Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MIST Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları ile Döviz Kurları Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi

Year 2020, Volume 19, Issue 4, 1463 - 1479, 30.10.2020
https://doi.org/10.21547/jss.706726

Abstract

Bu çalışmanın amacı MIST ülkelerine ait hisse senedi piyasaları ile döviz kurları arasında getiri ve volatilite etkileşimi olup olmadığı araştırmaktır. Aynı zamanda MIST ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimini de incelemektir. Yöntem olarak VAR-EGARCH yönteminin kullanıldığı çalışmada 04.01.2004 ile 29.12.2019 dönemine ait haftalık veriler kullanılmıştır. Sonuç olarak MIST ülkelerinden her bir ülkenin hisse senedi piyasası ile döviz kuru arasın getiri ve volatilite etkileşimi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca MIST ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi olduğu elde edilen bir diğer sonuçtur.

References

 • Adjası, C., Harvey, S. K. & Agyapong, D.A. (2008). Effect of Exchange Rate Volatility on the Ghana Stock Exchange, African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, 3(3), 28-47.
 • Aygören, H. (2005) İMKB’de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, 25, 200-206.
 • Ayvaz, Ö. (2006). Döviz Kuru Ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8(2), 1 – 14.
 • Beer, F. & Hebein, F., (2008). An assessment of the stock market and exchange rate dynamics in industrialized and emerging markets, International Business and Economics Research Journal, 7(8), 59-70.
 • Chkili, W. & Nguyen, D. K. (2014). Exchange rate movements and stock market returns in a regime-switching environment: Evidence for BRICS countries, Research in International Business and Finance, 31, 46-56.
 • Chkili, W., Aloui, C. & Nguyen, D. K. (2012). Asymmetric effects and long memory in dynamic volatility relationships between stock returns and exchange rates, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 22, 738-757.
 • Çelik, İ., Özdemir, A. & Demir G. S. (2018). Gelişmekte Olan Ülkelerde Getiri ve Volatilite Yayılımı: NIMPT Ülkelerinde VAR-EGARCH Uygulaması, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 636(55), 9-24.
 • Değirmencioğlu, N. & Abdioğlu, Z. (2017). Finansal Piyasalar Arasındaki Oynaklık Yayılımı, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 104-125.
 • Erdem, C., Arslan, C. K. & Erdem, M. S. (2005). Effects of Macroeconomic Variables on Istanbul Stock Exchange Indexes, Applied Financial Economics, 15, 987–994.
 • Gök, İ. Y. (2013). Türkiye ve AB Pay Piyasaları Arasında Getiri ve Volatilite Etkileşimi: Çok Değişkenli VAR-EGARCH Modeli İle Ampirik Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Isparta.
 • Kabıgtıng, L. C. & Hapıtan, R. B., (2011). ASEAN5 Stock Markets, Currency Risk and Volatility Spillover, Journal of International Business Research, 10, 63-84.
 • Kanas, A. (2003). Volatility Spillovers Between Stock Returns and Exchange Rate Changes: International Evidence, Journal of Business Finance & Accounting, 27(3-4), 447-467.
 • Kennedy, K. & Nourizad F. (2016). Exchange Rate Volatility and its Effect on Stock Market Volatility, International Journal of Human Capital in Urban Management, 1 (1), 37-46.
 • Korkmaz, T. & Çevik, E. İ. (2009). Zımni Volatilite Endeksinden Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yayılma Etkisi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 3(2), 87-105.
 • Koutmos, G. & Booth, G. G., (1995). Asymmetric Volatility Transmission in International Stock Markets, Journal of International Money and Finance, 14 (6), 747-762.
 • Koutmos, G., (1996). Modeling the Dynamic Interdependence of Major European Stock Markets, Journal of Business, Finance and Accounting, 23 (7), 975-988.
 • Mlambo, C., Maredza, A. & Sibanda, K. (2013). Effects of Exchange Rate Volatility on the Stock Market: A Case Study of South Africa, Mediterranean Journal of Social Sciences, 14(4), 561-570.
 • Muhammad, N. & Rasheed, A.(2004). Stock Prices and Exchange Rates: Are They Related? Evidence from South Asian Countries, Pakistan Development Review, 41(4), 535-549.
 • Özçiçek, Ö. (2007). Türkiye’de Döviz Kuru Getirisi ile Hisse Senedi Getirileri Oynaklıkları Arası Simetrik ve Asimetrik İlişki, İMKB Dergisi, 10(37), 1-11.
 • Rehman, M. (2014), Relatıonshıp Between Stock Market Volatılıty and Exchange Rate Volatılıty, Pakıstan Busıness Revıew, 1 (16), 34-52.
 • Salam, W. (2014). Relatıonshıp Between Stock Market Volatılıty and Exchange Rate: A Study of KSE, Journal of Public Administration, Finance and Law, 5, 62-72.
 • Sichoongwe, K. (2016). Effects of Exchange Rate Volatility on the Stock Market: The Zambian Experience, Journal of Economics and Sustainable Development, 7 (4), 114-119.
 • Walid, C., Chaker, A., M., O. & Fry, J. (2011). Stock Market Volatility and Exchange Rates in Emerging Countries: A Markov-State Switching Approach, Emerging Markets Review, 12, 272–292.
 • Yang, S.Y. & Dong, S. C. (2004). Price and Volatility Spillovers between Stock Prices and Exchange Rates: Empirical Evidence from the G-7 Countries, International Journal of Business and Economics, 3(2), 139-153.
 • Zumaqueroa, A. M. & Rivero, S. S. (2016). Volatility Spillovers Between Foreign-Exchange and Stock Markets, Bath Economıcs Research Papers, 58(17), 1-58.

Year 2020, Volume 19, Issue 4, 1463 - 1479, 30.10.2020
https://doi.org/10.21547/jss.706726

Abstract

References

 • Adjası, C., Harvey, S. K. & Agyapong, D.A. (2008). Effect of Exchange Rate Volatility on the Ghana Stock Exchange, African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, 3(3), 28-47.
 • Aygören, H. (2005) İMKB’de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, 25, 200-206.
 • Ayvaz, Ö. (2006). Döviz Kuru Ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8(2), 1 – 14.
 • Beer, F. & Hebein, F., (2008). An assessment of the stock market and exchange rate dynamics in industrialized and emerging markets, International Business and Economics Research Journal, 7(8), 59-70.
 • Chkili, W. & Nguyen, D. K. (2014). Exchange rate movements and stock market returns in a regime-switching environment: Evidence for BRICS countries, Research in International Business and Finance, 31, 46-56.
 • Chkili, W., Aloui, C. & Nguyen, D. K. (2012). Asymmetric effects and long memory in dynamic volatility relationships between stock returns and exchange rates, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 22, 738-757.
 • Çelik, İ., Özdemir, A. & Demir G. S. (2018). Gelişmekte Olan Ülkelerde Getiri ve Volatilite Yayılımı: NIMPT Ülkelerinde VAR-EGARCH Uygulaması, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 636(55), 9-24.
 • Değirmencioğlu, N. & Abdioğlu, Z. (2017). Finansal Piyasalar Arasındaki Oynaklık Yayılımı, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 104-125.
 • Erdem, C., Arslan, C. K. & Erdem, M. S. (2005). Effects of Macroeconomic Variables on Istanbul Stock Exchange Indexes, Applied Financial Economics, 15, 987–994.
 • Gök, İ. Y. (2013). Türkiye ve AB Pay Piyasaları Arasında Getiri ve Volatilite Etkileşimi: Çok Değişkenli VAR-EGARCH Modeli İle Ampirik Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Isparta.
 • Kabıgtıng, L. C. & Hapıtan, R. B., (2011). ASEAN5 Stock Markets, Currency Risk and Volatility Spillover, Journal of International Business Research, 10, 63-84.
 • Kanas, A. (2003). Volatility Spillovers Between Stock Returns and Exchange Rate Changes: International Evidence, Journal of Business Finance & Accounting, 27(3-4), 447-467.
 • Kennedy, K. & Nourizad F. (2016). Exchange Rate Volatility and its Effect on Stock Market Volatility, International Journal of Human Capital in Urban Management, 1 (1), 37-46.
 • Korkmaz, T. & Çevik, E. İ. (2009). Zımni Volatilite Endeksinden Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yayılma Etkisi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 3(2), 87-105.
 • Koutmos, G. & Booth, G. G., (1995). Asymmetric Volatility Transmission in International Stock Markets, Journal of International Money and Finance, 14 (6), 747-762.
 • Koutmos, G., (1996). Modeling the Dynamic Interdependence of Major European Stock Markets, Journal of Business, Finance and Accounting, 23 (7), 975-988.
 • Mlambo, C., Maredza, A. & Sibanda, K. (2013). Effects of Exchange Rate Volatility on the Stock Market: A Case Study of South Africa, Mediterranean Journal of Social Sciences, 14(4), 561-570.
 • Muhammad, N. & Rasheed, A.(2004). Stock Prices and Exchange Rates: Are They Related? Evidence from South Asian Countries, Pakistan Development Review, 41(4), 535-549.
 • Özçiçek, Ö. (2007). Türkiye’de Döviz Kuru Getirisi ile Hisse Senedi Getirileri Oynaklıkları Arası Simetrik ve Asimetrik İlişki, İMKB Dergisi, 10(37), 1-11.
 • Rehman, M. (2014), Relatıonshıp Between Stock Market Volatılıty and Exchange Rate Volatılıty, Pakıstan Busıness Revıew, 1 (16), 34-52.
 • Salam, W. (2014). Relatıonshıp Between Stock Market Volatılıty and Exchange Rate: A Study of KSE, Journal of Public Administration, Finance and Law, 5, 62-72.
 • Sichoongwe, K. (2016). Effects of Exchange Rate Volatility on the Stock Market: The Zambian Experience, Journal of Economics and Sustainable Development, 7 (4), 114-119.
 • Walid, C., Chaker, A., M., O. & Fry, J. (2011). Stock Market Volatility and Exchange Rates in Emerging Countries: A Markov-State Switching Approach, Emerging Markets Review, 12, 272–292.
 • Yang, S.Y. & Dong, S. C. (2004). Price and Volatility Spillovers between Stock Prices and Exchange Rates: Empirical Evidence from the G-7 Countries, International Journal of Business and Economics, 3(2), 139-153.
 • Zumaqueroa, A. M. & Rivero, S. S. (2016). Volatility Spillovers Between Foreign-Exchange and Stock Markets, Bath Economıcs Research Papers, 58(17), 1-58.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Finance
Journal Section Business
Authors

Ethem KILIÇ> (Primary Author)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-6247-9024
Türkiye


Müslüm POLAT>
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0003-1198-4693
Türkiye

Publication Date October 30, 2020
Submission Date March 25, 2020
Acceptance Date August 21, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 19, Issue 4

Cite

APA Kılıç, E. & Polat, M. (2020). MIST Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları ile Döviz Kurları Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 19 (4) , 1463-1479 . DOI: 10.21547/jss.706726