Year 2009, Volume 8 , Issue 1, Pages 49 - 61 2009-06-01

Terörle Mücadele’ye Sistem Teorisi Perspektifi İle Bakış
Looking into the Fighting Against Terrorism from the System Theory Perspective

Murat GÜNBEYİ [1] , Tarkan GÜNDOĞDU [2]


Terör hemen her devirde bireylerin, grupların ve bazen de devletlerin amaçlara ulaşmak için kullanılageldiği ve halende kullanılmakta olan bir savaş metodudur. Teröre başvuranlar bazen kısa vadeli sonuçlar elde etseler bile, sebep oldukları zarar uzun vadede sadece kendilerini değil tüm milleti ve bazen de tüm insanlığı etkilemektedir. PKK terör örgütü de 35 sene önce Türkiye’nin Güneydoğusunda faaliyetlerine başlayan ve bugün dünya gündeminde kendisine yer bulan, şiddet yanlısı, uluslararası bir terör organizasyonudur. Türkiye’nin yıllardır PKK’ya karşı yürüttüğü askeri, ekonomik ve siyasi politikaları örgütün bitirilip faaliyetlerinin sonlanmasında etkili olamamıştır. Günümüzde uzmanlar, araştırmacılar ve siyasiler PKK’ya karşı artık farklı ama daha etkili metotların kullanılması konusunda fikir birliği içersisindedirler. İşte Sistem teorisi PKK’ya karşı nasıl bir terörle mücadele politikası yürütülmesi gerektiği konusunda farklı, kapsayıcı ve etkili çözüm önerileri sunan bir konseptir. PKK’nın en etkin olduğu Diyarbakır ilinde sistem teorisi bakış açısı ile yürütülen teröre karşı bilinçlendirme konferansları bu teoriden niçin faydalanılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma terör örgütlerinin en önemli sermayesi olan gençlerin neden güvenlik güçleri tarafından daha fazla ilgi ve alakaya muhtaç olduklarını göstermektedir
Terrorism is one of the war methods that has been used individuals, groups, and even by some states for centuries. Those who used terrorism as a method might get some short term results, but in the long term they certainly harm themselves, their nations and sometimes the whole world. The PKK, which is a brutal and an international terrorist organization, has started its activities in the southeast of Turkey 35 years ago, and today it became a well-known terrorist organization around the world. Policies and strategies applied by Turkey against the PKK for years did not help to finish the PKK and its activities. Today, experts, researchers and politicians believe that it is time to find different but more effective counterterrorism policies. Systems theory offers efficient, comprehensive and unique counterterrorism methods against the PKK terrorism. In order to unearth PKK’s recruitment tactics, some conferences for high school students were organized and conducted during the last two years in Diyarbakir. The conference series made it clear that there are some different ways such as enlightening young people to fight against the PKK in the lights of systems perspective. This research shows that security agencies which are responsible of dealing with terrorist organizations need to pay attention to youth and students in the region
 • Busch, J.A. & Busch, G.M. (2006). Zihin Savaşları, Yayınlanmamış Ders Notları, Louisville, USA
 • Cicek, C. (2008). Birliğimiz bozulursa, dirliğimiz de bozulur. Retrieved 4/2/2009 from Tumgazeteler Web site: http://www.tumgazeteler.com/?a=4238238
 • Günbeyi, M. (2006). The Counter-Terrorism Issue in the U.S. and Turkey’s Policies, Unpublished Master’s Thesis, University of Louisville, Louisville, USA
 • Gündoğdu, T. (2003). Terörle Mücadele Hizmetlerinde Kalite Geliştirme Aracı: Proaktif Polislik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gündoğdu, T., Özer, M., Wilcox, P. & Günbeyi, M. (2008). Diyarbakır Lise Öğrencilerinin Teröre Bakış Açıları, 45. Ceza ve Adalet Akademisi Konferansında sunulan Tebliğ, Cincinnati, USA
 • Keleher, R. (2002). Terorun ekonomik boyutu, http://www.mipt.org/ (Erişim Tarihi: 11/10 2007)
 • Miller, R.B., Anderson, S. & Keala, D.K. (2004). Bowen Teorisi Gecerli mi? Temel Bir Araştırma Incelemesi, Evlilik ve Aile Terapisi Dergisi, 30, pp.453-467
 • Navarro, P. & Spencer, A. (2001). September 11, 2001: Assessing the costs of terrorism. The Milken institute review, fourth quarter, pp. 19-20
 • Özer, M. (2006). Türkiye'de rejimi değiştirmeye yönelik taleplerin toplumsal arka planı. TODIE, Yayımlanmamış master tezi.
 • Özer, M. & Günbeyi, M. (2008). Kurdish opposition in Turkey. In S.Teymur & C.Smith (Ed.)The PKK: An Old-Decades Brutal Marxist-Leninist Separatist terrorist Organization(pp.133-156).Washington, DC:TISD Press
 • Ragan, P. T. and Carder, B. (1994). Sistem Teorisi ve Guvenlik, Profesyonel Guvenlik, 39, pp.22-28.
 • Senge, P. (1990). Besinci Disiplin: Öğrenen Organizasyonların Pratik ve Sanat Yönü, New York:Doubleday.
 • Sever, M.& Roth, M.P. (2008). PKK’nın Finansal Kaynakları, In S.Teymur & C.Smith (Ed.)The PKK: An Old-Decades Brutal Marxist-Leninist Separatist terrorist Organization(pp.67-87).Washington, DC:TISD Press
 • Yaya, M. E. (2008). Turkish Tourism Industry, Terrorism, and Warfare. Retrieved 4/2/2009 from http://ssrn.com/abstract=1083793
 • Zipperer, L. & Tompson, S. (2006). Sistem Düşüncesi, Bilgi Bakiş Açısı10, pp.16- 21
Other ID JA32PZ32ZB
Journal Section Article
Authors

Author: Murat GÜNBEYİ

Author: Tarkan GÜNDOĞDU
Institution: ?

Dates

Publication Date : June 1, 2009

APA Günbeyi̇, M , Gündoğdu, T . (2009). Terörle Mücadele’ye Sistem Teorisi Perspektifi İle Bakış . Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 49-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24247/257099