Year 2009, Volume 8 , Issue 2, Pages 479 - 501 2009-12-01

Ahlat İlçesinde Tarımsal Arazi Kullanımı
Agricultural Land Use in Ahlat District

Necmettin ELMASTAŞ [1]


Araştırmamıza konu olan Ahlat ilçesi, tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi için elverişli bir topografyaya sahiptir. İlçe arazisinin yaklaşık yarısı tarıma elverişli olmasına rağmen günümüzde tarımsal arazinin, arazi kullanımı içerisindeki oranı % 32,7‟ dir. Bu tarımsal arazinin %90‟ı kuru tarım, %10‟u ise sulamalı tarım çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ahlat ilçesinde arazi kullanımı açısından dikkat çeken önemli bir husus, arazinin yarıdan fazlasının otlak alanlarından (%60.3 ) ibaret olmasıdır. Ahlat ilçesinin ekonomisi, ekip-biçmeye dayalı tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dayanmaktadır. İlçedeki tarımsal alanlarda yetiştirilen başlıca ürünler buğday, patates, şeker pancarıdır. Ahlat ilçesindeki tarımsal arazi kullanımında karşılaşılan başlıca sorunlar plansız üretim, sulama ve pazarlamadır.
Ahlat district has suitable topography for growing of agricultural products. Almost half of Ahlat district is suitable for agricultural. Today, 32.7% of the land use in Ahlat is agricultural area. 90% of agricultural area is dry farming area. 10% of agricultural area is irrigated. 60.3%of land use in Ahlat district is pasturage area. The economy of Ahlat is based on agricultural and animal husbandry. Today, agricultural products such as wheat, potato and sugar beet are grown in agricultural areas. Ahlat district has some problems like unplanned production, irrigation and marketing.
Other ID JA33YT69RJ
Journal Section Article
Authors

Author: Necmettin ELMASTAŞ
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Dates

Application Date : December 1, 2009
Acceptance Date : November 15, 2019
Publication Date : December 1, 2009

APA ELMASTAŞ, N . (2009). Agricultural Land Use in Ahlat District. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 8 (2) , 479-501 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24261/257175