Year 2008, Volume 5 , Issue 1, Pages 35 - 44 2008-03-01

Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem
Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem

N. Kuter E. Erdoğan [1]


Bu araştırmanın amacı; tarihi kent merkezlerinin korunarak kültürel sürekliliğinin ve çağdaş yaşam koşullarıyla entegrasyonunun sağlanarak yaşanabilir mekanlar olarak gelecek kuşaklara aktarılması ve bu alanlarda kentsel peyzaj tasarımının öneminin Çankırı kentsel sit alanı örneğinde ortaya konmasıdır. Bu kapsamda, tarihi çevre koruma, kentsel peyzaj tasarımı ile tarihi kent merkezlerinin tarihi ve mekansal gelişim süreçleri irdelenerek, araştırma alanı olan Çankırı kentsel sit alanında gerçekleştirilen alan etüt-analiz çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda sit alanında yer alan doğal ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için öneriler geliştirilmiştir. Ayrıca, gerek Çankırı kenti için gerekse benzer araştırmalara veri tabanı oluşturmak amacı ile kentsel sit alanını kapsayan halihazır haritaların sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılma işlemleri ile öznitelik verileri ve konumsal veriler ilişkilendirilerek sorgulamaya hazır hale getirilmiştir. 1 Bu araştırma Nazan KUTER’in doktora tezinin bir bölümünü içermektedir Bir kentin kimliği ya da karakteri, onun var oluşunun ve işleyişinin önemli bir parçası olup kentsel mekanların biçimsel ve özdeksel (maddesel) nitelikleri ile tanım ve anlam kazanmaktadır (Bilsel ve Ark., 1994). Kent kültürü ve kentlilik bilincinin oluşumu ile kentin fiziksel biçimlenmesi ve kent oluşumu arasında neden sonuç ilişkisi bulunmakta, giderek bozulan, kirlenen ve tarihi kimliğini kaybeden kentsel çevrede, yaşam kalitesinin gerilemesi kaçınılmaz olmaktadır. Karşılıklı etkileşim sürecinde, sağlıklı kentsel çevreler oluşturmanın aracılığıyla kent kültürü oluşturmaktan geçtiği gibi, sürekliliğini sağlayarak bilinçli kentliler ve kent kültürü oluşturmak da mümkündür
Tarihi çevre, koruma, kentsel peyzaj tasarımı, kentsel tasarım
  • Bilsel, A.A., Bilsel, S.G., Bilsel, F.C. ve Bilsel, S.M.C., 1994. Kentlerimizde kimlik arayışları ve kentsel tasarım olgusuna kent kültürü/kentlilik bilinci/kent görünümü üçlemesiyle yaklaşım. 5. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, Kentsel Tasarım ve Ekoloji – Tasarıma Ekolojik Yaklaşım, MSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Disiplin Grubu, İstanbul, 12-13 Mayıs 1994, s. 231-238.
  • Eckbo, G., 1964., Urban Landscape Design, McGraw-Hill Companies, USA, 3 p.
  • Kuter, N., 2007. Çankırı Kenti Açık ve Yeşil Alan Varlığı İçinde Tarihi Kent Merkezinin Kentsel Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 309 s.
  • Okçuoğlu, Y., 1996. Çankırı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı AraştırmaRaporu, T.C. Çankırı Belediyesi, Çankırı, 34 s.
  • Tiesdell, S., Oc, T. and Heath, T., 1996. Revitalization Historic Urban Quarters, Britain, 1 p.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: N. Kuter E. Erdoğan

Dates

Application Date : November 2, 2014
Acceptance Date : January 18, 2020
Publication Date : March 1, 2008

Bibtex @ { jotaf201502, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namik Kemal University}, year = {2008}, volume = {5}, pages = {35 - 44}, doi = {}, title = {Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem}, key = {cite}, author = {Erdoğan, N. Kuter E.} }
APA Erdoğan, N . (2008). Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 35-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jotaf/issue/19052/201502
MLA Erdoğan, N . "Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2008 ): 35-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jotaf/issue/19052/201502>
Chicago Erdoğan, N . "Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2008 ): 35-44
RIS TY - JOUR T1 - Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem AU - N. Kuter E. Erdoğan Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 44 VL - 5 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem %A N. Kuter E. Erdoğan %T Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem %D 2008 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Erdoğan, N. Kuter E. . "Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 5 / 1 (March 2008): 35-44 .
AMA Erdoğan N . Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2008; 5(1): 35-44.
Vancouver Erdoğan N . Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2008; 5(1): 44-35.