanoğlu, R. A. (1999, Mart 1). Siberbedenler: İnsan-Makine Ayrımında. Ağustos 20, 2021 tarihinde Birikim Dergisi: https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-119-mart-1999/2313/siberbedenler-insan-makine-ayriminda/2862 adresinden alındı.
 • Aytulun, G., & Büyükşahin Sunal, A. (2020). Medya Karakterleriyle Kurulan Parasosyal Etkileşim. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 494-506. doi: 10.18863/pgy.688117.
 • Ben-Ze'ev, A. (2004). Love Online: Emotions on the internet. CA: Cambridge University Press .
 • Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. Glencoe, III.: Free Press.
 • Bozkurt, V. (1999). Yıkıcı Gemeinschaft'tan Öteki'siz Postmodern Kabilelere: Sanal Cemaatler. Birikim Dergisi, 65-72.
 • Castells, M. (2020). İnternet Galaksisi. (T. A. Hasdemir, Çev.) İstanbul: Phoenix Yayınevi.
 • Çetin, İ. (2019). Yeni Medyada Yükselen Ses "Katılımcı Kültür" Survivor Örneği. Dördüncü Kuvvet, 2(2), 150-173.
 • Corallo, A., Maggio, M. D., Grippa, F., & Giuseppina, P. (2010). A Methodological Framework to Monitor the Performance of Virtual Learning Communities. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 20(2), 135-148.
 • Croucher, S. M., & Cronn-Mills, D. (2019). Understanding Communication Research Methods. New York: Routledge.
 • Djik, J. V. (2012). The Network Society. London: Sage Pub.
 • Driskell, R. B., & Lyon, L. (2002). Are Virtual Communities True Communities? Examining the Environments and Elements of Community. City and Community, 1(4), 373-390. doi:10.1111/1540-6040.0031
 • Fuchs, C. (2014). Dijital Emek ve Karl Marx. İstanbul: Nota Bene Yayınları.
 • Gibson, W. (2016). Neuromancer. (S. Oğur, Çev.) İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
 • Hagel, J., & Armstrong, A. (1997). Net gain: Expanding markets through virtual communities. Boston: Harvard Business Press.
 • Hajime. (2016, Ekim 30). Studywithme. Ağustos 11, 2021 tarihinde YouTube Hajime: https://www.youtube.com/watch?v=tihncflS0h4&ab_channel=2%28hajime%29 adresinden alındı.
 • Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
 • Jenkins, H. (2006). Convergence Culture- Where Old and New Media Collide. New York: New York Uni. Press.
 • Jones, Q., & Rafeli, S. (2000). Time to split virtually: “Discourse architecture” and community building as means to creating vibrant virtual metropolises. International Journal of Electronic Commerce and Business Media, 10(4), 214-223. doi:10.1080/10196780075005036.
 • Kozinets, R. V. (1999). E-Tribalized Marketing?: The Strategic Implications of Virtual Communities of Consumption. European Management Journal, 17(3), 252-264. doi:10.1016/S0263-2373(99)00004-3.
 • Landis, J. R., & Koch, G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159-174.
 • Lange, P. G. (2007). Searching for the ‘You’ in ‘YouTube’: An Analysis of Online Response Ability. Ethnographic Praxis in Industry Conference Proceedings (s. 36-50). Keystone: American Anthropological Association. doi:10.1111/j.1559-8918.2007.tb00061.x
 • Madden, A., Ruthven, I., & McMenemy, D. (2013). A classification scheme for content analyses of YouTube video comments. Journal of Documentation, 693-714.
 • MEB. (2020, Mart 12). Bakan Selçuk, Koronavirüs'e Karşı Eğitim Alanında Tedbirleri Açıkladı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr adresinden alındı.
 • Mutlu, B., & Bazarcı, S. (2017). Marka İşbirlikleri İçin Yeni Bir Alan: Youtube İçerik Üreticileri ve Kanal Toplulukları Üzerine Netnografik Bir Araştırma. Akdeniz İletişim Dergisi, 27, 28-45. doi:10.31123/akil.437267.
 • Niu, S., Bartolome, A., Mai, C., & Ha Binh, N. (2021). #StayHome #WithMe: How Do YouTubers Help with COVID-19 Loneliness? CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (s. 1-16). Yokohama: Association for Computing Machinery (ACM). doi:10.1145/3411764.3445397.
 • Parks, M. R., & Floyd, K. (1996, Mart). Making Friends in Cyberspace. Journal of Computer-Mediated Communication (Online), 1(4), 0-0. doi:10.1111/j.1083-6101.1996.tb00176.x.
 • Phlegar, P. (1995). Love Online: A Practical Guide to Digital Dating. MA: Addison-Wesley.
 • Plant, R. (2004). Online communities. Technology in Society(26), 51-65.
 • Quinton, S., & Harridge-March, S. (2010). Relationship in online communities: The Potential for marketers. Journal of Interactive Marketing, 4(1), 59-73. doi:10.1108/17505931011033560.
 • Rheingold, H. (1993). The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Massachusetts, ABD: Addison-Wesley Pub. Co. Rheingold, H. (2008). Virtual communities - exchanging ideas through computer bulletin boards. Journal of Virtual Worlds Research, 1(1), 1-5. http://journals.tdl.org/jvwr/article/download/293/247. adresinden alındı.
 • Rotman, D., & Preece, J. (2010). “WeTube” in YouTube- Creating an Online Community Through Video Sharing. International Journal of Web Based Communities, 6(3), 317-333.
 • Tönnies, F. (2000). Gemeinschaft ve Gesellschaft. Şehir ve Cemiyet (A. Aydoğan, Çev., s. 185-218). içinde İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Tosun Babür, N. (2020). Marka Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Walther, J. B. (1996). Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal and hyperpersonal. Communication Research, 23(1), 3-43.
 • WELL. (2021). What is the Well? Ağustos 15, 2021 tarihinde WELL: https://www.well.com/about-2/ adresinden alındı.
 • Yanıklar, C. (2014). Sanal Topluluklar ve Geleneksel Topluluklar Arasındaki Farklılıkların Sosyolojik Bir Analizi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 17(1), 159-190.
 • YÖK. (2020, Mart 18). Basın Açıklaması. Yükseköğretim Kurulu: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx adresinden alındı.
 • YouTube. (2020). YouTube with me. Ağustos 10, 2021 tarihinde Youtube Culture&Trends: https://www.youtube.com/trends/articles/with-me-interactive/ adresinden alındı.
 • YouTube. (2021, Ağustos 1). Privacy. Ağustos 20, 2021 tarihinde YouTube: https://www.youtube.com/account_privacy adresinden alındı.

The Role of Content Creators and Interpersonal Interaction in the Formation of Virtual Communities

Year 2022, Volume 15, Issue 1, 238 - 263, 15.04.2022
https://doi.org/10.18094/josc.986871

Abstract

The study aims to reveal the role of content creators and interaction interpersonal for building of virtual communities. Due to the imposing social restrictions as a part of measures to prevent COVID-19 pandemic, individuals had to perform some of their social activities in virtual environment. In this period, content creators of YouTube have released videos titled “withme” and have urged their viewers to stay at home. Content creators recorded their own daily activities involving cooking, playing games, and asked their viewers to join the virtual activities together. While viewers join the activity, at the same time they have interacted with the others at the comments section. Within the scope of COVID-19 measures in Turkey, educational activities at all levels were switched from face-to face learning to distance learning as of March 2020, with the decision taken by the government. Following this decision, both the number of video uploads and views with “Study with me” have increased on YouTube. Accordingly, viewer comments of the two videos (selected as sample, “Study with me” which reached over 500.000 viewers on the YouTube in March 2020) was analyzed by using content analysis within the context of virtual communities. The theoretical framework of the study is based on Howard Rheingold’s “virtual communities” and on Henry Jenkins’s “participatory culture” concepts. As the research reveals that content creators and interpersonal social interaction have an effective role in build of virtual communities. Moreover the study shows that the “with me” videos enables viewers to develop parasocial relationship toward content creators.

References

 • Alexander, J. (2020, Mart 27). “With me” videos on YouTube are seeing huge spikes in viewership as people stay home. Ağustos 10, 2021 tarihinde The Verge: https://www.theverge.com/2020/3/27/21197642/youtube-with-me-style-videos-views-coronavirus-cook-workout-study-home-beauty adresinden alındı.
 • Ashcraft, B. (2018, Nisan 9). YouTube Trend In Japan: Let's Study And Do Homework Clips. Ağustos 11, 2021 tarihinde Kotaku: https://kotaku.com/youtube-trend-in-japan-lets-study-and-do-homework-clip-1825100081 adresinden alındı.
 • Aslanoğlu, R. A. (1999, Mart 1). Siberbedenler: İnsan-Makine Ayrımında. Ağustos 20, 2021 tarihinde Birikim Dergisi: https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-119-mart-1999/2313/siberbedenler-insan-makine-ayriminda/2862 adresinden alındı.
 • Aytulun, G., & Büyükşahin Sunal, A. (2020). Medya Karakterleriyle Kurulan Parasosyal Etkileşim. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 494-506. doi: 10.18863/pgy.688117.
 • Ben-Ze'ev, A. (2004). Love Online: Emotions on the internet. CA: Cambridge University Press .
 • Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. Glencoe, III.: Free Press.
 • Bozkurt, V. (1999). Yıkıcı Gemeinschaft'tan Öteki'siz Postmodern Kabilelere: Sanal Cemaatler. Birikim Dergisi, 65-72.
 • Castells, M. (2020). İnternet Galaksisi. (T. A. Hasdemir, Çev.) İstanbul: Phoenix Yayınevi.
 • Çetin, İ. (2019). Yeni Medyada Yükselen Ses "Katılımcı Kültür" Survivor Örneği. Dördüncü Kuvvet, 2(2), 150-173.
 • Corallo, A., Maggio, M. D., Grippa, F., & Giuseppina, P. (2010). A Methodological Framework to Monitor the Performance of Virtual Learning Communities. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 20(2), 135-148.
 • Croucher, S. M., & Cronn-Mills, D. (2019). Understanding Communication Research Methods. New York: Routledge.
 • Djik, J. V. (2012). The Network Society. London: Sage Pub.
 • Driskell, R. B., & Lyon, L. (2002). Are Virtual Communities True Communities? Examining the Environments and Elements of Community. City and Community, 1(4), 373-390. doi:10.1111/1540-6040.0031
 • Fuchs, C. (2014). Dijital Emek ve Karl Marx. İstanbul: Nota Bene Yayınları.
 • Gibson, W. (2016). Neuromancer. (S. Oğur, Çev.) İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
 • Hagel, J., & Armstrong, A. (1997). Net gain: Expanding markets through virtual communities. Boston: Harvard Business Press.
 • Hajime. (2016, Ekim 30). Studywithme. Ağustos 11, 2021 tarihinde YouTube Hajime: https://www.youtube.com/watch?v=tihncflS0h4&ab_channel=2%28hajime%29 adresinden alındı.
 • Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
 • Jenkins, H. (2006). Convergence Culture- Where Old and New Media Collide. New York: New York Uni. Press.
 • Jones, Q., & Rafeli, S. (2000). Time to split virtually: “Discourse architecture” and community building as means to creating vibrant virtual metropolises. International Journal of Electronic Commerce and Business Media, 10(4), 214-223. doi:10.1080/10196780075005036.
 • Kozinets, R. V. (1999). E-Tribalized Marketing?: The Strategic Implications of Virtual Communities of Consumption. European Management Journal, 17(3), 252-264. doi:10.1016/S0263-2373(99)00004-3.
 • Landis, J. R., & Koch, G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159-174.
 • Lange, P. G. (2007). Searching for the ‘You’ in ‘YouTube’: An Analysis of Online Response Ability. Ethnographic Praxis in Industry Conference Proceedings (s. 36-50). Keystone: American Anthropological Association. doi:10.1111/j.1559-8918.2007.tb00061.x
 • Madden, A., Ruthven, I., & McMenemy, D. (2013). A classification scheme for content analyses of YouTube video comments. Journal of Documentation, 693-714.
 • MEB. (2020, Mart 12). Bakan Selçuk, Koronavirüs'e Karşı Eğitim Alanında Tedbirleri Açıkladı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr adresinden alındı.
 • Mutlu, B., & Bazarcı, S. (2017). Marka İşbirlikleri İçin Yeni Bir Alan: Youtube İçerik Üreticileri ve Kanal Toplulukları Üzerine Netnografik Bir Araştırma. Akdeniz İletişim Dergisi, 27, 28-45. doi:10.31123/akil.437267.
 • Niu, S., Bartolome, A., Mai, C., & Ha Binh, N. (2021). #StayHome #WithMe: How Do YouTubers Help with COVID-19 Loneliness? CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (s. 1-16). Yokohama: Association for Computing Machinery (ACM). doi:10.1145/3411764.3445397.
 • Parks, M. R., & Floyd, K. (1996, Mart). Making Friends in Cyberspace. Journal of Computer-Mediated Communication (Online), 1(4), 0-0. doi:10.1111/j.1083-6101.1996.tb00176.x.
 • Phlegar, P. (1995). Love Online: A Practical Guide to Digital Dating. MA: Addison-Wesley.
 • Plant, R. (2004). Online communities. Technology in Society(26), 51-65.
 • Quinton, S., & Harridge-March, S. (2010). Relationship in online communities: The Potential for marketers. Journal of Interactive Marketing, 4(1), 59-73. doi:10.1108/17505931011033560.
 • Rheingold, H. (1993). The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Massachusetts, ABD: Addison-Wesley Pub. Co. Rheingold, H. (2008). Virtual communities - exchanging ideas through computer bulletin boards. Journal of Virtual Worlds Research, 1(1), 1-5. http://journals.tdl.org/jvwr/article/download/293/247. adresinden alındı.
 • Rotman, D., & Preece, J. (2010). “WeTube” in YouTube- Creating an Online Community Through Video Sharing. International Journal of Web Based Communities, 6(3), 317-333.
 • Tönnies, F. (2000). Gemeinschaft ve Gesellschaft. Şehir ve Cemiyet (A. Aydoğan, Çev., s. 185-218). içinde İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Tosun Babür, N. (2020). Marka Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Walther, J. B. (1996). Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal and hyperpersonal. Communication Research, 23(1), 3-43.
 • WELL. (2021). What is the Well? Ağustos 15, 2021 tarihinde WELL: https://www.well.com/about-2/ adresinden alındı.
 • Yanıklar, C. (2014). Sanal Topluluklar ve Geleneksel Topluluklar Arasındaki Farklılıkların Sosyolojik Bir Analizi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 17(1), 159-190.
 • YÖK. (2020, Mart 18). Basın Açıklaması. Yükseköğretim Kurulu: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx adresinden alındı.
 • YouTube. (2020). YouTube with me. Ağustos 10, 2021 tarihinde Youtube Culture&Trends: https://www.youtube.com/trends/articles/with-me-interactive/ adresinden alındı.
 • YouTube. (2021, Ağustos 1). Privacy. Ağustos 20, 2021 tarihinde YouTube: https://www.youtube.com/account_privacy adresinden alındı.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication
Journal Section Research Articles
Authors

Aysun EYREK (Primary Author)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9898-6271
Türkiye

Publication Date April 15, 2022
Application Date August 25, 2021
Acceptance Date December 8, 2021
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 1

Cite

APA Eyrek, A. (2022). Sanal Toplulukların Oluşmasında İçerik Üreticilerinin ve Bireyler Arası Etkileşimin Rolü . Selçuk İletişim , 15 (1) , 238-263 . DOI: 10.18094/josc.986871