Year 2008, Volume 7 , Issue 2, Pages 229 - 240 2008-12-01

Küreselleşen Devletin Değişen Rolü ve Sanayileşme Üzerine Tartışmalar
Industrialization in Globalizing World and The Changing Role Of The State

Berna Balcı İzgi [1] , Aslı Özpolat [2]


Ulusal ekonomilerinin birbirine eklemlendiği ve karşılıklı bağımlılığın artmasına neden olan küreselleşme sürecinde ülkelerin geleceklerine ilişkin politika seçeneklerini birbirinden bağımsız olarak düşünmek olanaksızdır. Gelişmiş ülkelerin önerileri doğrultusunda şekillenen politika seçenekleri söz konusu ülkenin ekonomik ve sosyo-ekonomik özelliklerine göre ve hazmedilerek uygulanamadığı takdirde ekonomik büyüme ve kalkınmada istenilen hız ve başarı elde edilememektedir. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkeler için, devletin rolü ve etkin devlet tartışmaları ve korumacı politikalar gündeme gelmektedir. Ancak küreselleşme devletin ekonomiye müdahalesine karşı çıkan ve devletin ekonomideki rolünü azaltan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını hızlandırmak için uygulayabilecekleri iktisat politikası seçeneklerini küreselleşme süreci çerçevesinde ele almaktadır
World economies are an integral part of a whole system that are inseperable . It is not wise to think the future of these economies seperately. If we assume that developed countries are going in the same trajectories, the outcomes for developing countries should be considered in economic policies. The scope of this study is to argue the industrialization concept with the globalization and to define the limits of government in developed and developing countries. In globalizing world the limits of the governments are also discussed. However states continue their position in governance and economy. In order to achieve a sustained and powerfull industrialization countries need a weel arranged industrial policiy and state intervention. However the important thing is to define the limits and responsibilities of the government.
Other ID JA32PZ22GD
Journal Section Article
Authors

Author: Berna Balcı İzgi
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ

Author: Aslı Özpolat
Institution: ?

Dates

Application Date : December 1, 2008
Acceptance Date : October 20, 2019
Publication Date : December 1, 2008

APA Balcı İzgi, B , Özpolat, A . (2008). Industrialization in Globalizing World and The Changing Role Of The State. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 7 (2) , 229-240 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24248/257115