Year 2009, Volume 8 , Issue 1, Pages 317 - 370 2009-06-01

Çanakkale Savaşları
Dardanel Wars

Ahmet EYİCİL [1]


Çanakkale cephesinin açılmasında İtlaf Devletleri’nin amacı, Rusya ile bağlantılarını sağlayarak Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmaktı. Bu amaca ulaşmak için Churchill’in önerisi ile İngiliz savaş komitesi 28 Ocak 1915’te toplanarak Çanakkale Boğazı’na 19 Şubat’ta saldırma kararı aldı. Bu tarihten itibaren İtlaf Devletleri’nin donanması boğazı geçmek için defalarca teşebbüs etti ise de başarısız oldu. Boğazı geçmek için en ağır saldırı 18 Mart’ta yapıldı. Bu saldırıda da başarılı olamayan İtilaf donanması savaş gücünün üçte birini kaybederek geri çekildi. Boğazları denizden geçemeyen İtilaf birlikleri Gelibolu yarımadasına çıkarma yaparak İstanbul’u işgal etmek istediler. Bu çıkarma harekâtı 1 Nisan’dan itibaren 22 Aralık’a kadar devam etti. Yaklaşık sekiz buçuk ay süren savaşlarda Türk askeri kahramanca savaşarak İtilaf kuvvetlerinin karaya asker çıkarmasını önledi. Kabatepe, Seddülbahir, Alçıtepe, Kilitbahir, Anafartalar, Arıburnu gibi yerlerde çok şiddetli savaşlar oldu. İtilaf askerleri bütün çabalarına rağmen karaya çıkmada başarılı olmayınca 8 Ocak 1915’ten itibaren cepheyi boşaltmaya başladılar. İtilaf Devletleri, Çanakkale’de deniz ve kara savaşlarında başarısız olunca I. Dünya Savaşı iki yıl uzadı. Ruslara gerekli yardım yapılamadığı için 1917’de Çarlık rejimi yıkıldı ve yerine Bolşevik rejimi kuruldu. Türkler I. ve II. Balkan Savaşları sonunda üzerlerine çöken ümitsizlikten kurtularak, savaşabilen kahraman bir ulus olduklarını ispatladılar. Ayrıca bu savaşlarda gösterdiği üstün başarıdan dolayı Mustafa Kemal Paşa gibi dâhi bir komutan ortaya çıktı. Yine bu savaşlarda başarılı olan subaylar milli mücadeleye liderlik ettiler. En önemlisi ise Çanakkale Savaşları sonucunda Türk ordusu gururunu yeniden kazandı
The reason for the opening of the Dardanel Front was to establish a link between allies and Russia and to push The Ottoman Empire out of the war. In order to reach this cause, upon Churchill’s suggestion, the English War Commitee met on 28 January 1915 and decided to attack the Dardanels on February 19. The allies fleet tried to pass the Dardanels several times but they failed. Their biggest attack for the Straits took place on 18 March, which was failed and the fleet lost one third of its power. After the failure on the sea to pass the Straits the allies landed on Gallipoli to invade İstanbul. Landing took place from April 1 to December 22 the wars on lands lasted more than 8 months, during which Turkish army fought heroic battles. Fierce battles took place on Kabatepe, Seddülbahir, Alçıtepe, Kilitbahir, Anafartalar, Arıburnu. Upon failure on the land the allies started to withdraw from this front on 8 January 1915. The Dardanels wars which was lost by the allies caused the First World War to continue two more years. Tsarist regime was collapsed in Russia and its place Bolshevik regime came. The Turks put aside bad results of the Balkan Wars and became again a heroic nation. Because of his successes Mustafa Kemal became a genious commander. Most importantly Dardanels wars gave its honours to the Turkish army
Other ID JA32RB66CJ
Journal Section Article
Authors

Author: Ahmet EYİCİL
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date : June 1, 2009

APA EYİCİL, A . (2009). Çanakkale Savaşları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 317-370 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24247/257097