Gaziantep University Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Period Quarterly | Founded: 1991 | Publisher Gaziantep University |


CALL FOR PAPERS
SPECIAL ISSUE ON COVID-19

Dear Colleagues,
COVID-19 resulted in social isolation within countries, closed borders, loss of business, loss of employment, industry-wide shutdowns, and many more adverse economic and social effects.
In this context, we invite submissions that relate to (but not limited to) the following topics:
Economics, Finance, Business, International Trade, Political Science and International Relations, Communication, Geography, History, Law, Philosophy, Sociology, Theology.
Manuscript Submission Information

 • The deadline for submissions is August 30, 2020.
 • Manuscripts should be submitted online at Journal website.
 • Manuscripts should be written in English and Turkish.
 • All papers will be peer-reviewed.
 • Accepted papers will be published continuously in the journal (as soon as accepted) and will be listed together on the special issue website.
 • Publication date is October 15, 2020.
 • Please visit the Instructions for Authors page before submitting a manuscript.

Gaziantep University Journal of Social Sciences

ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Period Quarterly | Founded: 1991 | Publisher Gaziantep University |
Cover Image


CALL FOR PAPERS
SPECIAL ISSUE ON COVID-19

Dear Colleagues,
COVID-19 resulted in social isolation within countries, closed borders, loss of business, loss of employment, industry-wide shutdowns, and many more adverse economic and social effects.
In this context, we invite submissions that relate to (but not limited to) the following topics:
Economics, Finance, Business, International Trade, Political Science and International Relations, Communication, Geography, History, Law, Philosophy, Sociology, Theology.
Manuscript Submission Information

 • The deadline for submissions is August 30, 2020.
 • Manuscripts should be submitted online at Journal website.
 • Manuscripts should be written in English and Turkish.
 • All papers will be peer-reviewed.
 • Accepted papers will be published continuously in the journal (as soon as accepted) and will be listed together on the special issue website.
 • Publication date is October 15, 2020.
 • Please visit the Instructions for Authors page before submitting a manuscript.

Volume 19 - Issue 3 - Jul 1, 2020
 1. Kurul Kalesi Pişmiş Toprak Unguentariumları
  Pages 606 - 628
  Leyla YORULMAZ , Süleyman Yücel ŞENYURT
 2. Roma İmparatorluk Dönemi’nde Göz Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkiler
  Pages 629 - 646
  Bilge YILMAZ KOLANCI
 3. Arkeolojik Alanların 3B Modelleme ve 360 Derece Panoramik Görüntü ile Anlatımı: Yazılıkaya/Midas Vadisi ve Midas Kale Örneği
  Pages 647 - 663
  Yusuf POLAT , Rahşan TAMSÜ POLAT
 4. Türk Sinemasında Feodal Aile Yapısı İçerisinde Erkek Kimliğinin İnşası
  Pages 1255 - 1270
  Nergiz KARADAŞ
 5. Öğrenen Örgütlerde İç Girişimcilik
  Pages 1166 - 1193
  Bekir ERGÜN , Oya KORKMAZ
 6. The Relationship Between Efficiency, Rantability and Export Competitiveness: An Implementation on Turkish Automotive Sector
  Pages 1194 - 1214
  Oğuz KARA , Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY , Birol ERKAN
 7. Lider-Üye Etkileşiminin Çalışan Sesliliği ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Güçlendirmenin Düzenleyici Rolü
  Pages 1215 - 1236
  Yavuz Selim DÜGER
 8. Smart Shopping Experience of Customers Using Mobile Applications: A Field Research in Karabuk/Turkey
  Pages 1237 - 1254
  Kasım YILMAZ , Volkan TEMİZKAN
 9. Savaşı Çerçevelemek: Dış Basında Barış Pınarı Harekatı’nın Sunumu
  Pages 1042 - 1070
  Tolga ÇELİK , Süleyman ALDEMİR
 10. Dijital Çağın Yeni Trendi Sosyal Medya Etkileyicileri: Vloggerların Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi
  Pages 1071 - 1098
  Birgül TAŞDELEN
 11. Film Yapımında Ekonomik Bir Destek Olarak Film Sponsorluğu
  Pages 1099 - 1111
  İ̇pek OKKAY
 12. Etkileşimli Öğrenme Yöntemine Uygun Medya Okuryazarlığı Eğitimi
  Pages 1112 - 1134
  Halit KARATAY , İmren YILDIZ
 13. Do Technological Development And Clean Energy Effect Environmental Awareness?: An Empirical Analysis for Turkey
  Pages 789 - 804
  Ferda ÖZSOY , Asli OZPOLAT
 14. OECD Ülkelerinde Petrol Tüketiminin İhracat İthalat ve Büyümeye Etkisi
  Pages 805 - 822
  Tufan SARITAŞ , Yüksel OKŞAK
 15. Türkiye Ekonomisi Açısından Benoit Hipotezinin Testi
  Pages 823 - 839
  Osman KANCA , Rahmi YAMAK
 16. Ekonomik Büyümeye Etkisi Bakımından Doğal Kaynaklar: Dinamik Panel Veri Analizi
  Pages 840 - 852
  Hüseyin AĞIR , Sena TÜRKMEN
 17. Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Türkiye’de Denizler ve Deniz Ürünleri Profili
  Pages 853 - 866
  Seda YILDIRIM , Merve KAPLAN
 18. Distopik Kurgu ve Ümitvar Distopya Bağlamında Ütopyacılık Geleneği
  Pages 1135 - 1147
  Emrah ATASOY
 19. Howard Brenton’ın Arabistan Ardından Lawrence Oyununa Althusserci Bir Yaklaşım
  Pages 1148 - 1165
  Kağan KAYA
 20. Berit Dağları’nda (Kahramanmaraş) Litolojik ve Jeomorfolojik Faktörlerin Bitki Örtüsünün Dağılışına Etkisi
  Pages 664 - 685
  Fatma ESEN , Vedat AVCI
 21. Turizm Hareketliliğine Karşı İstikametten Bakmak Türkiye’den Yurtdışına Olan Seyahatlerin Görünümü
  Pages 686 - 712
  İsmail KERVANKİRAN , Mehmet Fatih BAĞMANCI
 22. Haleb Atabeyi Nûreddîn Mahmûd Dönemindeki Medrese Eğitimine Bir Bakış
  Pages 1333 - 1341
  Abdulcelil IŞIK
 23. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Yapılan Askeri Darbeler ve Amerika
  Pages 1342 - 1356
  Murat KASAPSARAÇOĞLU
 24. Hasankeyf’te Heterodoks İzler: Şeyh Çoban Zaviyesi ve Baba Mahmud Haydarî Tekkesi Vakıfları (XVI.-XVIII. Yüzyıllar)
  Pages 1357 - 1372
  Mehtap NASIROĞLU
 25. GÖLMARMARA HALİME HATUN VAKFI
  Pages 1373 - 1385
  Hanife ALACA
 26. Lojistik Sektörü İhtilafları ve Arabuluculuk Yoluyla Çözümü
  Pages 905 - 918
  Tayfun ERCAN
 27. Le Concept De Diplomatie Commerciale en Droit International
  Pages 919 - 940
  Sibel AKŞAHİN POLAT
 28. Ceza Hukuku Ve İdare Hukuku Bağlamında Amirin Emrinin İfası
  Pages 941 - 966
  Buket DENİZ
 29. İdari İşlemin Yargısal Denetiminde Dikkate Alınan İlkeler
  Pages 967 - 987
  Şulenur GÖZTEPE
 30. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Konu Bakımından Uygulanması
  Pages 988 - 1016
  Aysu ÖZCAN
 31. Meta-Problem: Bilim ve Teknoloji Çalışmaları İçerisinde Bilim Tarihi Disiplininin Teorik ve Kurumsal Yeri
  Pages 867 - 884
  Ömer Faik ANLI
 32. Is the Semantics-Pragmatics Distinction a Stipulative Distinction?
  Pages 885 - 904
  Mustafa POLAT
 33. Başarısız Devlet Terminolojisi Üzerinden Arap Baharı’nı Okumak: Libya, Mısır ve Suriye
  Pages 1271 - 1285
  Azime TELLİ
 34. 1980 Sonrası Türk Sineması’nda Kadın Temsilleri ve Cinsiyetçi Söylencenin Reddi: Mine Nasıl Kurtulur?
  Pages 1286 - 1303
  Burcu YERLİKAYA
 35. Yeni Ekonomi ve Toplumsal Sınırlar: Örgütsüz Kapitalizmin Kültürel Örüntüsü
  Pages 1304 - 1319
  Özgür BUDAK
 36. TURKISH SPEAKERS’ LINGUISTIC RIGHTS CLAIMING PRACTICES IN GERMANY FROM A PERFORMATIVE PERSPECTIVE
  Pages 1320 - 1332
  Anlam FİLİZ
 37. Gaziantep İli Merkez Anadolu İmam Hatip Liselerinde Hadis Dersi Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 1017 - 1041
  Recep ASLAN , Ömer Faruk KAVUNCU , İ̇brahim Halil İLGİ
 38. Etnik Restoranlarda Marka Değeri Oluşturulması: İstanbul Örneği
  Pages 1386 - 1401
  Ömer YAVUZ , Muammer MESCİ
 39. Otel Çalışanlarının “Düzgün İş” Koşullarına Yönelik Algıları ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
  Pages 1402 - 1424
  Sultan Nazmi̇ye KILIÇ , Cevdet AVCIKURT
 40. ÖMER SEYFEDDİN’İN “BEŞERİYET VE KÖPEK” HİKÂYESİNDE MEDENİYETİN TEMSİLİ OLARAK “KÖPEK”
  Pages 713 - 723
  Ahmet Faruk GÜLER
 41. Rus Halk Edebiyatında Memorat Türü
  Pages 724 - 737
  Mariia EREN
 42. Ömer Asım Aksoy’un Atasözleri Sözlüğü Bağlamında “Anlama”Nın Kavram Alanı Üzerine
  Pages 738 - 750
  Kayhan ŞAHAN
 43. Ayfer Tunç Romanlarında Toplumsal Cinsiyet
  Pages 751 - 769
  Ebru AKTAY , Süheyla SARITAŞ
 44. Remzi Baba ve Âyîne-i İbret Adlı Eseri
  Pages 770 - 788
  Özkan UZ
Indexes and Platforms