Year 2011, Volume 10 , Issue 2, Pages 677 - 699 2011-12-01

Images of Turks in the Works of Lawrence Durrell
Lawrence Durrell’ın Eserlerinde Türk İmgesi

Ahmet KAYINTU [1]


This study seeks to explore the images of Turks as a non-European other in the works of Lawrence Durrell. In his works, Durrell shows how representations of cultural difference are inextricably linked to representations of sexual difference. Thus Durrell‟s Europeans are surrounded with an aura of colonial power, erotic potency, and easy penetration into the spaces of the other while Turks are represented as feminized, emasculated and humiliated. The images of the European White man and non- are dependent on the negative image of Turks, the other. In exactly the same way, Istanbul is presented as a city of decadence and decay, a place where decent human values broken down and where individuals survive by their wits ability to dodge or swindle
Bu çalışma Avrupalı olmayan öteki olarak Türklerin Lawrence Durrell‟ın eserlerindeki imgesini araştırmayı amaçlamaktadır. Durrell eserlerinde kültürel farkın nasıl kaçınılmaz bir şekilde cinsel farkın temsillerine bağlı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Durrell‟ın Avrupalıları sömürgeci güç, cinsel iktidara sahip ve ötekinin mekânlarına kolayca nüfuz ederken Türkler dişileştirilmiş, hadımlaştırılmış, aşağılanmış olarak temsil edilirler. Avrupalı beyaz adam imgesi öteki olan Türk imgesinin olumsuzlanmasına dayanır. Aynı şekilde, İstanbul insani değerlerin kaybolduğu, bireylerin kurnazlık veya sahtekârlık becerilerine göre yaşamlarını sürdükleri çürümüş ve yozlaşmış bir kent olarak temsil edilir
Other ID JA32RF29MP
Journal Section Article
Authors

Author: Ahmet KAYINTU
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

Dates

Application Date : December 1, 2011
Acceptance Date : September 30, 2020
Publication Date : December 1, 2011

APA Kayıntu, A . (2011). Images of Turks in the Works of Lawrence Durrell . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 10 (2) , 677-699 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24242/256997