Year 2020, Volume 17 , Issue 2, Pages 124 - 136 2020-05-27

Kaplanmış Yonca (Medicago sativa L.) Tohumlarının Kuraklık Stresi Koşullarında Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi

Mehmet ARSLAN [1] , Teslime BIÇAKCI [2] , Elçin AKSU [3]


Yonca dünyanın ve Türkiye’nin kurak ve yarı kurak bölgelerinde yetiştirilen, otu proteince zengin bir yem bitkisidir. Bu çalışmada, çimlenme ve erken fide gelişimi döneminde çevresel koşullara çok hassas olan yonca tohumlarının çimlenme özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Nimet yonca çeşidinin tohumları Panoramix adlı tohum kaplama preparatı ile kaplanmış ve kuraklık stresi koşullarında çimlendirilmiştir. Denemede Panoramix  2 L/1000 kg tohum ve 4 L/1000 kg tohum olmak üzere 2 doz uygulanmıştır. Laboratuarda yürütülen çalışma, tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak petri kutularında gerçekleştirilmiştir. Her petriye 50 tohum yerleştirilmiş olup; petriler %70 nem, 20oC sıcaklık, 14 saat ışıklı ve 10 saat karanlık olacak şekilde ayarlanmış iklimlendirme kabininde bekletilmiştir. Kuraklık stresi ise 0, -2, -4, -6, -8 ve -9.8 bar olacak şekilde Polyethylene glycol-6000 (PEG-6000) ile oluşturulmuştur. Sera denemesi, 3 tekerrürlü olarak, %50 kum + %50 toprak karışımı ile doldurulan plastik saksılarda (1.5 L) yürütülmüş ve 4 farklı kuraklık stresi [0 (T0), %25 (T1), %50 (T2), %75 (T3)] uygulanmıştır. Denemenin sonunda, çimlenme oranı, kökçük yaş ve kuru ağırlığı, sapçık yaş ve kuru ağırlığı belirlenmiştir. Sonuçta, tohum kaplama uygulamalarının yonca tohumlarının kuraklık stresi koşullarında çimlenme özelliklerine olumlu katkı yaptığı belirlenmiştir. 

Mecidago sativa L., tohum kaplama, kuraklık
  • Abdul-baki AA, Anderson JD, 1970. Viability and leaching of sugars from germinating barley. Crop Science, 10: 31-34.Açıkgöz E, 2001. Yem Bitkileri (3. Baskı) Uludağ Üniv. Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182, Bursa.Ahmadi S, Ahmad R, Ashraf MY, Ashraf M, Waraich EA, 2009. Sunflower (Helianthus annuus L.) Response to Drought Stress at Germination and Seedling Growth Stages. Pak. J. Bot., 41(2): 647-654.Aşçı ÖÖ, Üney H, 2016. Farklı tuz yoğunluklarının macar fiğinde (Vicia pannonica Crantz) çimlenme ve bitki gelişimine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 5(1): 29-34.Avcıoğlu R, Geren H, Tamkoç A, Karadağ Y, 2009. Yonca (Medicago sp. L.). YEMBİTKİLERİ, Baklagil Yembitkileri, Cilt II, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, İzmir.Blum A, 1986. “Breeding Crop Varieties for Stress Environments”, Critical Reviews in Plant Sciences, 2: 199-237.Castroluna A, Ruiz OM, Quiroga AM, Pedranzani HE, 2014. Effects of salinity and drought stres on germination, biomass and growth in three varieties of Medicago sativa L. Avances en Investigacion Agropecuaria, 18(1): 39-50.Çarpıcı EB, Erdel B, 2015. Bazı yonca çeşitlerinde (Medicago sativa L.) kuraklık stresinin çimlenme özellikleri üzerine etkisi. Derim, 32(2): 201-210Deaker R, Roughley RJ, Kennedy IR, 2004. Legume seed inoculation technology-a review. Soil Biology and Biochemistry, 36: 1275-1288.Demiroğlu G, Geren H, Avcıoğlu R, 2008. Farklı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Ege Bölgesi Koşullarına Adaptasyonu. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 45 (1): 1-10.Eskandari H, 2013. Effects of Priming Technique on Seed Germination Properties, Emergence and Field Perfromance of Crops: A review. Intl.J.Agron.Plant.Prod., 4(3): 454-458.Hamidi H, Safarnejad A, 2010. Effect of Drought Stress on Alfalfa Cultivars (Medicago sativa L.) in Germination Stage. American-Eurasian J. Agric. and Environ. Sci., 8(6): 705-709. Heydecker W, Gibbins, B, 1978. The `priming` of seeds. Acta Horticulturae, 83: 213-215.Ingram J, Bartles D, 1996. The molecular basis of dehydration tolerance in plants. Ann. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 47: 377-403.Janmohammadi M, Moradi Dezfuli P, Sharifzadeh F, 2008. Seed Invigoration Techniquse to Improve Germination and Early Growth of Inbred Line of Maize under Salinity and Drought Stress. Plant physiology, 34(3-4): 215-226.Junges E, Toebe M, Santos RF, Finger G, Muniz MFB, 2013. Effect of priming and seed-coating when associated with Bacillus subtilis in maize seeds. Revista Ciência Agronômica, 44(3):520-526. Kalefetoğlu T, Ekmekçi Y, 2005. The Effects of Drought on Plants and Tolerance Mechanisms. G.U. Journal of Science, 18(4): 723-740.Kantar F, Elkoca E, 1998. Kültür bitkilerinde tuza dayanıklılık. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 29 (1): 163-174.Kaufman G, 1991. Seed Coating: A Tool for Stand Establisment; a Stimulus to Seed Quality. HortTechnology, http://horttech.ashspublications.org/content/1/1/98.full.pdf, Erişim tarihi: 20.05.2018. Kim JD, Kwon CH, Kim SG, Kim JK, Hur SN, 2005. Development of Seed Pelleting Technique for Surface Sowing of Alfalfa. Journal of Animal Science and Technology, 47(3): 475-480.Matthews S, Noli E, Demir I, Khajeh-Hosseini M, Wagner MH, 2012. Evaluation of seed quality: from physiology to international standardization. Seed Science Research (22): 69–73. McDonald MB, 2000. Seed Priming. In: Black M, Bewley JD, (ed.) Seed Technology and Its Biological Basis. 287–325. Sheffield Academic Press, Sheffield, UK.Michel BE, Kaufmann MR, 1973. The osmotic potential of polyethylene glycol 6000. Plant Physiology, 51: 914-16.Mostafavi K, 2011. A Study Effects of Drought Stress on Germination and Early Seedling Growth of Flax (Linum usitatissimum L.) Cultivars. Advances in Environmental Biology, 5(10): 3307-3311.Örs S, Ekinci M, 2015. Kuraklık Stresi ve Bitki Fizyolojisi. Derim, 32(2): 237-250. Pecetti L, Romani M, Rosa LD, Piano E, 2008. Selection of grazing-tolerant lucerne cultivars. Grass and Forage Science, 63, 360–368.Rashmi R, Sarkar M, Vikramaditya, 1997. Cultivation of Alfalfa (Medicago sativa L.) Ancient Science of Life, 17 (2): 117-119. Samancıoğlu A, Yıldırım E, 2015. Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Bitkilerde Kuraklığa Toleransı Arttırmadaki Etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1): 72-79.Scott SJ, Jones RA, Williams WA, 1984. Review of data analysis methods for seed germination. Crop Science, 24: 1192-1199.Sheaffer CC, Hall MH, Martin NP, Rabas DL, Ford JH, Warnes DD, 1988. Effects of Seed Coating on Forage Legume Establishment in Minnesota. Station Bulletin 584-1988 (Item Number AD-SB-3422) Minnesota Agricultural Experiment Station University of Minnesota. Ss,16.Soltani A, Khodarahmpour Z, Jafari AA, Nakhjavan S, 2012. Selection of alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars for salt stres tolerance using germination indices. African Journal of Biotechnology, 11(31): 7899-7905.Şehirali, S. 1997. Tohumluk ve Teknolojisi. Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 422 s.Taylor, A. G., Allen, P. S., Bennett, M. A., Bardford, K. J., Burris, J. S., Misra, M. K., 1998, Seed Enhancements, Seed Sc. Res. 8, USA:245-256.Turk, M.A., Rahman, A., Tawaha, M., Lee, K.D., 2004. Seed germination and seedling growth of three lentil cultivars under moisture stress. Asian Journal of Plant Sciences, 3 (3): 394-397.Valdes VM, Bradford KJ, 1987. Effects of seed coating and osmotic priming on the germination of lettuce seeds. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 112:153-156.Vavrina CS, McGovern RJ, 1990. Seed treatments target soilborne diseases. Amer. Veg. Grower 38(13):63-64.Wang Y, Li K, Li X, 2009. Auxin redistribution modulates plastic development of root system architecture under salt stress in arabidopsis thaliana. Journal of Plant Physiology 166:1637-1645.Wu C, Wang Q, Xie B, Wang Z, Cui J, Hu T, 2011. Effects of Drought and salt Stress on Seed Germination of Three Leguminous Species. African Journal of Biotechnology, 10 (78), 17954-17961.Yüksel O, Albayrak S, Türk M, Sevimay CS, 2016. Dry Matter Yields and Some Quality Features of Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars under Two Different Locations of Turkey. Süleyman Demirel Univesity Journal of Natural and Applied Sciences, 20(2): 155-160.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2197-4969
Author: Mehmet ARSLAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5000-6169
Author: Teslime BIÇAKCI

Orcid: 0000-0002-0707-2723
Author: Elçin AKSU

Dates

Application Date : February 1, 2019
Acceptance Date : December 25, 2019
Publication Date : May 27, 2020

Bibtex @research article { jotaf520836, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namik Kemal University}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {124 - 136}, doi = {10.33462/jotaf.520836}, title = {Kaplanmış Yonca (Medicago sativa L.) Tohumlarının Kuraklık Stresi Koşullarında Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Arslan, Mehmet and Bıçakcı, Teslime and Aksu, Elçin} }
APA Arslan, M , Bıçakcı, T , Aksu, E . (2020). Kaplanmış Yonca (Medicago sativa L.) Tohumlarının Kuraklık Stresi Koşullarında Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 124-136 . DOI: 10.33462/jotaf.520836
MLA Arslan, M , Bıçakcı, T , Aksu, E . "Kaplanmış Yonca (Medicago sativa L.) Tohumlarının Kuraklık Stresi Koşullarında Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi" . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 124-136 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jotaf/issue/54544/520836>
Chicago Arslan, M , Bıçakcı, T , Aksu, E . "Kaplanmış Yonca (Medicago sativa L.) Tohumlarının Kuraklık Stresi Koşullarında Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 124-136
RIS TY - JOUR T1 - Kaplanmış Yonca (Medicago sativa L.) Tohumlarının Kuraklık Stresi Koşullarında Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Mehmet Arslan , Teslime Bıçakcı , Elçin Aksu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33462/jotaf.520836 DO - 10.33462/jotaf.520836 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 136 VL - 17 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.520836 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.520836 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Kaplanmış Yonca (Medicago sativa L.) Tohumlarının Kuraklık Stresi Koşullarında Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi %A Mehmet Arslan , Teslime Bıçakcı , Elçin Aksu %T Kaplanmış Yonca (Medicago sativa L.) Tohumlarının Kuraklık Stresi Koşullarında Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2020 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 17 %N 2 %R doi: 10.33462/jotaf.520836 %U 10.33462/jotaf.520836
ISNAD Arslan, Mehmet , Bıçakcı, Teslime , Aksu, Elçin . "Kaplanmış Yonca (Medicago sativa L.) Tohumlarının Kuraklık Stresi Koşullarında Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 / 2 (May 2020): 124-136 . https://doi.org/10.33462/jotaf.520836
AMA Arslan M , Bıçakcı T , Aksu E . Kaplanmış Yonca (Medicago sativa L.) Tohumlarının Kuraklık Stresi Koşullarında Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(2): 124-136.
Vancouver Arslan M , Bıçakcı T , Aksu E . Kaplanmış Yonca (Medicago sativa L.) Tohumlarının Kuraklık Stresi Koşullarında Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(2): 124-136.