Year 2015, Volume 14 , Issue 3, Pages 535 - 557 2015-12-01

Mikro Kredi ve Toplumsal Cinsiyet: Eleştirel Bir Değerlendirme
Micro Credit and Gender: A Critical Assessment

Özlem BALKIZ [1]


Başlangıcı Güney ülkelerine dayanan, faiz karşılığında ödünç para verme ve tasarrufu teşvik etme esasına dayalı mikro kredi programları bugün itibariyle dünya çapında yaygınlık göstermektedir. Temelde kırsal yoksulları, özellikle de yoksul kadınları hedef alan mikro kredi programları hem küresel kapitalizmin gereklerine uygun sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi temin etmeyi hem de kadınları piyasadaki üretken faaliyetlere katmayı amaçlamaktadır. Mikro kredi finansal sürdürülebilirlik, yoksulluğun azaltılması ve kadınların güçlendirilmesi gibi üç ana paradigmaya dayalı olarak kurumsallaştırılmıştır. Kadınları güçlendirme vurgusunun yoğun olduğu mikro kredi programlarında toplumsal cinsiyet perspektifinin eksikliği dikkat çekmektedir. Oysa kadınlar, henüz işin başındayken krediye erişimlerinde, kredi kullanım modellerinde, piyasadaki üretken faaliyetlere katılımlarında ve krediyi geri ödeme sürecinde ataerkil baskı ve kısıtlamalara maruz kalabilmektedirler. Bu durumda mikro kredi yoluyla kadınların ailede ve toplumda ekonomik, sosyal ve politik açıdan güçlenecekleri iddiası tartışmaya açık hale gelmektedir. Bu makalede kadınların mikro krediyle ilişkileri sorunsallaştırılarak, onların bu programlardan diledikleri gibi faydalanmalarını ve hedefledikleri sonuçlara ulaşmalarını engelleyen toplumsal cinsiyet ilişkileri ele alınacaktır
Micro credit programs, which are based on lending money on interest and encouraging savings, have been first been used in Southern countries and are now being implemented worldwide. Mainly aimed at the rural poor, particularly poor women, micro credit programs seek to ensure sustainable economic development in line with the requirements of global capitalism and to include women in the productive activities of the market. Micro credit has been made institutionalized based on three main paradigms, namely financial sustainability, poverty alleviation and women’s empowerment. In micro credit programs, where the emphasis on women’s empowerment is strong, the lack of a social gender perspective is striking. In fact, women may face patriarchal pressure and restrictions at the start in access to loans, loan usage models, participation to the productive activities in the market and during loan repayment. Thus the allegation that by way of micro credit, women will be empowered in terms of economic, social and political means in the family and society becomes questionable. This article, by problematizing women’s relationship with micro credit, will discuss social gender relationships which prevent them from making use of these programs as they wish and from achieving the results they intend
 • Adaman, F.ve Bulut, T. (2007). Diyarbakır’dan İstanbul’a 500 Milyonluk Umut Hikâyeleri: Mikro kredi Maceraları.İstanbul: İletişim.
 • Balkız, Ö.ve Öztürk, E. (2013). Neo-Liberal Gelişme Anlayışı ve Kadın: Mikro Finans Uygulamaları Kadınları Güçlendiriyor mu?. Akdeniz İnsanî Bilimler Dergisi, III/2, 1-21.
 • Buğra, A. (2007). Yoksullukla Mücadele Yöntemi Olarak Mikrokredi: Acıklı Bir Hikâye. B.Ü Sosyal Politika Forumu Bülteni, 2, 1-4.
 • Cheston, S.ve Kuhn, L. (2002). Empowering Women through Micro Finance. http://www.microcreditsummit.org/papers/empowerment.pdf.Erişim:20. 07.2013
 • Drolet, J. (2010). Feminist Perspectives in Development: Implications for Women and Microcredit. Journal of Women and Social Work, 25 (3), 212-223.
 • Goetz, A. M.ve Sen, Gupta, R. (1996). Who Takes the Credit? Gender, Power and Control Over Loan Use in Rural Credit Programs in Bangladesh. World Development, 24/1, 45-63.
 • Isserles, R. G. (2003). Micro Credit: The Rhetoric of Empowerment, the Reality of Development as Usual. Women’s Studies Quarterly, 31 (3/4), 38-57.
 • Johnson, S. (2000). Gender Impact Assessment in Microfinance and Microenterprise: Why and How. Development in Practice, 10(1), 89-93.
 • Johnson, S.(2005). Gender Relations, Empowerment and Microcredit: Moving on From a Lost Decade. The European Journal of Development Research, 17(2), 224-248.
 • Kabeer, N. (1998). ‘Can Buy Me Love’? Re-evaluating the Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh. IDS Discussion Paper 363, https://www.ids.ac.uk/files/Dp363.pdf, Erişim: 25.04.2015.
 • Kabeer, N.(2005). Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal. Gender & Development, 13:1, 13-24.
 • Kabeer, N.(2005). Is Microfinance a ‘Magic Bullet’ for Women’s Empowerment?. Economic and Political Weekly, October 29, 4709-4718.
 • Karim, L.(2008). Demystifying Micro-Credit, The Grameen Bank, NGOs, and Neoliberalism in Bangladesh. Cultural Dynamics, 20(1): 5–29.
 • Karim, R. ve Law C.K. (2013). Gender Ideology, Microcredit Participation and Women’s Status in Rural Bangladesh. International Journal of Sociology and Social Policy, Vol.33, No.1/2, 45-62.
 • Keating, C; Rasmussen, C; Pooja, R. (2010). The Rationality of Empowerment: Microcredit, Accumulation by Dispossession, and Gendered Economy. Signs, 36 (1), 153-176.
 • Kossmann, K.H. (2009). Micro-Finance and Empowerment From a Woman’s Perspective.http://hdl.handle.net/10417/263. Erişim: 02.04.2015.
 • Mahmud, S. (2003). Actually How Empowering is Microcredit?. Development and Change, 34 (4): 577-605.
 • Mayoux, L. (2000). Micro-Finance and the Empowerment of Women A Review of the Key Issues. Social Finance Unit-Working Paper, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.194.5577&re p=rep1&type=pdf. Erişim:01.05.2015.
 • Mayoux, L. (2001). Tackling the Down Side: Social Capital, Women's Empowerment and Micro-Finance in Cameroon. Development and Change, 32, 435-464.
 • Mayoux, L. (2006). Women’s Empowerment through Sustainable Micro-finance: Rethinking ‘Best Practice’. Discussion Draft, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.121.2948&re p=rep1&type=pdf. Erişim: 02.05.2015.
 • Moser, C.(1993). Gender Planning and Development, Routledge: London.
 • Parthasarathy, S.K. (2012). Getting the Terms Right: Processes and Methodologies of Microcredit. N.Raaber (Ed.), Fact and Fiction: Examining Microcredit/Microfinance from a Feminist Perspective, AWID: Toronto.
 • Rahman, A. (1999). Micro-credit Initiatives for Equitable and Sustainable Development: Who Pays?. World Development, 27/1, 67-82.
 • Rankin, N. K. (2001). Governing Development: Neoliberalism, Microcredit and Rational Economic Woman. Economy and Society, 30/1, 18-37.
 • Raza, S. (2010). A Marxist Critique of Microcredit. The Canadian Undergraduate Journal of Development Studies, VII(III), 63-68.
 • Simojoki, H. K. (2003). Empowering Credit More than Just Money: The Socio Economic Impact of Micro Finance on Women in Nairobi, Kenya.
 • https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/G0000086.pdf?sequence= 1 Erişim: 24.07.2013.
 • Toksöz, G. (2012). Kalkınmada Kadın Emeği. İstanbul: Varlık.
 • Yunus, M.(2003). Halving poverty by 2015-We Can Actually Make it Happen. The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs, 92:370, 363-375.
Other ID JA33CB48DE
Journal Section Article
Authors

Author: Özlem BALKIZ
Institution: ?

Dates

Application Date : December 1, 2015
Acceptance Date : November 15, 2019
Publication Date : December 1, 2015

APA BALKIZ, Ö . (2015). Micro Credit and Gender: A Critical Assessment. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 14 (3) , 535-557 . DOI: 10.21547/jss.256756