Year 2015, Volume 14 , Issue 4, Pages 781 - 796 2015-12-01

Termik Santrallerde Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi
Recognition of the Environmental Costs of Fossil Fuel Plants

Hakkı FINDIK [1]


Canlı yaşamının doğal yerleşim alanı olan çevre, çeşitli bilimlerin ilgi alanına girmektedir. Muhasebe bilimi kapsamında sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık merkezli bir yaklaşımla işletmelerin çevreyle olan etkileşimleri ele alındığında bazı ek çevresel maliyetlerin dikkate alınması gereği ortaya çıkmaktadır. Tekdüzen Hesap Planı’nda çevresel maliyetlerin takibi, kontrolü ve yönetimine ilişkin özel bir hesap bulunmamaktadır. Bu çalışmada işletmeler açısından çevre muhasebesi ele alınmış, kömürü yakıt olarak kullanan termik santrallerde çevresel maliyetlerin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi gösterilmiştir
Environment that is the natural residential area of live life is among the interests of the various sciences. Within the scope of accounting science, the concept of social awareness requires a social responsibility based approach and this causes some additional environmental costs emerged when interaction of business with their environment considered. In the Uniform Accounting Plan there exists a special account relating with monitoring, controlling and managing of environmental costs. This study deals with environmental accounting for enterprises and introduces determination and recognition of the environmental costs of fossil fuel plants that use coal as a fuel
 • Abdel-Rahim, Heba. Y.M. ve Abdel-Rahim, Yousef M. (2010). “Green Accounting – A Proposition for EA/ER Conceptual Implementation Methodology”, Journal of Sustainability and Green Business, ss. 1-18.
 • Alagöz, A. ve İrdiren, D. (2013). “Maliyet Muhasebesi Bakış Açısı ile İşletmelerde Çevre Maliyetleri ve Yönetimi”, Selçuk Üniv., İ.İ.B.F., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 13, Sayı 26, ss. 424-449.
 • Bayırlı, R. (2008). “Çevresel Maliyetlerin Finansal Raporlara Yansıtılması”, Çevre Finansmanı – Muhasebe ve Finansman İçin Yeni Trendler, ss. 289-310.
 • Boyd, J. (1998). “The Benefits of Improved Enviromental Accounting: An Economic Framework to Identify Priorities”, Resources for The Future, Washington, ss. 1-26.
 • Çalış, Y. E. (2013). “Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi”, Marmara Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi, ss. 175-190.
 • Çelik, M. (2007). “Çevreye Duyarlı Muhasebe”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 151-161.
 • Environmental Accounting: Current Status and Options for SAIs. (2010). INTOSAI. Working Group on Environmental Auditing.
 • Erkuş, H. ve Ateş, L. (2008). “Çevre Yönetim Muhasebesi”, Çevre Finansmanı – Muhasebe ve Finansman İçin Yeni Trendler, ss. 265-287.
 • Haftacı, V. ve Soylu, K, (2008). “Çevresel Bilgilerin Muhasebesi ve Raporlanması”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ss. 92-113.
 • Haftacı, V. ve Soylu, K. (2007). “Çevre Kirlenmesi ve Çevre Koruma Bağlamında Çevre Muhasebesinin Önemi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 102- 120.
 • Hecht, J. E. (2005). “National Environmental Accounting”, Resources for The Future, Washington.
 • Houldin, M. (2001). “Accounting for The Environment”. Rob Gray ve Jan Bebbington. Second Edition. London.
 • Kamieniecka, M. ve Nozka, A. (2013). “Enviromental Accounting As An Expression of Implementation of Corporate Social Responsibility Concept”. Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Management, Knowledge and Learning International Conference. 19-20 June 2013. Zadar-Croatia, ss. 923-934.
 • Kırlıoğlu, H. ve Fidan, M. E. (2011). “İşletmelerde Çevresel Maliyetler ve Bir Uygulama”. Akademik Yaklaşımlar Dergisi. Cilt 2, Sayı 1, ss. 1-24.
 • Moorthy, K. and Yacob, P. (2013). “Green Accounting: Cost Measures”. Open Journal of Accounting. ss. 4-7.
 • Soylu, Y, ve İleri, H. (2009). “Çevre Muhasebesi ve Çevre Maliyetlerinin Üretim Maliyetlerine Etkileri”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi. ss. 390-322.
 • Taşkömürü Sektör Raporu. (2014). Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü.
 • Yakhou M., Dorweiler V.P. (2004). “Environmental Accounting: An Essential Component of Business Strategy”. Business Strategy and the Environment. Volume 13, ss. 65-77.
Other ID JA33DV74AN
Journal Section Article
Authors

Author: Hakkı FINDIK
Institution: ?

Dates

Application Date : December 1, 2015
Acceptance Date : February 25, 2020
Publication Date : December 1, 2015

APA FINDIK, H . (2015). Recognition of the Environmental Costs of Fossil Fuel Plants. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 14 (4) , 781-796 . DOI: 10.21547/jss.256751


ATIK KAZAN ALTI KÜLÜ VE POMZA ELEK ALTI ATIĞINDAN GEOPOLİMER YAPI MALZEMESİ ÜRETİMİ
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Neslihan DOĞAN-SAĞLAMTİMUR
https://doi.org/10.28948/ngumuh.443221