Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Period Tri-annual , Annually | Founded: 2005 | Publisher Namik Kemal University | http://jotaf.nku.edu.tr/


Journal of Tekirdag Agricultural Faculty (JOTAF) is an international peer-reviewed journal publishing at least three issues a year (January, May and September). The jounal of Tekirdag Agricultural Faculty publishes new and original researhes in the field of agricultural economics, agricultural machinery, irrigation and drainage, animal sciences, food engineering, field crops, horticulture, plant protection, biosystem engineering and soil science are considered for publishing as hard copy and electronic copy. The papers are published in English and Turkish languages. It is not permissible for author(s) to the JOTAF and other journal(s) manuscrşpts submitted to JOTAF should not have been previously published or submitted to any other journal(s). Plagiarism in  any form will not be tolerated.

Properties of JOTAF:

* High quality

* International rewieving

* Fast publication

* Electronic membership 

* Electronic manuscript submission and evaluation

* Free open access

Compilations are not accepted.

Each paper is presented to the referees recommended by the editorial board.

Publication fee is 80 Euro for every single accepted article, after first Issue of May 2018.


Journal of Tekirdag Agricultural Faculty

ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Period Tri-annual , Annually | Founded: 2005 | Publisher Namik Kemal University | http://jotaf.nku.edu.tr/
Cover Image


Journal of Tekirdag Agricultural Faculty (JOTAF) is an international peer-reviewed journal publishing at least three issues a year (January, May and September). The jounal of Tekirdag Agricultural Faculty publishes new and original researhes in the field of agricultural economics, agricultural machinery, irrigation and drainage, animal sciences, food engineering, field crops, horticulture, plant protection, biosystem engineering and soil science are considered for publishing as hard copy and electronic copy. The papers are published in English and Turkish languages. It is not permissible for author(s) to the JOTAF and other journal(s) manuscrşpts submitted to JOTAF should not have been previously published or submitted to any other journal(s). Plagiarism in  any form will not be tolerated.

Properties of JOTAF:

* High quality

* International rewieving

* Fast publication

* Electronic membership 

* Electronic manuscript submission and evaluation

* Free open access

Compilations are not accepted.

Each paper is presented to the referees recommended by the editorial board.

Publication fee is 80 Euro for every single accepted article, after first Issue of May 2018.


Volume 17 - Issue 2 - May 27, 2020
 1. Ramifications of Households Non-farm Income on Agricultural Productivity: Evidence from Rural Area of Pakistan
  Pages 108 - 123
  Md.salamun RASHİDİN , Sara JAVED , Dr. Bin LİU
 2. Kaplanmış Yonca (Medicago sativa L.) Tohumlarının Kuraklık Stresi Koşullarında Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 124 - 136
  Mehmet ARSLAN , Teslime BIÇAKCI , Elçin AKSU
 3. Tarımsal Kirliliğin Trakya Bölgesi Sucul Habitatları Üzerine Etkilerinin Temel Bileşen Analizi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Makro – Mikro Elementler
  Pages 137 - 148
  İpek ATILGAN HELVACIOĞLU , Cem TOKATLI
 4. Artan Dozlarda Bakır Sülfat ve Azot Uygulamalarının Ekmeklik Buğdayda Verim ile Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığına Etkileri
  Pages 149 - 161
  Muhammet Nurullah AKDAĞ , Mehmet ZENGİN
 5. The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises
  Pages 162 - 171
  Kemalettin AĞIZAN , Zeki BAYRAMOĞLU
 6. Laboratuvar Koşullarında Tetranychus urticae ve Avcı Akar Phytoseiulus persimilis'e Bazı Pestisitlerin Etkilerinin incelenmesi
  Pages 172 - 179
  Recep AY , Mustafa Hakan BALCI , Mehmet Ali İNANICI
 7. POTASYUM VE ÇİNKOLU GÜBRELEMENİN ENGİNARDA VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİLERİ
  Pages 180 - 190
  Bilgehan ÖZTÜRK , Mehmet ZENGİN , Fatma GÖKMEN YILMAZ
 8. Farklı Çeşitlerden Üretilen Enginar (Cynara cardunculus var. Scolymus L.) Reçellerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
  Pages 191 - 202
  Feride DURMUŞ , Gülşah ÖZCAN SİNİR , Kubra Gizem ŞAHİN , Ömer Utku ÇOPUR
 9. Yield and Quality of Two Soybean Cultivars in Response to Drought and N Fertilization
  Pages 203 - 210
  Oqba BASAL , András SZABÓ
 10. Hatay ili havuç ekim alanlarında bulunan yabancı ot türleri, yaygınlıkları, yoğunlukları ve durumlarının değerlendirilmesi
  Pages 211 - 228
  İlhan Üremiş , Soner SOYLU , Şener Kurt , Emine Mine Soylu , Erdal Sertkaya
 11. Tarımsa Savaşımda Kullanılan Bazı İnsektisitlerin Yumurta Partazitoiti Trichogramma pintoi Üzerine Yan Etkileri
  Pages 229 - 238
  Hatice DİNÇEL SAĞLAM , Nihal ÖZDER
 12. Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kanola üretim alanlarında görülen zararlı böcek türleri üzerine araştırmalar
  Pages 239 - 251
  Nihal ÖZDER , İkbal ALTIN
 13. Determination of Yield and Quality of Different Snap Bean Varieties Under Deficit Irrigation
  Pages 252 - 263
  Sinan SÜHERİ , Noor MUQDAD HUSSEIN HUSSEIN , Ertan Sait KURTAR , Nurcan YAVUZ , Yeşim DAL
 14. Determination of chemical compositions and antifungal activities of laurel and fennel essential oils against fungal disease agents of cypress seedlings
  Pages 264 - 275
  Merve KARA , Soner SOYLU , Musa TÜRKMEN , Alpaslan KAYA