Year 2020, Volume 17 , Issue 2, Pages 239 - 251 2020-05-27

Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kanola üretim alanlarında görülen zararlı böcek türleri üzerine araştırmalar

Nihal ÖZDER [1] , İkbal ALTIN [2]


Kanola ülkemizde tarımı yapılan en önemli yağ ve münavebe bitkilerinden biridir. Türkiye’de zamanla üretimi artmış ve özellikle Trakya bölgesinde geniş bir üretim alanına sahip olmuştur. Kanolada da diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi birçok zararlı mevcuttur. Bu çalışma ile Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kanola üretim alanlarında görülen zararlı böcek türleri, türlerin bulunma oranları belirlenerek, bundan sonraki çalışmalara alt yapı oluşturması hedeflenmiştir. Bu çalışmada 2017-2018 yıllarında Çorlu Tekirdağ, Türkiye kanola üretim alanlarında zararlı böcek türleri tespit edilmiştir. Araştırmada 2017 yılında 21 tür, 2018 yılında ise 17 tür tespit edilmiştir. Her iki yılda da bulunuş oranı en fazla olan tür Psylliodes chrysocephala (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae)’ dır. Bununla birlikte Plutella xylostella  (L.) (Lepidoptera: Plutellidae), Ceutorhynchus picitarsis (G.) (Coleoptera:Cuculionidae), Dolycoris baccarum (L.)  (Hemiptera:Pentatomidae)  ve Brevicoryne brassicae (L.) (Hemiptera:Aphidiidae) en yaygın türler arasında olduğu tespit edilmiştir. Her iki yılda da Nisan ayında Plutella xylostella, Haziran ayında Brevicoryne brassicae yoğunluk gösterirken, Mayıs ayında yoğun olarak bulunan türün 2017 yılında Dolycoris baccarum, 2018 yılında ise Psylliodes chrysocephala olduğu tespit edilmiştir.

Kanola, Psylliodes chrysocephala, Plutella xylostella, Dolycoris baccarum, Ceutorhynchus picitarsis, Brevicoryne brassicae
  • Algan N (1990) Yemlik Kolza Tarımı ve Türkiye’de Gelişme Olanakları. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, Tarımın Sesi Dergisi. Sayı:165. İzmir.Anonim (2002) Bitki Koruma El Kitabı. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü. İl Müdürlüğü Yayınları. No:352. S 122. İzmir.Anonim (2018) Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 3. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. S 332. Ankara. Anonim (2019) Lahana Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel müdürlüğü. S 14. Ankara.Anonim (2011) Lahanagiller. Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. S 40. Ankara. Anonim (2015) https://dergipark.org.tr/download/article-file/26905 Erişim Tarihi : 08.01.2017.Anonim (2018) http://www.dogaka.gov.tr/Icerik/Dosya/www.dogaka.gov.tr_621_ FB8B45NT _Yas-Sebze-Meyve-Sektr-Raporu-2015.pdfErişim Tarihi: 10.02.2018.AtakU, Atak ED (1984) Lahana kelebeği (Pieris brassicae L.)’nin biyoökolojisi ve mikrobiyal ilaçlarla savaşımı üzerinde çalışmalar, Bitki Koruma Bülteni, 24 (4): 173-199.Avcı Ü, Özbek (1990) Erzurum’da lahana zararlısı lepidopter türleri ve parazitoidleri üzerinde bir araştırma. Türkiye II. Biyolojik Mücadele Kongresi (26-29 Eylül, Ankara) Bildirileri, 319-329.Avcı Ü, Özbek H (1995) Erzurum'da Lahana Yaprak Güvesi Plutella xylostella ‘nın Biyolojisi, Zararı ve Mücadelesi Üzerinde Bazı Gözlemler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 25240 Erzurum Türkiye. Atatürk Üni.ZirPak.Der. 26 (3), 363-374.Bahadıroğlu C, Akıncı M, Kalkar Ö (2007). Kahramanmaraş Ahır Dağı’nda Cetoniidae ve Buprestidae (Coleoptera) Familyalarına Bağlı Türler ve Bu Türlerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılımı. KSÜ Fen ve Müh. Der., 10(1):6-12.Demir H (2007) Yaprağı Yenen Sebzeler. Hasad Yayıncılık. S 177-175. İstanbul.Doğanay H (1994) Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi. Erzurum (Dergipark).Erol HE (2018) Tekirdağ ili Çorlu İlçesi 2017 ve 2018 yılı kanola ekim miktarı. Çorlu İlçe tarım Müdür Yardımcısı, Tekirdağ. (Görüşme tarihi 15.12.2018).Kaygısız H (1999). Bitkisel Üretimde Zararlı Böcekler. Hasad Yayınları. S 288. Kadıköy İstanbul.Kennedy JS, Day MF, Eastop VF (1962) A Conspectus of Aphids as Vector of Plant Viruses. Commenwealth Inst. Ent. London. 114pp.Keyder N (1953) Pieris hrassicae L. (Lahana Kelebeği). Tomurcuk 2: 218-20.Körbitz W (2002). “New Trends in Developing Biodiesel World-Wide”, Evaluating & Exploiting the Commercial Uses of Ethanol, Fuel Alcohol & Biodiesel, Singapore, s. 5, http://www.novem.nl/default.asp?menuId=10&documentId=26427 (Erişim Tarihi : 09.04.2019)Kutinkova H, Andreev R (2004) Integrated pest management in sweetcherry (Pru nus avium L.) orchards in Bulgaria. J. of Fruitand Ornamental Plant Research, 12: 41-47. Mustafa TM, Masha MM (1994) Population Dynamics and Flight Activity of the Cabbage Aphid Brevicoryne brassicae L. (Homoptera: Aphididae) in the Jordan Valley. Kisallatvorvoslas, 1 (5): 115-127.Özbek H (2008) Türkiye’de ılıman iklim meyve türlerini ziyaret eden böcek türleri. Uludağ Arıcılık Dergisi, 8: 92-103.Özder N, Kılınçer N (1999) Tekirdağ ilinde lahanalarda zararlı-doğal düşman kompleksi üzerinde çalışmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23 (1): 27-37.Süzer S (2001) Kanola Tarımı. Yayın No: 77-78. Edirne (Dergipark).Talekar NS, Shelton AM (1993) Biology, Ekology and management of the Diamondbaek moth. Annual Rev. Entomol. 38: 275-301.Tüik (2019) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001 (erişim tarihi : 07.04.2019)Ulusoy MR, Akdağcık Z (2007) Çukurova Bölgesinde Brokoli (Brassica oleracea L. var. italicd)'de Zararlı Olan Türler. Ç.Ü.Z.F Dergisi, 2007, 22 (1) : 119-124 Balcalı-Adana.Unakıtan G (2003) Türkiye’de Ayçiçeğinin Arz, Talep ve Dış Ticaretinin Ekonometrik Analizi. (Doktora Tezi), Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 107 s.Unakıtan G, Kumbar N (2011). Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 75-76 s.Uygun N, Ulusoy MR, Başpınar H (1998). Sebze Zararlıları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:213. Ders Kitapları No: A- 68, 6. Baskı, S 53-55. Adana. Uzun S (1987) İzmir ilinde lahana ve karnabaharlarda zarar yapan Lahana kelebeği (Pieris brassicae (L.) ) (Lepidoptera: Pieridae)’nin parazitleri. Türk. Entomol. Derg., 11 (4): 237-245.Zeren O, Düzgüneş Z (1984) Çukurova Bölgesinde Sebzelerde Zararlı Olan Yaprakbitleri (Aphidoidea) Türleri, Konukçuları, Zararı ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. No. BK4, 17s.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4637-5364
Author: Nihal ÖZDER (Primary Author)
Institution: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5959-0236
Author: İkbal ALTIN
Institution: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Thanks Böcek türlerinin teşhislerini yapan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Göksel Tozlu’ya, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Levent Gültekin’e, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Meral Fent’e ve Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi SayınProf. Dr. Ebru Gül Aslan’a, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öretim Üyesi Sayın Doç.Dr. Yakup Şenyüz’e teşekkür ederiz
Dates

Application Date : November 14, 2019
Acceptance Date : February 11, 2020
Publication Date : May 27, 2020

Bibtex @research article { jotaf646699, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namik Kemal University}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {239 - 251}, doi = {10.33462/jotaf.646699}, title = {Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kanola üretim alanlarında görülen zararlı böcek türleri üzerine araştırmalar}, key = {cite}, author = {Özder, Nihal and Altın, İkbal} }
APA Özder, N , Altın, İ . (2020). Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kanola üretim alanlarında görülen zararlı böcek türleri üzerine araştırmalar . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 239-251 . DOI: 10.33462/jotaf.646699
MLA Özder, N , Altın, İ . "Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kanola üretim alanlarında görülen zararlı böcek türleri üzerine araştırmalar" . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 239-251 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jotaf/issue/54544/646699>
Chicago Özder, N , Altın, İ . "Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kanola üretim alanlarında görülen zararlı böcek türleri üzerine araştırmalar". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 239-251
RIS TY - JOUR T1 - Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kanola üretim alanlarında görülen zararlı böcek türleri üzerine araştırmalar AU - Nihal Özder , İkbal Altın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33462/jotaf.646699 DO - 10.33462/jotaf.646699 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 251 VL - 17 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.646699 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.646699 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kanola üretim alanlarında görülen zararlı böcek türleri üzerine araştırmalar %A Nihal Özder , İkbal Altın %T Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kanola üretim alanlarında görülen zararlı böcek türleri üzerine araştırmalar %D 2020 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 17 %N 2 %R doi: 10.33462/jotaf.646699 %U 10.33462/jotaf.646699
ISNAD Özder, Nihal , Altın, İkbal . "Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kanola üretim alanlarında görülen zararlı böcek türleri üzerine araştırmalar". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 / 2 (May 2020): 239-251 . https://doi.org/10.33462/jotaf.646699
AMA Özder N , Altın İ . Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kanola üretim alanlarında görülen zararlı böcek türleri üzerine araştırmalar. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(2): 239-251.
Vancouver Özder N , Altın İ . Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kanola üretim alanlarında görülen zararlı böcek türleri üzerine araştırmalar. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(2): 239-251.