Year 2011, Volume 10 , Issue 1, Pages 117 - 145 2011-06-01

Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri ve Yatırım Davranışları Arasındaki İlişki: İMKB Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama
Relationship Between Psychological Attitude of Investors and Their Investment Behavior: A Case Study on ISE Investors

Yusuf DEMİR [1] , Tahsin AKÇAKANAT [2] , Ahmet SONGUR [3]


Finans çevrelerinde en çok tartışılan ve merak uyandıran konuların başında hisse senedi fiyatlarının tahmin edilebilirliği gelmektedir. Hisse senedi fiyatlarını belirlemeye yönelik çalışmaların birçoğu, yatırımcıların kararlarını vermede, verilerden rasyonel bir şekilde yararlandığı üzerinedir. Bu çalışmada Türkiye’deki (İMKB) bireysel yatırımcı davranışlarının, davranışsal finans alanında ortaya konulmuş literatür ekseninde incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre psikolojik önyargılardan bazıları bireysel yatırımcıların davranışlarını etkilemektedir. Birçok yatırımcı geleneksel yaklaşımın varsayımlarının aksine sistematik hatalar yapmakta ya da rasyonel çözümü bilse de bunu uygulamamaktadır. Ayrıca medya, arkadaşlar ve bunlara benzer çevresel faktörlerde yatırımcıların seçimlerini etkilemekte, sürü davranışları haline dönüşen bu süreçler piyasalarda anomalilere, aşırı ya da yetersiz tepkilere neden olmaktadır
In financial circles, one of the most discussed and interested topics is the forecastability of stock prices. Many of the studies aiming at determining stock market prices rest on the fact that investors make their decisions rationally based on facts and data. In this paper, we aim to investigate the behavior of individual investors in ISE based on published literature in behavioral finance area. We have found that some psychological prejudice in fact affects the behavior of individual investors. Unlike the conventional assumptions many investors make systematic mistakes and do not utilize rational answers even though it is known. Moreover, media, friends and similar environmental factors also affect the investors’ choices, and processes that turns into herd behavior creating abnormalities in the markets which in turn causes exceptionally high or low reactions
Other ID JA33YH52AK
Journal Section Article
Authors

Author: Yusuf DEMİR
Institution: ?

Author: Tahsin AKÇAKANAT
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Author: Ahmet SONGUR
Institution: ?

Dates

Application Date : June 1, 2011
Acceptance Date : December 10, 2019
Publication Date : June 1, 2011

APA DEMİR, Y , AKÇAKANAT, T , SONGUR, A . (2011). Relationship Between Psychological Attitude of Investors and Their Investment Behavior: A Case Study on ISE Investors. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 10 (1) , 117-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24244/257050