Year 2016, Volume 15 , Issue 2, Pages 281 - 302 2016-12-01

Yunanistan Borç Krizinin Nedenleri Ve Sonuçları: Yapay Sinir Ağları ile Bir Analiz
Causes and Results of the Greek Debt Crisis: An Analysis with Artificial Neural Networks

Armağan TÜRK [1] , Cemil ERARSLAN [2]


2007 yılının Temmuz ayında ABD’de başlayan ve sub-prime mortgage krizi olarak adlandırılan finansal kriz, 2009 yılında başta Yunanistan olmak üzere Euro bölgesi ülkelerine bulaşarak küresel bir nitelik kazanmıştır. Yunanistan 1950’lerde EU-15 ülkeleri arasında en fakir ülke iken, 2000’lerde EU-27 ülkeleri arasında ortalama zenginlikte yer aldı. Bu dönem Yunanistan için üç önemli kırılma noktasına sahiptir. 1950’lerden 1970’lerin sonuna kadar Yunanistan dünyanın geri kalanı ile birlikte petrol şoklarıyla test edildi. Yunanistan OECD’nin en hızlı büyüyün ülkelerinden biri ve Avrupa’nın en hızlı büyüyün ülkesi oldu. Bu güçlü büyüme 1981’de sona erdi ve 1990’lara kadar düşük ve negatif büyüme hızları görüldü. Son olarak 1990-93 yılları arasındaki çabalar sonucu güçlü büyüme 1995 te tekrar başladı. 2004 seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu sağlayan hükümet 1990-93’teki reformlara karşı çıktı ve 2004-09 arası kamu harcamaları büyük oranda artırıldı. Yunanistan’da 2009’da başlayan finansal krizin temel sebebi, sürdürülebilir olmaktan çıkan yüksek bütçe açıkları ve kamu borç stoklarıdır. Kamu maliyesindeki bozulmalar, Yunan ekonomisinin kırılganlığını artırarak dış şoklara açık hale getirmiştir. Böylece Yunanistan ekonomisi tarihinin en büyük borç krizi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışmanın amacı nedenleri ve sonuçları açısından Yunanistan’da yaşanan borç krizini ampirik olarak analiz etmektir. Çalışmada ekonometrik yöntem olarak “yapay sinir ağları” kullanılmıştır. Ekonometrik modellemede Yunanistan'da yaşanan krizin temel belirleyicilerinin yüksek bütçe açıkları ve kamu kesimi borçları, kişi başına düşen tasarruf oranlarının yetersizliği ve düşük ekonomik büyüme olduğu tahmin edilmiştir
Starting in the United States in July 2007 as a subprime mortgage crisis, the financial crisis has become global in 2009 after spreading to Eurozone member countries, particularly Greece. In the 1950s, Greece was the poorest country among the EU-15 countries, while it has become a middle-income country among the EU-27 countries in the 2000s. Greece had three important breakpoints during this period. From the 1950s until the late 1970s, Greece was tested by the oil shocks like the rest of the world, but it was one of the best performers in the OECD and the best one in Europe in terms of economic growth rate. This strong growth came to an end in 1981 and low and negative growth rates continued until 1990. As a result of strong efforts in the 1990-93 periods, significant growth rates restarted in 1995. However, the government that came to power following the 2004 election, opposed to reforms implemented between 1990 and 1993 and public spending radically increased from this date. The deterioration of public finances that led to unsustainable high budget deficits and public debt stocks increased the vulnerability of the Greek economy to external shocks. This constitutes the main reason behind the financial crisis that broke out in 2009 in Greece. This study aims to empirically analyze the causes and consequences of the Greek debt crisis. The econometric approach used in this study is "artificial neural networks". According to estimation results, the basic determinants of the Greek crisis are high budget deficits, increasing public sector debt, insufficient per capita savings rates, and low economic growth.
 • AKEL, V. ve Bayramoğlu M. F. (2008). “Kriz Dönemlerinde Yapay Sinir Ağları ile Finansal Öngörüde Bulunma: İmkb 100 Endeksi Örnegi”, International Symposium on International CapitalFlowsandEmergingMarkets, Balıkesir, Bandırma, 24-27 Nisan, (ss.79-87).
 • AREZKI, R.Bertrand C. ve Amadou N. R. Sy (2011). “Sovereign Rating News and Financial Markets Spillovers: Evidence from the European Debt Crisis”, IMF Working Paper Series, WP/11/68, March-2011, (ss.1-27).
 • BAUER, C, Bernhard H. ve Volker K. (2011). “Debt and Currency Crises”, (in) Editor Robert W. Kolb, Financial Contagion-The Viral Threat to the Wealth of Nations, New Jersey: John Wiley&Sons, (ss.75-86).
 • BECK,T., Peydro, J.L., (2015). “Five Years of Crisis (Resolotion)- Some Lessons”, (in) Editors Richard Baldwin ve Francesco Giovazzi, The Eurozone Crisis: A Consensus View of the Cause and a Few Possible Solutions, CEPR Press (ss.63-71).
 • BENLİ, Y. K. (2005). “Bankalarda Mali Başarısızlığın Öngörülmesi Lojistik Regresyon ve Yapay Sinir Ağı Karşılaştırması”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 16, (ss.31-46).
 • BUNDA, I., A. Javier H. ve Subir L. (2011). “Measuring Contagion in Emerging Market Bonds”, (in) Editor Robert W. Kolb, Financial Contagion-The Viral Threat to the Wealth of Nations, New Jersey: John Wiley&Sons, (ss.177-184).
 • DEMYANYK, Y. ve Hasan I. (2009).Financial Crises and Bank Failures: a Review of Prediction Methods, Bank of Finland Research Discussion Papers 35, (ss.1-24).
 • DWYER, G. P. ve Paula A. T. (2011). “The Financial Crisis of 2008 and Subprime Securities”, (in) Editor Robert W. Kolb, Financial Contagion-The Viral Threat to the Wealth of Nations, New Jersey: John Wiley&Sons, (ss.229-236).
 • FLASSBECK, H. ve Costas L., (2015), Agaınst The Troıka Crısıs and Austerıty In The Eurozone, Verso, (ss.1-125).
 • HAMZAÇEBİ, C. ve Fevzi K. (2004). “Yapay Sinir Ağları İle Türkiye Elektrik Enerjisi Tüketiminin 2010 Yılına Kadar Tahmini”, Gazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Dergisi, (ss.227-233).
 • HARARİ, D., (2015), Greek Debt Crisis: Backround and Developments in 2015, House of Commons Library, Briefing Paper, Number 7114, (ss.1-35)
 • IMF (2010). "Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement", IMF Country Report No. 10/110, (ss.1-144). JOYCE, J. (2013). “The IMF and Global Financial Crises”, The USA: Cambridge University Press, (ss.1-263).
 • KANNAN, P. ve Fritzi K.-G. (2011). “Uncertainty and Contagion”, (in) Editor Robert W. Kolb, Financial Contagion-The Viral Threat to the Wealth of Nations, New Jersey: John Wiley&Sons, (ss.21-29).
 • KAPLANIS, Y. (2011). “An Economy That Excludes The Manyand An Accidental Revolt”, (in)Editor Antonis V. ve Dimitris D., Revoltand Crisis in Greece: Between A Present Yet to Passand A Future Still to
Other ID JA33BU59KB
Journal Section Article
Authors

Author: Armağan TÜRK
Institution: ?

Author: Cemil ERARSLAN
Institution: ?

Dates

Application Date : December 1, 2016
Publication Date : December 1, 2016

APA Türk, A , Erarslan, C . (2016). Yunanistan Borç Krizinin Nedenleri Ve Sonuçları: Yapay Sinir Ağları ile Bir Analiz . Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (2) , 281-302 . DOI: 10.21547/jss.256726