Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The correlation between brand personality and brand equity on football shoes

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 1 - 3, 30.06.2022

Abstract

The purpose of this study is to determine the football shoes preferences of football players and investigate the correlation between brand personality and brand equity. Study group of the research consists of 200 amateur football players, chosen by convenience sampling. As a quantitative research method, relational model was used in the research. Demographic questions and scales, prepared to gather data, were filled by participants via face-to face interview. Descriptive statistics, one-way variance analysis, correlation and regression analysis were used for data analysis. As a result of the study, it was seen that participants, who perceived the prices of football shoes brands as high, perceived a high brand personality and brand equity for that brand as well. It is found that there is a statistically positive and strong correlation between brand personality and brand equity. It’s descripted that brand personality has a positive and strong effect on brand equity in terms of football shoes.

References

 • Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity. The Free Press. New York. NY.
 • Aaker, Jennifer L. (1997). Dimensions of Brand Personality, Journal of Marketing Research, 34,347-356.
 • Aysen, E., Yaylı A & Helvacı E. (2012). Üniversitelerin Marka Kişiliği Algısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 4(4), 182-204.
 • Atılgan, E., Aksoy, Ş. & Akıncı, S. (2002). Determinants of Brand Equity: A Verification Approach in the Beverage Industry in Türkiye, Marketing Intelligence & Planning, 23(3), 237-248.
 • Aksoy, L. & Özsomer, A. (2007). “Türkiye’de Marka Kişiliği Oluşturan Boyutlar,” 12.Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi, 1-14.
 • Durukan, T. & Kartal, C. (2008). Küresel ekonomilerde markanın Finansal Değeri Nasıl Belirlenir. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(1), 25-32.
 • Madigan, E. A. & Fortinsky, R.H. (2001). Additional Psychometric Evaluation of the Outcomes and Assessment Information Set (OASIS), Home Health Care Services Quarterly, 18(4), 49-62.
 • Nunnally, J.C. & Bernsteın, I.H. (1994); Psychometric Theory, (3rd ed). New York: McGrawHill.
 • Koçak, A., Abimbola, T. & Özer, A. (2007). “Consumer Brand Equity in a Cross Cultural Replication: an Evaluation of a Scale”. Journal of Marketing Management, 23(1-2),157-173.
 • Vazquez, R., del Rio, A.B. & Iglesias, V. (2002). Consumer-Based Brand Equity: Development and Validation of a Measurement Instrument. Journal of Marketing Management, 18, 27–48.

Futbol ayakkabısı markalarında marka kişiliği ve marka değeri arasındaki ilişki

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 1 - 3, 30.06.2022

Abstract

Bu çalışmada, futbolcuların krampon markası tercihlerinin belirlenmesi ve krampon markalarında marka kişiliği ile marka değeri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu kolayda örneklem alma yöntemiyle belirlenen 200 amatör futbolcudan oluşmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla hazırlanan demografik sorular ve ölçekler, yüz yüze görüşme ile katılımcılar tarafından doldurulmuştur. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü varyans analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, futbol ayakkabısı markalarının fiyatlarını yüksek olarak algılayanların, o markaların marka değerini ve marka kişiliğini de yüksek olarak algıladıkları görülmüştür. Marka kişiliği ve marka değeri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve güçlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Futbol ayakkabıları açısından, marka kişiliğinin marka değeri üzerinde olumlu yönde ve güçlü bir etkisi olduğu belirlenmiştir.

References

 • Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity. The Free Press. New York. NY.
 • Aaker, Jennifer L. (1997). Dimensions of Brand Personality, Journal of Marketing Research, 34,347-356.
 • Aysen, E., Yaylı A & Helvacı E. (2012). Üniversitelerin Marka Kişiliği Algısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 4(4), 182-204.
 • Atılgan, E., Aksoy, Ş. & Akıncı, S. (2002). Determinants of Brand Equity: A Verification Approach in the Beverage Industry in Türkiye, Marketing Intelligence & Planning, 23(3), 237-248.
 • Aksoy, L. & Özsomer, A. (2007). “Türkiye’de Marka Kişiliği Oluşturan Boyutlar,” 12.Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi, 1-14.
 • Durukan, T. & Kartal, C. (2008). Küresel ekonomilerde markanın Finansal Değeri Nasıl Belirlenir. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(1), 25-32.
 • Madigan, E. A. & Fortinsky, R.H. (2001). Additional Psychometric Evaluation of the Outcomes and Assessment Information Set (OASIS), Home Health Care Services Quarterly, 18(4), 49-62.
 • Nunnally, J.C. & Bernsteın, I.H. (1994); Psychometric Theory, (3rd ed). New York: McGrawHill.
 • Koçak, A., Abimbola, T. & Özer, A. (2007). “Consumer Brand Equity in a Cross Cultural Replication: an Evaluation of a Scale”. Journal of Marketing Management, 23(1-2),157-173.
 • Vazquez, R., del Rio, A.B. & Iglesias, V. (2002). Consumer-Based Brand Equity: Development and Validation of a Measurement Instrument. Journal of Marketing Management, 18, 27–48.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Research Articles
Authors

Yavuz YILDIZ> (Primary Author)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-1284-2542
Türkiye


Özge GÜNGÖRÜR>
EGE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ (DR)
0000-0002-1363-7938
Türkiye


Esra CÖMERT>
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3309-7446
Türkiye

Publication Date June 30, 2022
Application Date May 30, 2022
Acceptance Date June 8, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Yıldız, Y. , Güngörür, Ö. & Cömert, E. (2022). Futbol ayakkabısı markalarında marka kişiliği ve marka değeri arasındaki ilişki . Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi , 4 (1) , 1-3 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jsar/issue/70893/1123445

Creative Commons Lisansı

Articles published by Journal for All Sports and Recreation is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License.