Year 2011, Volume 8 , Issue 2, Pages 105 - 117 2011-06-01

Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği
Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği

T. Kiper A.G. Öztürk [1]


Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar Edirne Kent Ormanının sürdürülebilir gelişimi ve kent insanının rekreasyonel ihtiyaçlarını saptamaya ışık tutacaktır
Kent ormanı, kent ormancılığı, Swot analizi, Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı
 • Anonim, 1985. 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği.
 • Gazete Tarihi: 02.11.1985 -18916.
 • Anonim, 2005. 2000 Genel Nüfus Sayımı: Göç İstatistikleri, TUİK Yay. No: 2976, Ankara.
 • Anonim, 2007. Stratejik Plan Çalıştayı. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, s.9, Ankara.
 • Anonim, 2008a. İklim Değişikliği ve Yapılan Çalışmalar 2008. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 101.
 • Anonim, 2008b. Edirne Çevre Durum Raporu, 2008. T.C. Edirne Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, s.220.
 • Anonim, 2009. Trakya Çevre Düzen Plan Raporu, 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi, Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı. TC. Çevre ve Orman Bakanlığı,
 • Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Metropolitan
 • Tasarım Merkezi, s. 490. Büyükşehir Trakap,
 • İstanbul Kentsel Planlama ve 116
 • Ayaşlıgil, T., 2007. Kent Ormanlarının Rekreasyonel Amaçlı Kullanımı ve İstanbul İli Örneğinde İrdelenmesi. YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi. 2(4): 213- 236.
 • Çakçı, I. ve , H., Çelem 2004. Gelişmekte olan Ülkelerde Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Çok Amaçlı Kent Ormancılığı Uygulamaları. 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi (9-11 Nisan 2004), TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Dirik, H. ve C. Ata, 2004. Kent Ormancılığının Kapsamı, Yararları, Planlaması ve Teknik Esasları. I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan Ormancılık
 • Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 63-78, Ankara. Çevre
 • ve Araştırma Etli, B. ve E., Şişman, 2004. Edirne Söğütlük Ormanı Rekreasyonel Potansiyeli ve Kullanım Olanaklarının Geliştirilmesi Üzerinde Bir Araştırma. I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan 2004, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 157-169, Ankara. Grey, W.G and J.F.Deneke , 1986. Urban Forestry. Newyork. and
 • Sons, Harris, R.W., J.R. Clark, and N.P., Matheny, 1999.
 • Management of Landscape Trees, Shrubs and Vines. Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey 07558, p:7-15.
 • Konijnendick, C., 2003. A decade of Urban Forestry in Europe, Forest Policy and Economics, Elsevier Science.
 • Konukçu, M., 2001. Anayasa, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda Ormancılık, Ormanlar ve Ormancılığımız Faydaları, İstatistiki Gerçekler. Genişletilmiş İkinci Baskı. Yayın no. DPT: 2630.
 • Öner, N., Ayan, S., A. Sıvacıoğlu, ve B., İmal, 2007. Kent Ormancılığı ve Kent Ormanının Çevresel Etkileri. Kastamonu Ün. Orman Fakültesi Derg. 7(2): 190- 203.
 • Özdamar, K., 2003. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Serin,N., 2004. Kent Ormancılığı Kavramı ve Isparta Kent İçi Ölçeğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Ün. Orman Fakültesi Fen
 • Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta. Orman 117
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: T. Kiper A.G. Öztürk

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { jotaf201407, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namik Kemal University}, year = {2011}, volume = {8}, pages = {105 - 117}, doi = {}, title = {Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği}, key = {cite}, author = {Öztürk, T. Kiper A.G.} }
APA Öztürk, T . (2011). Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 105-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jotaf/issue/19042/201407
MLA Öztürk, T . "Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (2011 ): 105-117 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jotaf/issue/19042/201407>
Chicago Öztürk, T . "Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (2011 ): 105-117
RIS TY - JOUR T1 - Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği AU - T. Kiper A.G. Öztürk Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 117 VL - 8 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği %A T. Kiper A.G. Öztürk %T Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği %D 2011 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, T. Kiper A.G. . "Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 8 / 2 (June 2011): 105-117 .
AMA Öztürk T . Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 8(2): 105-117.
Vancouver Öztürk T . Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 8(2): 117-105.