Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Period Tri-annual , Annually | Founded: 2005 | Publisher Namik Kemal University | http://jotaf.nku.edu.tr/


Journal of Tekirdag Agricultural Faculty (JOTAF) is an international peer-reviewed journal publishing at least three issues a year (January, May and September). The jounal of Tekirdag Agricultural Faculty publishes new and original researhes in the field of agricultural economics, agricultural machinery, irrigation and drainage, animal sciences, food engineering, field crops, horticulture, plant protection, biosystem engineering, agricultural biotechlogoy and soil science are considered for publishing as electronic copy. The papers are published in English and Turkish languages. It is not permissible for author(s) to the JOTAF and other journal(s) manuscrşpts submitted to JOTAF should not have been previously published or submitted to any other journal(s). Plagiarism in  any form will not be tolerated.

JOTAF accepts the original research papers

Compilations are not accepted.

Publication fee is 80 Euro for every single accepted article, after first Issue of May 2018.


Journal of Tekirdag Agricultural Faculty

ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Period Tri-annual , Annually | Founded: 2005 | Publisher Namik Kemal University | http://jotaf.nku.edu.tr/
Cover Image


Journal of Tekirdag Agricultural Faculty (JOTAF) is an international peer-reviewed journal publishing at least three issues a year (January, May and September). The jounal of Tekirdag Agricultural Faculty publishes new and original researhes in the field of agricultural economics, agricultural machinery, irrigation and drainage, animal sciences, food engineering, field crops, horticulture, plant protection, biosystem engineering, agricultural biotechlogoy and soil science are considered for publishing as electronic copy. The papers are published in English and Turkish languages. It is not permissible for author(s) to the JOTAF and other journal(s) manuscrşpts submitted to JOTAF should not have been previously published or submitted to any other journal(s). Plagiarism in  any form will not be tolerated.

JOTAF accepts the original research papers

Compilations are not accepted.

Publication fee is 80 Euro for every single accepted article, after first Issue of May 2018.


Volume 17 - Issue 3 - Sep 29, 2020
 1. Tokat İlinde Kullanılan Bitki Koruma Makinelerinin Ürün Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 276 - 284
  Uğur TEMEL , Y. Benal ÖZTEKİN
 2. Effects of Vermicompost Applications on Microelemental Contents of Olive Saplings’ Production Material
  Pages 285 - 291
  Korkmaz BELLİTÜRK , Hatice Sevim TURAN , Selçuk GÖÇMEZ , Yusuf SOLMAZ , Özlem ÜSTÜNDAĞ , Aydın ADİLOĞLU
 3. Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması
  Pages 292 - 303
  Şennur BAŞÜĞÜT , Nihal ÖZDER
 4. Fermente Sucukların Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Gamma Işınlamanın Etkisi
  Pages 304 - 317
  Gülce Bedis KAYNARCA , Tuncay GÜMÜŞ
 5. Germination and Early Growth Performances of Mung Bean (Vigna radiata (L.) Wilczek) Genotypes Under Salinity Stress
  Pages 318 - 328
  Berk BENLİOĞLU , Uğur ÖZKAN
 6. Tarım Sektörünün Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Bir Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi
  Pages 329 - 345
  Murat ÇETİN , Selin SAYGIN , Harun DEMİR
 7. Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food
  Pages 346 - 356
  Ayse Büşra MADENCİ , Zeki BAYRAMOĞLU , Selman TÜRKER , Kemalettin AĞIZAN , Vildan EYİZ
 8. Türkiye Yaş İncir Üretimi ve Kuru İncir İhracatı için Öngörü: ARIMA Modeli Yaklaşımı
  Pages 357 - 368
  Veli Anıl ÇAKAN
 9. Manisa İli Pamuk Alanlarında Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera; Noctuidae)’nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 369 - 380
  Samet MEMİŞ , Ali ÖZPINAR
 10. The Correlation of Some Nutrient Elements and Antibacterial Activity of the Basil (Ocimum basilicum)
  Pages 381 - 391
  Muazzez GÜRGAN ESER , Sevinc ADİLOGLU
 11. Determination of Nutritional Status of Olive (Olea europaea L.) Trees Grown in Izmir and Mugla Province in Terms of Boron and The Other Microelements with Soil and Leaf Analyzes
  Pages 392 - 405
  Aişe DELİBORAN , Muzaffer Kerem SAVRAN , Özgür DURSUN , Onder ERALP , Tülin PEKCAN , Hatice TURAN , Erol AYDOĞDU , İdris ÇILGIN , Handan ÖLMEZ , Şule SAVRAN , Abdullah Suat NACAR
 12. Investigating the Effect of Managing Scenarios of Flow Reduction and Increasing Irrigation Water Demand on Water Resources Allocation Using System Dynamics (Case Study: Zonouz Dam, Iran)
  Pages 406 - 421
  Mohammad Taghi SATTARİ , Rasoul MİRABBASİ , Hossein DOLATİ , Fatemeh SHAKER SUREH , Sajjad AHMAD
 13. Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri
  Pages 422 - 431
  Gökmen AZDER , Erhan GÖÇMEN , Ahmet İSTANBULLUOĞLU
 14. Farklı Enterpolasyon Yöntemleri Kullanılarak Toprakların Nem Sabitelerine Ait Konumsal Dağılımların Belirlenmesi, Isparta Atabey Ovası Örneği
  Pages 432 - 444
  Pelin ALABOZ , Sinan DEMİR , Orhan DENGİZ
 15. Determination of Commercially Available Biogas Production Capacity and Effects on Methane Capture in Tekirdağ Province
  Pages 445 - 455
  Birol KAYİŞOĞLU , Simge GÖNCÜ
For Referees