Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 21 - 54 2018-09-20

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE (ABD) İDARİ DEVLETİN GELİŞİMİ VE WOODROW WILSON’UN ETKİSİ
THE EVOLUTION OF ADMINISTRATIVE STATE IN THE UNITED STATES (USA) AND THE IMPACT OF WOODROW WILSON

Prof.dr.selim COŞKUN [1] , Dr. Öğretim Üyesi Hakan DULKADİROĞLU [2]


Bilim adamı ve devlet adamı olarak Wilson’un çalışmalarının ve düşüncelerinin, kamu yönetiminin

bir akademik disiplin olarak gelişmesinde ve Amerikan devlet yönetiminin tekamülünde

büyük etkisi olmuştur. Wilson’un çalışmasında savunduğu iki tez kamu yönetiminin görece kısa

sayılabilecek tarihi boyunca kamu yönetimi uygulama ve kurumsal tartışmalarında büyük ölçüde

gündemini korumuştur. Bunlardan birincisi siyaset ve yönetim ayrışması, ikincisi ise kamu yönetiminde

verimliliği ve etkinliği sağlayacak evrensel bilimsel yönetim ilkelerinin oluşturulması

ve kamu yönetiminde kullanılmasıdır. Zaman zaman eleştirilmesine karşın Wilson’ın düşünceleri

doğrultusunda oluşturulan kamu yönetimi anlayışı ABD’de etkisini büyük ölçüde devam

ettirmektedir. Çalışmada, Wilson’un ABD’de kamu yönetimi kuramı ve uygulamalarının gelişim

sürecine katkıları tarihsel kesitler halinde ele alınmıştır.

Wilson, as a scientist and statesman, has had a great impact on the development of public

administration as an academic discipline and in evolution of the American administrative state.

The two theses Wilson argued in his study have been largely populer in public administration

practice and institutional discussions throughout the relatively short history of public

administration. The first thesis is the separation of politics and administration, the second one is

the development and creation of universal principles of scientific administration that will ensure

efficiency and efficiency in public administration. Even though it is criticized from time to time,

the public administration theory and practices, which was formed in line with Wilson’s ideas and

studies, continues to have a dominant impact on the American public administration. This study

discusses Wilson’s contribution to the evolution of theory and practice of public administration

in the USA within a historical period.

  • Cayer, Joseph N. (2007), Public Personnel and Labor Relations, İçinde Handbook of PublicAdministration (3rd ed.). Edited by Jack Rabin, W. Bartley, Hildreth,Geralt G.Miller. Taylor and Francis, Boca Raton, FL. pp. 345-380.Denhart, R. B. (2008). Theories of Public Administration. Belmont- USA: Thomson-Wadsworth.Holzer, Mark, Vache Gabrielyan, Kaifeng Yang (2007), Five Great Ideas in American PublicAdministration, İçinde Handbook of Public Administration (3rd ed.), Edited byJack Rabin, W. Bartley, Hildreth,Geralt G. Miller. Taylor and Francis, Boca Raton,FL. pp. 49-102.Keller, Lawrance F. (2007), Public Administration and American Republic: The ContinuingSaga of Management and Administation in Politics, İçinde Handbook of Public Administration(3rd ed.), Edited by Jack Rabin, W. Bartley, Hildreth,Geralt G. Miller.Taylor and Francis, Boca Raton, FL. pp. . 3-48.Kettl, D. (2000). Public Administration At the Millennium: The State of the Field. Journalof Public Administration Research and Theory: J-PART, 10(1), 7-34. Retrievedfrom http://www.jstor.org/stable/3525809Knott, J. H., & Miller, G. J. (1987). Reforming bureaucracy: The politics of institutionalchoice. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.Mosher, F. C. (1982). Democracy and the public service. New York: Oxford UniversityPress.O’Toole, L. (1987). Doctrines and Developments: Separation of Powers, the Politics-AdministrationDichotomy, and the Rise of the Administrative State. Public AdministrationReview, 47(1), 17-25. doi:10.2307/975468Oğuz, M. C. (2017). ABD’de ‘Progressivism’ Hareketi ve Woodrow Wilson’un KurucuBabalar’a İtirazı. Amme İdaresi Dergisi,50(1), 1-25.Pestritto, R. J. (2007). The birth of the administrative state: Where it came from and what itmeans for limited government. Washington, DC: Heritage Foundation.Rosenbloom, D. (2008). The Politics-Administration Dichotomy in U.S. HistoricalContext. Public Administration Review,68(1), 57-60. doi:10.1111/j.1540-6210.2007.00836.xSpicer, M., & Terry, L. (1993). Legitimacy, History, and Logic: Public Administration and theConstitution. Public Administration Review, 53(3), 239-246. doi:10.2307/3110129Stillman, R. (1973). Woodrow Wilson and the Study of Administration: A New Look at an OldEssay. American Political Science Review, 67(2), 582-588. doi:10.2307/1958787Walker, L. (1989). Woodrow Wilson, Progressive Reform, and Public Administration. PoliticalScience Quarterly, 104(3), 509-525. doi:10.2307/2151276Wilson, W. (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly, 2(2), 197-222. doi:10.2307/2139277
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Prof.dr.selim COŞKUN (Primary Author)
Institution: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Dr. Öğretim Üyesi Hakan DULKADİROĞLU (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 30, 2018
Acceptance Date : September 30, 2018
Publication Date : September 20, 2018

APA Coşkun, P , Dulkadi̇roğlu, D . (2018). AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE (ABD) İDARİ DEVLETİN GELİŞİMİ VE WOODROW WILSON’UN ETKİSİ . Journal of Political Administrative and Local Studies , 1 (2) , 21-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jpaljournal/issue/39232/465846