Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Foodie Turist Tipolojisi: Gaziantep Restoranlarına Yönelik Nitel Bir Araştırma

Year 2023, Volume: 22 Issue: 1, 372 - 392, 27.01.2023
https://doi.org/10.21547/jss.1134286

Abstract

Araştırma kapsamında ele alınan yeme içmeye düşkün turist (foodie), yeni bir turist tipi olarak kabul edilmektedir. Bu araştırma ile Gaziantep destinasyonu özelinde yeme içmeye düşkün turist tipolojisini belirlemek amaçlanmaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda önemli bir gastronomi şehri olan Gaziantep’te yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen restoranlar belirlenerek restoran çalışanları gözünden yeme içmeye düşkün turist tipolojisi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış ve betimleyici fenomenoloji, araştırma deseni olarak belirlenmiştir. Ölçüt ve kartopu örnekleme yöntemlerinden yararlanarak katılımcılar tespit edilmiş ve toplam yirmi restoran çalışanı ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Maxqda programıyla yapılan betimsel analizler sonucunda; beş ana tema, on altı alt tema, iki yüz kırk altı kod belirlenmiştir. Belirlenen temalar ve kodlar yeme içmeye düşkün turist tipolojisinin ortaya çıkmasını sağlamış olup yeme içmeye düşkün turistler; meraklılar, yöreselciler, sağlıklı beslenmeye özen gösterenler, sanatsal yaklaşanlar ve sosyalleşenler olarak sınıflandırılmıştır. En çok kodlanan ana tema meraklılar olurken en az kodlanan ana tema sanatsal yaklaşanlar olmuştur. Restoran çalışanları en çok yöresel yemekleri tercih eden yeme içmeye düşkün turistler hakkında açıklama yaparken en az yöresel baharatları tercih eden yeme içmeye düşkün turistler hakkında bilgi vermişlerdir. Restoran çalışanlarının perspektifinden yeme içmeye düşkün turist tipolojisinin saptandığı araştırmada birtakım teorik ve pratik katkılar sunulmuş ve öneriler geliştirilmiştir.

References

 • Björk, P. & Kauppinen-Räisänen, H. (2017). A destination’s gastronomy as a means for holiday well-being. British Food Journal, 119(7), 1578-1591.
 • Cambridge Sözlüğü (2022). Foodie anlamı. Erişim Tarihi: 17.06.2022, https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizcet%C3%BCrk%C3%A7e/foodie.
 • Collins, K. (2014). Cooking class: The rise of the “foodie” and the role of mass media. In C. Helstosky (Ed.), The Routledge History of Food, 270-290. Londra: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Demirel, N. & Kırıcı Tekeli, E. (2020). Profesyonel turist rehberlerinin foodie turist tipine bakış açıları: Nitel bir araştırma. Journal of Tourism Theory and Research, 6(1), 35-46.
 • Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2022). Turizm istatistikleri. Erişim Tarihi: 13.10.2022, https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-95179/turizm-istatistikleri.html.
 • Gaziantep Valiliği (2020). Gaziantep, ziyaretçi sayılarında uçuşa geçti. Erişim Tarihi: 17.06.2022, http://www.gaziantep.gov.tr/gaziantep-ziyaretci-sayilarinda-ucusa-gecti.
 • Ignatov, E. & Smith, S. (2006). Segmenting Canadian culinary tourists. Current Issues in Tourism, 9(3), 235-255.
 • Johnston, J. & Baumann, S. (2015). Foodies: Democracy and distinction in the gourmet foodscape. Londra: Routledge.
 • Kurt, G. & Arslan Ayazlar, R. (2021). Gastronomi turist taksonomisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1280-1298.
 • Lee, J., Kaipainen, K. & Väänänen, K. (2020, January). Local foodie: Experience the design of a mobile augmented reality application for tourists to encourage local food consumption. In Proceedings of the 23rd International Conference on Academic Mindtrek (pp. 110-119).
 • Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayımcılık Eğitim Danışmanlık.
 • Mohsen, M. G. (2017). Foodies in the UK: A sense of self, connection and belonging beyond the passion? In M. Stieler (Ed.), Creating marketing magic and innovative future marketing trends, 457-467. New York: Springer.
 • Nielsen, B. (2020). Foodie trends: Attracting the growing foodie segment. Erişim tarihi: 17.06.2022, https://www.grandecig.com/blog/the-foodie-revolution-attracting-and-appealing-to-the-growing-foodie-segment.
 • Okumuş, B., Okumuş, F. & McKercher, B. (2007). Incorporating local and international cuisines in the marketing of tourism destinations: The cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management, 28(1), 253-261.
 • Okumuş, F., Kock, G., Scantlebury, G. & Okumuş, B. (2013). Using local cuisines when promoting small Caribbean island destinations. Journal of Travel and Tourism Marketing, 30(4), 410-429.
 • Pickering, G. J. & Pickering, H. M. (2022). On being a foodie: Development of the foodie index and association with personality and taste phenotype. Food Quality and Preference, 96, 104451.
 • Robinson, R. N. & Getz, D. (2016). Food enthusiasts and tourism: Exploring food involvement dimensions. Journal of Hospitality & Tourism Research, 40(4), 432-455.
 • Sánchez-Cañizares, S. M. & López-Guzmán, T. (2012). Gastronomy as a tourism resource: Profile of the culinary tourist. Current Issues in Tourism, 15(3), 229-245.
 • Şimşek, A. & Selçuk, G. N. (2018). Gastro turistlerin tipolojisinin belirlenmesi: Gaziantep ölçeğinde bir uygulama. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 28-43.
 • Tekeli, M. & Kırıcı Tekeli, E. (2020). Sustainable gastronomic tourism. In F. Türkmen (Ed.), Selected academic studies from Turkish tourism sector, 113-133. Berlin: Peter Lang.
 • Tekindal, M. & Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153-182.
 • Tureng Sözlüğü (2022). Foodie anlamı. Erişim Tarihi: 17.06.2022, https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/foodie.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (2022). Gaziantep’e ait coğrafi işaretli ürünler. Erişim Tarihi: 13.10.2022, https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/liste?il=27&tur=&urunGrubu=&adi=.
 • UNESCO Creative Cities Network (2022). Gaziantep. Erişim Tarihi: 17.06.2022, https://en.unesco.org/creative-cities/gaziantep.
 • United Nations World Tourism Organization (2022). Gastronomi ve şarap turizmi. Erişim Tarihi:14.06.2022, https://www.unwto.org/gastronomy-wine-tourism.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Foodie Tourist Typology: A Qualitative Research on Gaziantep Restaurants

Year 2023, Volume: 22 Issue: 1, 372 - 392, 27.01.2023
https://doi.org/10.21547/jss.1134286

Abstract

Araştırma kapsamında ele alınan yeme içmeye düşkün turist (foodie), yeni bir turist tipi olarak kabul edilmektedir. Bu araştırma ile Gaziantep destinasyonu özelinde yeme içmeye düşkün turist tipolojisini belirlemek amaçlanmaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda önemli bir gastronomi şehri olan Gaziantep’te yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen restoranlar belirlenerek restoran çalışanları gözünden yeme içmeye düşkün turist tipolojisi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış ve betimleyici fenomenoloji, araştırma deseni olarak belirlenmiştir. Ölçüt ve kartopu örnekleme yöntemlerinden yararlanarak katılımcılar tespit edilmiş ve toplam yirmi restoran çalışanı ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Maxqda programıyla yapılan betimsel analizler sonucunda; beş ana tema, on altı alt tema, iki yüz kırk altı kod belirlenmiştir. Belirlenen temalar ve kodlar yeme içmeye düşkün turist tipolojisinin ortaya çıkmasını sağlamış olup yeme içmeye düşkün turistler; meraklılar, yöreselciler, sağlıklı beslenmeye özen gösterenler, sanatsal yaklaşanlar ve sosyalleşenler olarak sınıflandırılmıştır. En çok kodlanan ana tema meraklılar olurken en az kodlanan ana tema sanatsal yaklaşanlar olmuştur. Restoran çalışanları en çok yöresel yemekleri tercih eden yeme içmeye düşkün turistler hakkında açıklama yaparken en az yöresel baharatları tercih eden yeme içmeye düşkün turistler hakkında bilgi vermişlerdir. Restoran çalışanlarının perspektifinden yeme içmeye düşkün turist tipolojisinin saptandığı araştırmada birtakım teorik ve pratik katkılar sunulmuş ve öneriler geliştirilmiştir.

References

 • Björk, P. & Kauppinen-Räisänen, H. (2017). A destination’s gastronomy as a means for holiday well-being. British Food Journal, 119(7), 1578-1591.
 • Cambridge Sözlüğü (2022). Foodie anlamı. Erişim Tarihi: 17.06.2022, https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizcet%C3%BCrk%C3%A7e/foodie.
 • Collins, K. (2014). Cooking class: The rise of the “foodie” and the role of mass media. In C. Helstosky (Ed.), The Routledge History of Food, 270-290. Londra: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Demirel, N. & Kırıcı Tekeli, E. (2020). Profesyonel turist rehberlerinin foodie turist tipine bakış açıları: Nitel bir araştırma. Journal of Tourism Theory and Research, 6(1), 35-46.
 • Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2022). Turizm istatistikleri. Erişim Tarihi: 13.10.2022, https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-95179/turizm-istatistikleri.html.
 • Gaziantep Valiliği (2020). Gaziantep, ziyaretçi sayılarında uçuşa geçti. Erişim Tarihi: 17.06.2022, http://www.gaziantep.gov.tr/gaziantep-ziyaretci-sayilarinda-ucusa-gecti.
 • Ignatov, E. & Smith, S. (2006). Segmenting Canadian culinary tourists. Current Issues in Tourism, 9(3), 235-255.
 • Johnston, J. & Baumann, S. (2015). Foodies: Democracy and distinction in the gourmet foodscape. Londra: Routledge.
 • Kurt, G. & Arslan Ayazlar, R. (2021). Gastronomi turist taksonomisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1280-1298.
 • Lee, J., Kaipainen, K. & Väänänen, K. (2020, January). Local foodie: Experience the design of a mobile augmented reality application for tourists to encourage local food consumption. In Proceedings of the 23rd International Conference on Academic Mindtrek (pp. 110-119).
 • Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayımcılık Eğitim Danışmanlık.
 • Mohsen, M. G. (2017). Foodies in the UK: A sense of self, connection and belonging beyond the passion? In M. Stieler (Ed.), Creating marketing magic and innovative future marketing trends, 457-467. New York: Springer.
 • Nielsen, B. (2020). Foodie trends: Attracting the growing foodie segment. Erişim tarihi: 17.06.2022, https://www.grandecig.com/blog/the-foodie-revolution-attracting-and-appealing-to-the-growing-foodie-segment.
 • Okumuş, B., Okumuş, F. & McKercher, B. (2007). Incorporating local and international cuisines in the marketing of tourism destinations: The cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management, 28(1), 253-261.
 • Okumuş, F., Kock, G., Scantlebury, G. & Okumuş, B. (2013). Using local cuisines when promoting small Caribbean island destinations. Journal of Travel and Tourism Marketing, 30(4), 410-429.
 • Pickering, G. J. & Pickering, H. M. (2022). On being a foodie: Development of the foodie index and association with personality and taste phenotype. Food Quality and Preference, 96, 104451.
 • Robinson, R. N. & Getz, D. (2016). Food enthusiasts and tourism: Exploring food involvement dimensions. Journal of Hospitality & Tourism Research, 40(4), 432-455.
 • Sánchez-Cañizares, S. M. & López-Guzmán, T. (2012). Gastronomy as a tourism resource: Profile of the culinary tourist. Current Issues in Tourism, 15(3), 229-245.
 • Şimşek, A. & Selçuk, G. N. (2018). Gastro turistlerin tipolojisinin belirlenmesi: Gaziantep ölçeğinde bir uygulama. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 28-43.
 • Tekeli, M. & Kırıcı Tekeli, E. (2020). Sustainable gastronomic tourism. In F. Türkmen (Ed.), Selected academic studies from Turkish tourism sector, 113-133. Berlin: Peter Lang.
 • Tekindal, M. & Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153-182.
 • Tureng Sözlüğü (2022). Foodie anlamı. Erişim Tarihi: 17.06.2022, https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/foodie.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (2022). Gaziantep’e ait coğrafi işaretli ürünler. Erişim Tarihi: 13.10.2022, https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/liste?il=27&tur=&urunGrubu=&adi=.
 • UNESCO Creative Cities Network (2022). Gaziantep. Erişim Tarihi: 17.06.2022, https://en.unesco.org/creative-cities/gaziantep.
 • United Nations World Tourism Organization (2022). Gastronomi ve şarap turizmi. Erişim Tarihi:14.06.2022, https://www.unwto.org/gastronomy-wine-tourism.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Tourism, Hospitality and Sports
Authors

Ezgi KIRICI TEKELİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1613-8448
Türkiye


Nilgün DEMİREL İLİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0003-2407-9932
Türkiye


Üzeyir KEMENT
ORDU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
0000-0002-3190-9079
Türkiye

Publication Date January 27, 2023
Submission Date June 22, 2022
Acceptance Date October 19, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 22 Issue: 1

Cite

APA Kırıcı Tekeli, E. , Demirel İli, N. & Kement, Ü. (2023). Foodie Turist Tipolojisi: Gaziantep Restoranlarına Yönelik Nitel Bir Araştırma . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 22 (1) , 372-392 . DOI: 10.21547/jss.1134286