Year 2011, Volume 10 , Issue 3, Pages 1115 - 1142 2011-12-01

Web Tabanlı Öğretim Yönteminin Turizm Eğitiminde Akademik Başarıya Etkisi
The Effect of Web-Based Teaching Method on Academic Achievement in Tourism Education

Bahadır Köksalan [1] , Tuncay SEVİNDİK [2] , Atınç Olcay [3]


Bu araştırmanın amacı, web tabanlı öğretim yönteminin turizm eğitimi alan yükseköğretim öğrencilerinin akademik başarısına etkisini belirlemektir. Araştırma, 2009-2010 akademik yılı güz döneminde Gaziantep il merkezinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında öğrenim gören toplam 50 (25 deney grubu, 25 kontrol grubu) öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırma öntest-sontest ve deney-kontrol grubu desenine uygun olarak yürütülmüştür. Deney ve kontrol grupları oluşturulurken yansızlık; akademik başarı, internet erişimi, web tabanlı öğrenme yöntemi bilgi düzeyi ile bilgisayar ve internet kullanım bilgi düzeyi ölçütleriyle sağlanmıştır. GTOİ/SEYH 111 İletişim Dersinin; temel kavramlar, sözel iletişim, sözsüz iletişim, yazılı iletişim ile iş yaşamı ve iletişim konuları deney grubuna web tabanlı öğretim yöntemiyle, kontrol grubuna ise geleneksel yöntem (düz anlatım, soru-cevap ve gösterip yaptırma) ile sekiz hafta süreyle aktarılmıştır
The purpose of this research was to determine the effects of web based teaching method on the academic achievement level of undergraduate students in Tourism Education department in the fall semester of 2009-2010 academic year. The research was carried out with 50 students (25 students in control group, 25 students in experimental group) who were studying at Tourism and Travel Management; and Tourism and Hotel Management Programs in Tourism and Hotel Management Vocational High School at Gaziantep University. The research procedure included both pre-test/post-test and experimental-control group research models. While creating control and experimental groups, the researchers took into consideration neutrality, academic success, internet access, knowledge level of internet and computer use as well as of web based learning. The GTOI/SEYH 111 Communication Course was delivered both in webbased learning method and traditional face-to-face method. In the course, basic concepts, verbal-nonverbal communication, written communication with the communication issues were taught to experimental group with web-based teaching method and they were taught to control group with traditional methods (lecturing, question-answer, simulation)
Other ID JA32RD54HD
Journal Section Article
Authors

Author: Bahadır Köksalan
Institution: ?

Author: Tuncay SEVİNDİK
Institution: ?

Author: Atınç Olcay
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2011

APA Köksalan, B , Sevi̇ndi̇k, T , Olcay, A . (2011). Web Tabanlı Öğretim Yönteminin Turizm Eğitiminde Akademik Başarıya Etkisi . Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (3) , 1115-1142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24243/257019