Year 2016, Volume 15 , Issue 2, Pages 461 - 483 2016-12-01

Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Gaziantep İlindeki Yansımaları
Syrian Refugees in Turkey and Their Reflections in Gaziantep Province

Ersin Kaya SANDAL [1] , Mesut HANÇERKIRAN [2] , Mehmet TIRAŞ [3]


18 Aralık 2010 tarihinde pazarcılık yapan bir üniversite mezununun tezgâhına el konulması sonrası kendisini protesto için yakmasıyla Tunus'ta başlayan “Arap Baharı”nın estirdiği ''Demokrasi Rüzgârı'' Suriye’yi derinden etkilemiş ve halkların büyük bedeller ödemesine neden olmuştur. Suriye İç Savaşı Mart 2011'de başladı ve Arap Baharının bu topraklara yansıması olarak görüldü. Fakat birkaç yıl geçmesine rağmen Suriye’ye hala ''Arap Baharı'' gelmedi. Suriyehalkı, komşu ülkeler, bölge insanı baharı beklerken iç çatışmaların şiddetlenmesi ve Suriye rejiminin ticari, siyasi ve ekonomik olarak müttefik olduğu ülkelerinde askeri, siyasi ve ekonomik desteği ile ''Arap Baharının'' bu ülkedeki yansıması tam bir insani trajediye dönüştü. Suriye Rejiminin acımasızca kendi halkına yaptığı saldırılar sonucunda, 300.000 yakın Suriyeli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 6,5 milyon kişi ülke içinde yerlerinden edilmiş, yardıma muhtaç kişilerin sayısı 10 milyona ve komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin sayısı 3.795.284 kişi olmuştur. Bu saldırılar sonucunda ülkemize 2011 yılından bu yana 1.679.963 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı misafir olarak gelmek durumunda kalmıştır.Gaziantep iline gelen Suriyeli sayısı 326.333’e ulaşmıştır. Bu araştırmada Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin iller bazında dağılımı ve Gaziantep iline yansımaları incelenmektedir
The wave of democracy the Arab Spring Caused got started in 18 December 2010, after a university graduate stallholder's stall has been taken hold of and his burning himself to protest government led to o range of event in Tunisia deeply affected Syria by causing populations to pay for this. The Syrian Civil War started in March 2011 and it was seen as a result of Arab Spring, that noteworthy affects this region. But, although it had been a few years the Arab Spring hasn't come to Syria yet. While Syrian people,neighbor countries and the people in the region were all waiting for the spring to come, the rising of the Civil Wars and the affects of military, political and the economics sports of the countries that Syrian Regime politically, economically and commercially aligned with, had been turned into a humanitarian tragedy. As a result of the civil attacks of the Regime of Syrian to his people, around 300.000 people did,around 6.5 million people have been displaced, the numbers of the people need help increased to 10 million and so the number of the Syrian refugees in the neighbor countries reached to 3.795.284. As a result of this civil war in Syria 1.679.963 Syrian Arab Republic citizens have come to our country as refuges since 2011. The number of Syrian refugees reached 326 333 in Gaziantep Province. In this study, distribution by province of Syrian refugees in Turkey, and reflections of refugees in Gaziantep province are analyzed
Other ID JA33BV76HK
Journal Section Article
Authors

Author: Ersin Kaya SANDAL
Institution: ?

Author: Mesut HANÇERKIRAN
Institution: ?

Author: Mehmet TIRAŞ
Institution: ?

Dates

Application Date : December 1, 2016
Acceptance Date : December 6, 2019
Publication Date : December 1, 2016

APA SANDAL, E , HANÇERKIRAN, M , TIRAŞ, M . (2016). Syrian Refugees in Turkey and Their Reflections in Gaziantep Province. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 15 (2) , 461-483 . DOI: 10.21547/jss.256714