Year 2014, Volume 13 , Issue 4, Pages 821 - 835 2014-12-01

Gazetecilik Pratiği ve Sosyal Medya
Journalism Practice and Social Media

Hanifi KURT [1]


İnternet teknolojisinin gelişip yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan sosyal medya uygulamaları, kitle iletişimi dâhil iletişim olgusunun tüm türevlerini derin bir dönüşüme uğratmıştır. Belli bir merkezden (haber odalarından) tasarlanmış mesajları geniş halk yığınlarına taşıyan kitle iletişim araçlarının geleneksel biçimde enformasyon taşıma misyonuna karşılık; sosyal medya iletişimi, hızlandıran, sürekli katkı yapılabilen interaktif bir biçime dönüştürmüştür. İnteraktif iletişimin farklı biçimlerine denk gelen internet forumları, web günlükleri, sosyal bloglar, wikiler, fotoğraf/video/ses/metin paylaşım uygulamaları/siteleri gibi geniş bir yelpazeyi ifade eden sosyal medyanın, gazetecilik pratiğinde de önemli değişiklik yarattığı ifade edilebilir. Okuyucuların haber metinlerine aktif bir biçimde katılımına, hatta internet bağlantısı olan her sıradan vatandaşın bizzat gazetecilik yapmasına imkân sağlayan söz konusu yeni mecra, gazeteciler için sadece yeni bir haber kaynağı değil, aynı zamanda mesleğin interaktif bir biçimde yapılmasına olanak sağlayan yeni bir habercilik ortamı olduğu görülür. Gazetecilik mesleğini profesyonel biçimde yapanların sosyal medya kullanım alışkanlıklarını, bu yeni mecra ile olan ilişkilerini incelemeyi amaçlayan bu çalışma, İzmir’de bulunan yerel ve ulusal medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler örneğinden hareketle, belirtilen amaç doğrultusunda anket yöntemiyle belirli verilere ulaşmayı, elde edilen verileri değerlendirmeyi hedeflemektedir
Social media applications which have been emerging with the spread of developing internet technology, have deeply transformed all variants of the phenomenon of the communication, including mass communication. Social media has transformed phenomenon of communication into an accelerant and interactive format that can be contributed continuously; while, mass media carries the information which is designed from a certain center (newsrooms) to masses conventionally. It can be expressed that social media applications, corresponding to the different forms of interactive communication, such as internet forums, weblogs, social blogs, wikis, photo/video/text sharing applications/websites, have also created significant changes in the field of journalism. This new (social) media which provides readers to participate in the news texts actively, even provides the opportunity to every ordinary person (who has an internet connection) for being a citizen journalist, is not only a new source of news for journalists, but it is also seen as a new reporting enviroment that provides possibility for making profession of journalism in an interactive format. This study aims to examine the social media usage habits of journalists and their relation with social media. The journalists who work for local and national media organizations located in İzmir, are determined as a sample of this study and the questionnaire/survey method is chosen for to achieve specific data for the aim of the study
  • Acharya, U. vd. (2012). 2011 National Survey on Nepali Journalists. http://research.butmedia.org/wpcontent/uploads/2012/06/Journalist_Social_Media_CMR_Nepal.pdf (Erişim, 18.03.2014).
  • Alioğlu, N. (2013). Genel İletişim, Sosyal Medya ve Sanat Pazarı. A. Büyükaslan ve A. M. Kınık (Ed.). Sosyal Medya. Konya: Çizgi Kitapevi.
  • Aydın, O.Ş. (2011). Teknoloji, Haber, Nesnellik –Yeni Medya Üzerine Tartışma Notları. Z. Hepkon (Ed.). İletişim ve Teknoloji. İstanbul: Kırmızı Kedi.
  • Behar. H. (2013). Sosyal medya çağında gazetecilik. http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/sosyal-medya-caginda-gazetecilik-14284 (Erişim, 11.03.2014).
  • Çakır, M. (2013). Sosyal Medya ve Gösteri. A. Büyükaslan ve A. M. Kınık (Ed.). Sosyal Medya. Konya: Çizgi Kitapevi.
  • Kınık, A. M. (2013). Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı. A. Büyükaslan ve A. M. Kınık (Ed.). Sosyal Medya. Konya: Çizgi Kitapevi.
  • Kuşay, Z. (2010). Sosyal Medyanın Gücü ve Uygulama Örnekleri. F. Aydoğan ve A. Akyüz (Der.). İkinci Medya Çağında İnternet. İstanbul: Alfa.
  • Metcalfe, J. ve Gascoinge, T. (2011). Survey on how Australian journalists use the Internet”, http://www.econnect.com.au/wpcontent/uploads/2011/09/internet_svy.pdf (Erişim, 18.03.2014).
  • Journalist and Social media-Aggregate report, January 2012; Eurobarometer Qualitative Studies, European Commission.
  • 2014 http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/Kuresellik.pdf.
Other ID JA33BJ66UF
Journal Section Article
Authors

Author: Hanifi KURT
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2014

APA KURT, H . (2014). Gazetecilik Pratiği ve Sosyal Medya. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (4) , 821-835 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24262/257179