Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Period Tri-annual , Annually | Founded: 2005 | Publisher Namik Kemal University | http://jotaf.nku.edu.tr/


Journal of Tekirdag Agricultural Faculty (JOTAF) is an international peer-reviewed journal publishing at least three issues a year (January, May and September). The jounal of Tekirdag Agricultural Faculty publishes new and original researhes in the field of agricultural economics, agricultural machinery, irrigation and drainage, animal sciences, food engineering, field crops, horticulture, plant protection, biosystem engineering and soil science are considered for publishing as hard copy and electronic copy. The papers are published in English and Turkish languages. It is not permissible for author(s) to the JOTAF and other journal(s) manuscrşpts submitted to JOTAF should not have been previously published or submitted to any other journal(s). Plagiarism in  any form will not be tolerated.

Properties of JOTAF:

* High quality

* International rewieving

* Fast publication

* Electronic membership 

* Electronic manuscript submission and evaluation

* Free open access

Compilations are not accepted.

Each paper is presented to the referees recommended by the editorial board.

Publication fee is 80 Euro for every single accepted article, after first Issue of May 2018.


Journal of Tekirdag Agricultural Faculty

ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Period Tri-annual , Annually | Founded: 2005 | Publisher Namik Kemal University | http://jotaf.nku.edu.tr/
Cover Image


Journal of Tekirdag Agricultural Faculty (JOTAF) is an international peer-reviewed journal publishing at least three issues a year (January, May and September). The jounal of Tekirdag Agricultural Faculty publishes new and original researhes in the field of agricultural economics, agricultural machinery, irrigation and drainage, animal sciences, food engineering, field crops, horticulture, plant protection, biosystem engineering and soil science are considered for publishing as hard copy and electronic copy. The papers are published in English and Turkish languages. It is not permissible for author(s) to the JOTAF and other journal(s) manuscrşpts submitted to JOTAF should not have been previously published or submitted to any other journal(s). Plagiarism in  any form will not be tolerated.

Properties of JOTAF:

* High quality

* International rewieving

* Fast publication

* Electronic membership 

* Electronic manuscript submission and evaluation

* Free open access

Compilations are not accepted.

Each paper is presented to the referees recommended by the editorial board.

Publication fee is 80 Euro for every single accepted article, after first Issue of May 2018.


Volume 16 - Issue 2 - May 2019
 1. Effects of Different Growing Media on The Yield in Tomato, Cucumber and Pepper, and on Seedling in Tomato
  Pages 112 - 120
  MUHİTTİN ÇELEBİ
 2. Farklı Sıcaklık ve Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 121 - 132
  Sadık ÇAKMAKÇI, Aynur DALLAR
 3. Spinetoram’ın Börülce Tohum Böceği, Callasobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae)’a Karşı Rezidüel Toksisitesinin Belirlenmesi
  Pages 133 - 143
  Mert SULAR, Özgür SAĞLAM, Ali Arda IŞIKBER
 4. Manisa-Akhisar Yöresi Biber (Capsicum annuum) Plantasyonlarının Beslenme Durumları
  Pages 144 - 155
  Seda ERDOĞAN BAYRAM, Ömer Lütfü ELMACI, Nejat ÖZDEN
 5. Elektrik Motorunun Parametrelerinden Yararlanarak Pompa Devir Sayısının Tahmini
  Pages 156 - 162
  Uğur Yegül, Okray Orel, Maksut Barış Eminoğlu, Mustafa Vatandaş
 6. The Sugar Consumption Tendencies of University Students: The Case of Tekirdağ Namık Kemal University
  Pages 163 - 172
  Sema Konyalı
 7. Çilekte Rhizoctonia Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani)’ne Karşı Bazı Bitki Aktivatörlerinin Etkileri
  Pages 173 - 180
  Mustafa Aysan, Selda Kozak özdemir, Ali ERKILIÇ
 8. Tekirdağ Koşullarında Farklı Lateral Tertip Biçimi ve Sulama Suyu Uygulamalarının Genç Ceviz Ağaçlarının Su Kullanımı ve Vejetatif Gelişme Parametrelerine Etkileri
  Pages 181 - 191
  Erhan Göçmen, Tolga Erdem
 9. Edirne İlinde Depolanmış Buğday ve Un Fabrikalarında Saptanan Zararlı Böcekler Üzerine Araştırmalar
  Pages 192 - 201
  Nihal Özder, Oktay Toğantimur
 10. İklim Değişikliğinin Trakya Bölgesi’nde Buğday Yetiştirilen Toprağın Nem Profiline Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 202 - 218
  Huzur Deveci, Fatih KONUKCU, Bahadır ALTÜRK
 11. Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 221 - 231
  Seda Devrim YENİGÜN, Tolga Erdem
 12. Bazı Bitki Ekstraktlarının Pseudomonas syringae pv. tomato’nun Neden olduğu Domates Bakteriyel Benek Hastalığına Antibakteriyel Etkisi
  Pages 231 - 243
  Feray KARABÜYÜK, Yeşim AYSAN
 13. Identification of Propionibacterium spp. Isolated from Mihaliç Cheeses by MALDI-TOF MS
  Pages 244 - 250
  Göksel Tırpancı Sivri, Ömer Öksüz
 14. Antep Fıstığında (Pistacia Vera L.) Kuru Koşullarda Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Etkileri
  Pages 251 - 259
  Korkmaz Bellitürk, MERYEM KUZUCU, Mehmet firat Baran, Ahmet Çelik
 15. Kuzeybatı Anadolu’daki Bazı Zeytin (Olea europaea L.) Bahçelerinin Ağır Metal ve Doğal Radyonüklit İçerikleri
  Pages 260 - 269
  Bihter Çolak Esetlili, Tülin Pekcan, Erol Aydoğdu, Sevim Turan, Dilek Anaç