Gaziantep University Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Period Quarterly | Founded: 1991 | Publisher Gaziantep University |


Gaziantep University Journal of Social Sciences (GAUN-JSS) is a double-blind peer-reviewed international academic journal published quarterly (in January, April, July and October).

GAUN-JSS is published by the Institute of Social Sciences, Gaziantep University- one of the leading research universities in Turkey.

GAUN JSS is an open access journal aiming at the free circulation and distribution of knowledge.

Gaziantep University Journal of Social Sciences

ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Period Quarterly | Founded: 1991 | Publisher Gaziantep University |
Cover Image


Gaziantep University Journal of Social Sciences (GAUN-JSS) is a double-blind peer-reviewed international academic journal published quarterly (in January, April, July and October).

GAUN-JSS is published by the Institute of Social Sciences, Gaziantep University- one of the leading research universities in Turkey.

GAUN JSS is an open access journal aiming at the free circulation and distribution of knowledge.

Volume 20 - Issue 2 - Apr 27, 2021
 1. A Hurrian-Mitanni Temple in Müslümantepe in The Upper Tigris and New Findings
  Pages 338 - 361
  Eyyüp AY
 2. Danimarka’nın Altın Çağı’ndan Bir Ressam: Christen Købke
  Pages 678 - 695
  Ufuk ÇETİN
 3. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Modernleşme ve Müzik
  Pages 696 - 710
  Yunus Akif ÇELİKEL, Murat ÖZKUL
 4. Posta Pulu Üretim Teknolojileri ve Sıra Dışı Pul Tasarımları
  Pages 711 - 731
  Serkan AYCİL
 5. Marka Tatmini, Güveni ve Sadakati Arasındaki İlişkinin Sosyal Medya İletişimi Kapsamında İncelenmesi
  Pages 574 - 590
  Muhammed Furkan TAN, Emre ÇOLAKOĞLU
 6. Finansal Başarısızlık Modellerinin Çalışma Sermayesi Yatırım ve Finansman Politikaları Doğrultusunda İncelenmesi: BİST’de Karşılaştırmalı Bir Uygulama
  Pages 591 - 610
  Serdar YAMAN, Turhan KORKMAZ
 7. Yönetsel Bağlamda Yeşil İnovasyonun Evriminin Bibliyometrik Analizi
  Pages 611 - 625
  Mehmet SEYHAN
 8. Hastane Yöneticilerinin Mali Konulardaki Yeterlilik Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 626 - 643
  İlknur ARSLAN ÇİLHOROZ, Enver BOZDEMİR
 9. Reklam Harcamalarının Firma Kârlılığı ve Satışlardaki Değişime Etkisi
  Pages 644 - 656
  Adem Ruhan SÖNMEZ, Esra ÖZKAN PİR
 10. From EDI to Blockchain: A Bibliometric Analysis of Digitalization in Supply Chains
  Pages 657 - 677
  Şemsettin ÇİĞDEM
 11. Ünlüye Olan Tutum İle Satın Alma Niyeti Arasında İlişkide Tüketicilerin Markaya Yönelik Tutumunun Aracılık Rolü İle İncelenmesi
  Pages 506 - 518
  Yelda ÜLKER
 12. Bir Mizah Unsuru Olarak Dijitalleşme: Karikatürler Üzerinden Bir İçerik Analizi
  Pages 519 - 536
  Hakan AYAZ
 13. Türk Medyasında Mülkiyet Yoğunlaşması ve Etkileri
  Pages 537 - 551
  Necati Güven BÜYÜKBAYKAL, Mesut YILMAZ
 14. Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Ön Sözlerinde Yer Alan Minnettarlık İfadelerinin Analizi
  Pages 552 - 561
  Hacı Hüseyin TAŞAR
 15. Merkezi Asya ve Kafkas Geçiş Ekonomileri Sosyal Ağ Analizi
  Pages 414 - 427
  Gamze ALKAN
 16. İstanbul Haliç Köprüleri ve Köprü Ekonomisi
  Pages 428 - 451
  H. İbrahim GÜL
 17. Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Çevre Üzerine Etkileri
  Pages 452 - 465
  Neşe TUNÇBİLEK, Recep ULUCAK
 18. Balkan Ülkeleri İçin Orta Gelir Tuzağı: Panel Veri Analizi
  Pages 466 - 479
  Gökhan KONAT
 19. A Statistical Analysis of the Effects of the Strengthening of Accounting and Auditing Standards on the Financial Soundness of Banks
  Pages 480 - 492
  İsmail Cem AY, Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN, Nabı KÜÇÜKGERGERLİ
 20. İhracat Ürün Çeşitlendirmesi İhracat Performansını Etkilemekte Midir: Türkiye Örneği
  Pages 493 - 505
  Ercan YAŞAR, Güray AKALİN
 21. Rewriting “That Story:” Anne Sexton, Carol Ann Duffy, and Margaret Atwood
  Pages 562 - 573
  Burcu KAYIŞCI AKKOYUN
 22. Antep Polis Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişimi
  Pages 883 - 903
  Yasin KOZAK
 23. Hellenistik Dönemde Miletos Isopoliteia Antlaşmaları
  Pages 904 - 920
  Ümran Ozan KARAHAN
 24. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Salgın Hastalıklardan Veba ile Mücadele: Doktor İsmail Kenan’ın “İçtimaî Hastalıklardan Tahaffuz ve Vikaye Çareleri” İsimli Eserine Göre
  Pages 921 - 929
  Zeynel ÖZLÜ, Mustafa Murat ÇAY
 25. Corruption in Ethiopia: Assessing the Effectiveness of Ethics and Anti-Corruption Commission in Combating Corruption
  Pages 732 - 747
  Taye BESHİ, Erestu BEYENE
 26. “Waves” of Western Literature on “Democratization in the Arab World”: Genuine Analyses or Political Exigencies?
  Pages 748 - 762
  Coşkun SOYSAL
 27. Necmettin Erbakan’ın Güneydoğu Asya Seyahati ve Etkileri
  Pages 763 - 776
  Süleyman TEMİZ
 28. Transitional Process and Human Rights Developments in the MENA Region: The Cases of Egypt and Tunisia
  Pages 777 - 789
  Melek SARAL
 29. Geçim Stratejilerinin Yerlilik ve Göçmenlik Ekseninde İncelenmesi: Gaziantep Örneği
  Pages 790 - 820
  Zeynep Serap TEKTEN AKSÜRMELİ, Serdar SAĞLAM
 30. Evlilik: Modernleşme Sürecinde Kuşaklararasında Yaşanan Değişim
  Pages 821 - 845
  Elif BAŞ
 31. Bir İktidar Alanı Olarak Sosyal Politikalarda ‘’Kadın Özneliği’’: Çalışma Yaşamına İlişkin Yasal Düzenlemeler Üzerinden Bir Analiz
  Pages 846 - 861
  Orhan ORHUN
 32. Demokrasiyi Uygulayarak Öğrenme: Müzakere, Katılım ve Toplumsal Cinsiyet
  Pages 862 - 882
  Zeynep Gülru GÖKER
 33. Reflections of Deep Ecology Approach in the Ahimsa Doctrine
  Pages 362 - 371
  Yunus KARA, Hacer SAROĞLU
 34. Hasımlıktan Hısımlığa Tahkîm
  Pages 372 - 392
  İsmail YILMAZ
 35. Süleyman B. Yesâr ve Hadis İlmindeki Yeri
  Pages 393 - 413
  Abdulalim ADIGÜZEL
 36. Müze Hizmet Kalitesi Ölçümü: Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Üzerine Bir Çalışma
  Pages 930 - 952
  Ercan GÜLSOY, Atınç OLCAY
 37. Covid-19 Sonrası Dışarıda Yemek Yeme Alışkanlıklarının Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi
  Pages 953 - 972
  Gamze ÖZEL, Fatih YILDIZ
 38. İzmitli Muhyiddîn Şeyhzâde’nin Türkçe Kaside-i Bürde Tercümesi
  Pages 973 - 996
  Tolga ÖNTÜRK
 39. Atasözlerinde Nesnel Zaman “Bir Sözlü Kültür Okuma Denemesi”
  Pages 997 - 1011
  Cevdet AVCI
 40. Ritüelleri ve İnanç Anlatılarıyla Halk Dininin Özel Bir Görünüm Alanı: Kadın Dindarlığı (Siirt İli Örneği)
  Pages 1012 - 1029
  Erdem AKIN
Indexes and Platforms