Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamaları, Nüfus, Yaşam Beklentisi ve Ekonomik Büyüme İlişki Üzerine Bir İnceleme

Year 2021, Volume 20, Issue 4, 1600 - 1616, 29.10.2021
https://doi.org/10.21547/jss.890719

Abstract

ÖZ Küreselleşen dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler sonucunda ülke ekonomilerinde sağlık sektörü önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Sağlığa yapılan yatırımlar tıpkı eğitim yatırımları gibi uzun vadede etkisini göstermekte olup ekonomik büyümeyi artırmaktadır. Çünkü sağlık harcamalarında meydana gelen artışlar insanların yaşan beklentisini ve nüfusu artırmaktadır. Nüfus artışı sonucunda artan bilgi birikimi de beşeri sermayenin artmasına neden olarak ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı G20 ülkelerinde sağlık harcamaları, ekonomik büyüme, nüfus ve yaşam beklentisi arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Bu bağlamda değişkenler arasındaki ilişki panel ARDL testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, uzun dönemde sağlık harcamaları ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir.

References

 • Altunöz, U. (2020), Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisinin OECD Ülkeleri İçin Analizi, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 12 (1): 85-105 85.
 • Bloom, D. E., David C. & Jaypee S. (2004). The Effect of Health on Economic Growth: A Production Function Approach. World Development 32(1). p. 1–13. DOI 10.3386/w8587 . https://www.nber.org/papers/w8587
 • Çetin, M. ve Ecevit E. ( 2010). Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (2). ss. 166-182.
 • Kao, C. (1999), "Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data", Journal of Econometrics, 90, 1-44.
 • Kılıç. N.Ö. ve Beşer. M. (2018). Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Merkezi ve Doğu Avrupa (CEEC) Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2). s.373-382.
 • Nazlıoğlu. Ş. (2011). Tarımsal Fiyatlarda Hedefi Aşma Hipotezi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel ARDL Analizi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 556
 • Pedroni, P. (1999), “Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors.”, Oxford Bulletin of Economics and statistics,61(S1), 653-670.
 • PESARAN, M. Hashem, Yongcheol SHIN and Ron P. SMITH; (1999), “Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels”, Journal of the American Statistical Association, 94(446), pp. 621-624.
 • Rivera, B. and Currais, L. (2003). The effect of health investment on growth: A causality analysis. International Advances in Economic Research 9, 312–323. https://doi.org/10.1007/BF02296180
 • Yerdelen-Tatoğlu, F.(2012). İleri Panel Veri Analizi(2. Baskı), Beta Yayınları, İstanbul.

G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamaları, Nüfus, Yaşam Beklentisi ve Ekonomik Büyüme İlişki Üzerine Bir İnceleme

Year 2021, Volume 20, Issue 4, 1600 - 1616, 29.10.2021
https://doi.org/10.21547/jss.890719

Abstract

Küreselleşen dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler sonucunda ülke ekonomilerinde sağlık sektörü önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Sağlığa yapılan yatırımlar tıpkı eğitim yatırımları gibi uzun vadede etkisini göstermekte olup ekonomik büyümeyi artırmaktadır. Çünkü sağlık harcamalarında meydana gelen artışlar insanların yaşan beklentisini ve nüfusu artırmaktadır. Nüfus artışı sonucunda artan bilgi birikimi de beşeri sermayenin artmasına neden olarak ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı G20 ülkelerinde sağlık harcamaları, ekonomik büyüme, nüfus ve yaşam beklentisi arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Bu bağlamda değişkenler arasındaki ilişki panel ARDL testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, uzun dönemde sağlık harcamaları ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir.

References

 • Altunöz, U. (2020), Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisinin OECD Ülkeleri İçin Analizi, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 12 (1): 85-105 85.
 • Bloom, D. E., David C. & Jaypee S. (2004). The Effect of Health on Economic Growth: A Production Function Approach. World Development 32(1). p. 1–13. DOI 10.3386/w8587 . https://www.nber.org/papers/w8587
 • Çetin, M. ve Ecevit E. ( 2010). Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (2). ss. 166-182.
 • Kao, C. (1999), "Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data", Journal of Econometrics, 90, 1-44.
 • Kılıç. N.Ö. ve Beşer. M. (2018). Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Merkezi ve Doğu Avrupa (CEEC) Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2). s.373-382.
 • Nazlıoğlu. Ş. (2011). Tarımsal Fiyatlarda Hedefi Aşma Hipotezi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel ARDL Analizi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 556
 • Pedroni, P. (1999), “Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors.”, Oxford Bulletin of Economics and statistics,61(S1), 653-670.
 • PESARAN, M. Hashem, Yongcheol SHIN and Ron P. SMITH; (1999), “Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels”, Journal of the American Statistical Association, 94(446), pp. 621-624.
 • Rivera, B. and Currais, L. (2003). The effect of health investment on growth: A causality analysis. International Advances in Economic Research 9, 312–323. https://doi.org/10.1007/BF02296180
 • Yerdelen-Tatoğlu, F.(2012). İleri Panel Veri Analizi(2. Baskı), Beta Yayınları, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Economics
Authors

Zeynep KÖSE (Primary Author)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9494-3098
Türkiye


Havva GÜLTEKİN
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3157-4635
Türkiye

Publication Date October 29, 2021
Application Date March 3, 2021
Acceptance Date August 10, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 20, Issue 4

Cite

APA Köse, Z. & Gültekin, H. (2021). G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamaları, Nüfus, Yaşam Beklentisi ve Ekonomik Büyüme İlişki Üzerine Bir İnceleme . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 20 (4) , 1600-1616 . DOI: 10.21547/jss.890719