Book Review
PDF BibTex RIS Cite

AGAINST THE GRAIN: A DEEP HISTORY OF THE EARLIEST STATE

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 56 - 60, 30.05.2023

Abstract

The emergence and development of governments and states is a field of research that remains up-to-date in the field of Social Sciences. The ongoing work on the subject brings a new knowledge and perspective to literature day by day. In the book that will be examined, the emergence and development subject areas are discussed from an interdisciplinary perspective by blending them differently. Book Political author Professor of Science James C. Scott conducts the planets of history and anthropology. His book “Against Grain” was first published in 2017 in the United States. The book, which was given the right to publish in Turkey in 2018, was translated by Akın Emre Pilgir, who holds the title of Doctor in Political Science, and met with Turkish readers in 2019. The book, which aims to examine how the planets have progressed in their historical process, has examined the details and expenditures of the first states in a detailed and comparative way, taking their cells from time to time in the region ranging from the alluvial regions of Mesopotamia to the loess lands of China. The book, which is handled from a different point of view than the known history narration, BC. About 6500 BC 1500 years of observations were taken. At the same time, M.S. The 1600s and the Anthropocene discussions are also mentioned in order to better evaluate the described periods. In general terms, the author explained the reflections of the education acquired before the institutional state in the first states with examples from the pre-modern period. The reflections of the period are discussed in a wide range in different sections. The book, which has a detailed Introduction section, consists of seven chapters.

TAHILA KARŞI: İLK DEVLETLERİN DERİN TARİHİ

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 56 - 60, 30.05.2023

Abstract

Yönetimlerin ve devletlerin ortaya çıkışları ve gelişimleri Sosyal Bilimler alanında güncelliğini koruyan bir araştırma alanıdır. Konuyla ilgili devam eden çalışmalar her geçen gün literatüre yeni bir bilgi dağarcığı ve bakış açısı kazandırmaktadır. İncelemesi yapılacak olan kitapta devletin ortaya çıkışı ve gelişimi konusu farklı alanları harmanlayarak interdisipliner bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Kitabın yazarı Siyaset Bilimi Profesörü James C. Scott, tarih ve antropoloji alanlarında çalışmalar yapmaktadır. “Tahıla Karşı” adlı kitabın ilk baskısı 2017 yılında Amerika’da yayımlanmıştır. 2018’de Türkiye’de yayın hakkı verilen kitap Siyaset Bilimi alanında Doktor unvanına sahip Akın Emre Pilgir tarafından çevrilerek, 2019 yılında Türk okuruyla buluşmuştur. Devletlerin oluşumunun tarihsel süreçte nasıl ilerlediğini incelemeyi hedef alan kitap, Mezopotamya’nın alüvyonlu topraklarından Çin’in löslü arazilerine kadar uzanan bölgede, zaman zaman Romalıları da ele alarak detaylı ve karşılaştırmalı bir şekilde ilk devletlerin yönetim detaylarını ve çöküşlerini incelemiştir. Bilinen tarih anlatıcılığından daha farklı bir bakış açısıyla ele alınan kitapta, M.Ö. 6500 ile başlayarak M.Ö. 1500’lü yılları mercek altına alınmıştır. Aynı zamanda kitapta M.S. 1600’lü yıllara ve Antroposen tartışmalarına da anlatılan dönemlerin daha iyi anlaşılması açısından değinilmiştir. Genel bir ifadeyle, yazar kitapta kurumsal devlet öncesinde edinilen edimlerin ilk devletlerdeki yansımalarını pre-modern dönem örnekleriyle anlatmıştır. Dönem yansımaları farklı bölümlerde geniş çaplı örneklerle ele alınmıştır. Detaylı bir Giriş bölümüne sahip olan kitap, yedi bölümden oluşmaktadır.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Urban Policy
Journal Section Book Review
Authors

Seda KULU BAY
Gaziantep Üniversitesi
0000-0001-6989-0695
Türkiye

Publication Date May 30, 2023
Submission Date February 1, 2023
Acceptance Date April 16, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Kulu Bay, S. (2023). TAHILA KARŞI: İLK DEVLETLERİN DERİN TARİHİ . Journal of Political Administrative and Local Studies , 6 (1) , 56-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jpaljournal/issue/77758/1246009

 by-nc-nd.png Journal of Political Administrative and Local Studies (JPAL) works under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). logo-dark.png ithenticate.jpg