Year 2011, Volume 10 , Issue 2, Pages 701 - 713 2011-12-01

Bulut Bilişim: İşletmeler için Fırsatlar ve Zorluklar
Cloud Computing: Opportunities and Challenges for Businesses

İbrahim Halil Seyrek [1]


Bulut bilişim kavramı bilişim hizmetlerinin sunulması ve kullanılmasına yönelik uygulanmaya başlayan yeni bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu yaklaşımın firmalara sağlayabileceği avantajlar ve meydana getireceği değişimin potansiyeli göz önüne alındığında, internetten sonra bilişim dünyasında meydana gelen en önemli yenilik olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada öncelikle bulut bilişim kavramının gelişimi ve ilgili teknolojiler, günümüzde görülen uygulamaları örnekleri ile açıklanmış ve sınıflandırılmıştır. Daha sonra bu yeni bilişim modelinin işletmeler için sağlayacağı faydalar üzerinde durulmuş, özellikle maliyet, esneklik ve hizmet kalitesi bağlamında bu faydalar ele alınmıştır. Ancak bu teknolojilerin işletmelere sağlayacağı faydalara karşın, kullanımı ile ilgili güvenlik başta olmak üzere bir takım riskler ve uygulamada yaşanabilecek zorluklar da bulunmaktadır. Çalışmada işletmelerin farkında olması gereken risklere ve bu bilişim modelinin uygulanması ile ilgili yasal zorluklara dikkat çekilmiştir. Son olarak firmaların bulut bilişim konusunda sergileyecekleri yaklaşım ve benimseyebilecekleri stratejiler ele alınmış ve konu ile ilgili önerilerde bulunulmuştur
Cloud computing represents a new approach for supplying and using information technology services. Considering its benefits for firms and the potential of changes that it may lead to, it is envisioned that cloud computing can be the most important innovation in information technology since the development of the internet. In this study, firstly, the development of cloud computing and related technologies are explained and classified by giving current application examples. Then the benefits of this new computing model for businesses are elaborated especially in terms of cost, flexibility and service quality. In spite of its benefits, cloud computing also poses some risks for firms, of which security is one of the most important, and there are some challenges in its implementation. This study points out the risks that companies should be wary about and some legal challenges related to cloud computing. Lastly, approaches that companies may take against cloud computing and different strategies that they may adopt are discussed and some recommendations are made
 • Baschab, J., & Piot, J. (2007). The Executive’s Guide to Information Technology (2 ed.): John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Berstis, V. (2002). Fundamentals of Grid Computing, IBM Redbooks Paper. Erişim adresi: http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp3613.pdf
 • Carr, N. G. (2005). The End of Corporate Computing. MIT Sloan Management Review, 46(3), 67-73.
 • Goodburn, M. A., & Hill, S. (2010). The Cloud Transforms Business. Financial Executive, 26(10), 34-39.
 • Hayes, B. (2008). Cloud Computing. Communications of the ACM, 51(7), 9-11.
 • Iyer, B., & Henderson, J. C. (2010). PREPARING FOR THE FUTURE: UNDERSTANDING THE SEVEN CAPABILITIES CLOUD COMPUTING. MIS Quarterly Executive, 9(2), 117-131.
 • Lee, L. S., & Sawyer, R. (2009). The New Age of Virtualization. Internal Auditor, 66(6), 25-27.
 • Maqueira-Marin, J. M., Bruque-Cámara, S., & Moyano-Fuentes, J. (2009). What does grid information technology really mean? Definitions, taxonomy and implications in the organisational field. Technology Analysis & Strategic Management, 21(4), 491-513.
 • Marston, S., Li, Z., Bandyopadhyay, S., Zhang, J., & Ghalsasi, A. (2011). Cloud computing -- The business perspective. Decision Support Systems, 51(1), 176-189.
 • Misra, S. C., & Mondal, A. (2011). Identification of a company's suitability for the adoption of cloud computing and modelling its corresponding Return on Investment. Mathematical and Computer Modelling, 53(3-4), 504-521.
 • Papazoglou, M. P., Traverso, P., Dustdar, S., & Leymann, F. (2008). SERVICEORIENTED COMPUTING:: A RESEARCH ROADMAP. International Journal of Cooperative Information Systems, 17(2), 223-255.
 • Subashini, S., & Kavitha, V. (2011). A survey on security issues in service delivery models of cloud computing. Journal of Network and Computer Applications, 34(1), 1-11.
 • Sultan, N. A. (2010). Reaching for the "cloud": How SMEs can manage. International Journal of Information Management.
 • Svantesson, D., & Clarke, R. (2010). Privacy and consumer risks in cloud computing. Computer Law & Security Review, 26(4), 391-397.
 • Zissis, D., & Lekkas, D. (2011). Addressing cloud computing security issues. Future Generation Computer Systems, In Press, Corrected Proof.
Other ID JA32RF58DV
Journal Section Article
Authors

Author: İbrahim Halil Seyrek
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Dates

Application Date : December 1, 2011
Acceptance Date : December 15, 2019
Publication Date : December 1, 2011

APA Seyrek, İ . (2011). Cloud Computing: Opportunities and Challenges for Businesses. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 10 (2) , 701-713 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24242/257011