Conference Paper
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2014, Volume 9, Issue 36, 6371 - 6380, 26.01.2015
https://doi.org/10.19168/jyu.19224

Abstract

-

References

 • Atton, Chris. (2002). Alternative Media, Sage, London.
 • Bailly, Jordan. (2012). The Impact of Social Media on Social Movements: A Case Study of the 2009 Iranian Green Movement and the 2011 Egyptian Revolution, Washington State University
 • Barbera, Pablo. ve Metzger Megan. (2013). How Ukrainian protestors are using Twitter and Facebook.TheWashington Post.
 • twitter-in-ukrainian-protests/. Erişim Tarihi: 19.01.2014.
 • Bennett, Lance. (2008). ‘Communicating Global Activism: Strength and Vulnerabilities of Networked Politics’, Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. W. van de Donk, B. D. Loader, P.G. Nixon ve D. Rucht (drl). New York: Rootledge.
 • Cantone, Sergio. (2013). “Ukranie Vote on Tymoshenko Jeopardises Landmark EU Trade Deal” http://www.euronews.com/2013/11/21/ukraine-vote-on-tymoshenko-jeopardises-landmark-eu-trade-deal/ Erişim Tarihi: 16.01.2014.
 • Castells, Manuel. (2013). İsyan ve Umut Ağları, çev. E. Kılıç, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Castells, Manuel. (2008), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi, (cilt I), çev. E. Kılıç, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 • Castells, Manuel.(2007). Communication, Power and Counter-power in the Network Society, International Journal of Communication, 1, http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/46. Erişim Tarihi: 20. 12. 2013.
 • Castells, Manuel. (2005). Enformasyon çağı, ekonomi, toplum ve kültür: ağ toplumunun yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Chornokondratenko, Margarya ve Orlova, Dariya. (2013). The Journalist’s Uprising: EuroMaidan in Ukraine.http://en.ejo.ch/8364/press_freedom_censorship/journalists-uprising-euromaidan-protests-ukraine Erişim Tarihi: 18.01.2014.
 • Dargon, Alfonso, Gumucio. (2004). “The Long and Winding Road of Alternative Media The Sage Handbook of Media Studie, Ed. John D.H. Downing, Sage.
 • Demir, Özge. (2011). Dans Olmadan Devrim Olmaz, http://www.bianet.org/biamag/bianet/130053-dans-olmadan- devrim-olmaz. Erişim Tarihi: 20 10. 2013.
 • Dijk, Van. (2004). “Digital Media” The Sage Handbook of Media Studies, der. John D.H. Downing vd., Sage Publications, Thousand Oaks, California.
 • Erdoğdu, Yunus. (2013). Ukrayna Başsavcılığı Önünde Yatan Adam Eylemi., http://www.cihan.com.tr/news/Ukrayna- Bassavciligi-onunde-yatan-adam-eylemi_6006-CHMTIyNjAwNi80, Erişim Tarihi: 18.12.2013.
 • Ericsson, (2013). Ericsson Mobility Report, http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-february- 2013.pdf, erişim Tarihi: 20.12.2013.
 • Fonseca, Dora. (2013). Güvencesiz ama Esnek Olmayan Portekiz’de Yeni Bir Toplumsal Hareketin Yükselişi
 • Giddens, Anthony. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. İstanbul: Alfa Basım Yayınları.
 • Gumuchian, Louise. Marie. ve Black Phil. (2013). “Ukraine PM extends a hand to protesters, warns against finding a fist” http://edition.cnn.com/2013/12/03/world/europe/ukraine-protests/ Erişim Tarihi: 16.01.2014.
 • Habermas, Jürgen. (2001). İletişimsel Eylem Kuramı. 1. Basım. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Hall, Stuart. (1994), “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, Medya, İktidar, İdeoloji, der. ve çev. M. Küçük, Ankara: Ark Yayınları.
 • Hall, Stuart. ve Held, David. ve Mc Grew, Tony. (1992). Modernity and its Features. Cambridge: The Open University ve Polity Press.
 • Harvey, David. (1999). Postmodernliğin Durumu, Çev.:S.Savran, Metis Yayıncılık, 2.Baskı, İstanbul.
 • Harvey, David. (1997). Postmodernliğin Durumu, çev.: S. Savran, Metis Yayıncılık, İstanbul.
 • Rheingold, Howard. (1998). The Virtual Community, New York, www.rheingold.com/vc/book/intro.htm. Erişim Tarihi: 02.01.2014.
 • Kalaycıoğlu, Sibel. Duduhacıoğlu, Başak. Karaçalı, Halil. Beyaz, Dilek. (2009). Mekânda Değişimin Algılanması, Ankara Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşümü, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi
 • Kellner, Douglas. (1998). “Intellectuals, the new public spheres, and politics.” , The Politics of Cyberspace, Routledge, New York.
 • Mcluhan Marshal. (2001). Global Köy, İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • protests.TheWashingtonPost.http://www.washingtonpost.com/blogs/monkeycage/wp/2014/01/02/social
 • networks-and-social-media-in-ukrainian-euromaidanprotests-2/. Erişim Tarihi: 20.01.2014.
 • Özdal, Habibe. (2013). AB ve Rusya Arasında Ukrayna: Hayaller ve Gerçekler, USAK Yayınları.
 • Özcan, Mehmet, Elmas, Fatma., Kutlay, Mustafa. ve Mutuş, Ceren. (2010). Bundan Sonrası, Senaryo Analizleriyle Türkiye AB İlişkileri, USAK Yayınları.
 • Phipps, Katherine. & Szagala, Katryna. (2007). “Social Movements and the News Media”, The McMaster Journal of Communication, Cilt 4, Sayı: 1.
 • Telli, Azime. (2012). Mısır Devriminde Sosyal Medyanın Rolü, Bilgi Stratejileri Dergisi, Cilt 4, Sayı 7.
 • TURNER, Bryan. (2002), Oryantalizm Postmodernizm ve Din, Çev.İbrahim Kapaklıkaya, İstanbul, Anka Yayınları.
 • Wellman, Barry. v.dğr. (1996). “Computer Networks as Social Networks: Collaborative Work, Telework, and Virtual
 • Community”, Annual Review of Sociology.

Organizational Forms Which Covaries With Mobile Communication Technologies: Social Movements Which are Organized in Networks

Year 2014, Volume 9, Issue 36, 6371 - 6380, 26.01.2015
https://doi.org/10.19168/jyu.19224

Abstract

In recent years, governmental protests in Ukraine improvements in information and communication technologies have been affecting concourse and organization forms of people, like affecting every field of life. Revolution of information technologies which has been penetrating into the field of entire human activites has an effect on having these transformations. With the technological segmentation in 1970’s, electronical communication network that becomes today’s internet , going beyond the scope of military bounds makes social upheaval acquires dimension. With becoming internet a global mass media, society went into a new transition period ‘’technocentricly’’. At this point, a communication form which mediating with communication technologies shows up. Today, from social relations to political organizations, all kinds of organization activites occurs via information technologies. People who came together at cafes, parks, visits and associations in conventional period, come together at social networks today. Similar situation stands out itself in exposure of social will. Today, when wireless internet forms network with mobile information technologies, when images and ideas spread like virus; the latest example of social movements which form networks is anti-governmental protests in Ukraine.In this study, the circumstances that have caused the rebellion that cropped up in Ukraine will be revealed and the question of how social solidarity networks and mobile communication technologies have affected this process will be answered. With this aims, effects of information technologies - spesifically opportunities of mobile communication devices on organization process will be analyzed through antigovernmental protests in Ukraine

References

 • Atton, Chris. (2002). Alternative Media, Sage, London.
 • Bailly, Jordan. (2012). The Impact of Social Media on Social Movements: A Case Study of the 2009 Iranian Green Movement and the 2011 Egyptian Revolution, Washington State University
 • Barbera, Pablo. ve Metzger Megan. (2013). How Ukrainian protestors are using Twitter and Facebook.TheWashington Post.
 • twitter-in-ukrainian-protests/. Erişim Tarihi: 19.01.2014.
 • Bennett, Lance. (2008). ‘Communicating Global Activism: Strength and Vulnerabilities of Networked Politics’, Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. W. van de Donk, B. D. Loader, P.G. Nixon ve D. Rucht (drl). New York: Rootledge.
 • Cantone, Sergio. (2013). “Ukranie Vote on Tymoshenko Jeopardises Landmark EU Trade Deal” http://www.euronews.com/2013/11/21/ukraine-vote-on-tymoshenko-jeopardises-landmark-eu-trade-deal/ Erişim Tarihi: 16.01.2014.
 • Castells, Manuel. (2013). İsyan ve Umut Ağları, çev. E. Kılıç, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Castells, Manuel. (2008), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi, (cilt I), çev. E. Kılıç, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 • Castells, Manuel.(2007). Communication, Power and Counter-power in the Network Society, International Journal of Communication, 1, http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/46. Erişim Tarihi: 20. 12. 2013.
 • Castells, Manuel. (2005). Enformasyon çağı, ekonomi, toplum ve kültür: ağ toplumunun yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Chornokondratenko, Margarya ve Orlova, Dariya. (2013). The Journalist’s Uprising: EuroMaidan in Ukraine.http://en.ejo.ch/8364/press_freedom_censorship/journalists-uprising-euromaidan-protests-ukraine Erişim Tarihi: 18.01.2014.
 • Dargon, Alfonso, Gumucio. (2004). “The Long and Winding Road of Alternative Media The Sage Handbook of Media Studie, Ed. John D.H. Downing, Sage.
 • Demir, Özge. (2011). Dans Olmadan Devrim Olmaz, http://www.bianet.org/biamag/bianet/130053-dans-olmadan- devrim-olmaz. Erişim Tarihi: 20 10. 2013.
 • Dijk, Van. (2004). “Digital Media” The Sage Handbook of Media Studies, der. John D.H. Downing vd., Sage Publications, Thousand Oaks, California.
 • Erdoğdu, Yunus. (2013). Ukrayna Başsavcılığı Önünde Yatan Adam Eylemi., http://www.cihan.com.tr/news/Ukrayna- Bassavciligi-onunde-yatan-adam-eylemi_6006-CHMTIyNjAwNi80, Erişim Tarihi: 18.12.2013.
 • Ericsson, (2013). Ericsson Mobility Report, http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-february- 2013.pdf, erişim Tarihi: 20.12.2013.
 • Fonseca, Dora. (2013). Güvencesiz ama Esnek Olmayan Portekiz’de Yeni Bir Toplumsal Hareketin Yükselişi
 • Giddens, Anthony. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. İstanbul: Alfa Basım Yayınları.
 • Gumuchian, Louise. Marie. ve Black Phil. (2013). “Ukraine PM extends a hand to protesters, warns against finding a fist” http://edition.cnn.com/2013/12/03/world/europe/ukraine-protests/ Erişim Tarihi: 16.01.2014.
 • Habermas, Jürgen. (2001). İletişimsel Eylem Kuramı. 1. Basım. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Hall, Stuart. (1994), “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, Medya, İktidar, İdeoloji, der. ve çev. M. Küçük, Ankara: Ark Yayınları.
 • Hall, Stuart. ve Held, David. ve Mc Grew, Tony. (1992). Modernity and its Features. Cambridge: The Open University ve Polity Press.
 • Harvey, David. (1999). Postmodernliğin Durumu, Çev.:S.Savran, Metis Yayıncılık, 2.Baskı, İstanbul.
 • Harvey, David. (1997). Postmodernliğin Durumu, çev.: S. Savran, Metis Yayıncılık, İstanbul.
 • Rheingold, Howard. (1998). The Virtual Community, New York, www.rheingold.com/vc/book/intro.htm. Erişim Tarihi: 02.01.2014.
 • Kalaycıoğlu, Sibel. Duduhacıoğlu, Başak. Karaçalı, Halil. Beyaz, Dilek. (2009). Mekânda Değişimin Algılanması, Ankara Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşümü, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi
 • Kellner, Douglas. (1998). “Intellectuals, the new public spheres, and politics.” , The Politics of Cyberspace, Routledge, New York.
 • Mcluhan Marshal. (2001). Global Köy, İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • protests.TheWashingtonPost.http://www.washingtonpost.com/blogs/monkeycage/wp/2014/01/02/social
 • networks-and-social-media-in-ukrainian-euromaidanprotests-2/. Erişim Tarihi: 20.01.2014.
 • Özdal, Habibe. (2013). AB ve Rusya Arasında Ukrayna: Hayaller ve Gerçekler, USAK Yayınları.
 • Özcan, Mehmet, Elmas, Fatma., Kutlay, Mustafa. ve Mutuş, Ceren. (2010). Bundan Sonrası, Senaryo Analizleriyle Türkiye AB İlişkileri, USAK Yayınları.
 • Phipps, Katherine. & Szagala, Katryna. (2007). “Social Movements and the News Media”, The McMaster Journal of Communication, Cilt 4, Sayı: 1.
 • Telli, Azime. (2012). Mısır Devriminde Sosyal Medyanın Rolü, Bilgi Stratejileri Dergisi, Cilt 4, Sayı 7.
 • TURNER, Bryan. (2002), Oryantalizm Postmodernizm ve Din, Çev.İbrahim Kapaklıkaya, İstanbul, Anka Yayınları.
 • Wellman, Barry. v.dğr. (1996). “Computer Networks as Social Networks: Collaborative Work, Telework, and Virtual
 • Community”, Annual Review of Sociology.

Mobil İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Ağlarda Örgütlenen Toplumsal Hareketler

Year 2014, Volume 9, Issue 36, 6371 - 6380, 26.01.2015
https://doi.org/10.19168/jyu.19224

Abstract

Son yıllarda, enformasyon ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, hayatın her alanını etkilediği gibi insanların bir araya gelme ve örgütlenme biçimlerini de etkilemektedir. Bu değişimlerin yaşanmasında;bütün bir beşeri faaliyet alanına nüfuz etmekte olan enformasyon teknolojileri devrimi etkili olmaktadır. 1970’li yıllarda yaşanan teknolojik bölünme ile birlikte; bugünün interneti haline gelen elektronik iletişim ağı, askeri sınırların dışına çıkarak; toplumsal değişimin yeni bir boyut kazanmasını sağlamıştır. İnternetin kısa süre içerisinde küresel bir iletişim aracı haline gelmesiyle, toplum teknoloji merkezli olarak yeni bir dönüşüm sürecine girmiştir. Gelinen bu noktada, iletişim teknolojileri ile aracılanmış bir iletişim biçimi ortaya çıkmaktadır. Sosyal ilişkilerden, siyasal örgütlenmelere kadar, her türlü örgütlenme faaliyeti, bugün iletişim teknolojileri aracılığı ile gerçekleşmektedir. Geleneksel dönemde kafeler, parklar, misafirlikler ve dernekler gibi gerçek ortamlarda bir araya gelen insanlar; bugün sosyal ağlarda bir araya gelmektedir. Benzer durum toplumsal iradenin ortaya koyulması sürecinde de kendini göstermektedir. Kablosuz internetin mobil iletişim teknolojileri ile ağlar oluşturduğu, görüntü ve fikirlerin virüs gibi hızla yayılmaya başladığı günümüzde; ağlar oluşturan toplumsal hareketlerin güncel örneği; Ukrayna’da başlayan hükümet karşıtı eylemlerdir. Bu çalışmada, Ukrayna’da 2013’ün son günlerinde ortaya çıkan hükümet karşıtı isyanı hazırlayan koşulların neler olduğu ortaya konulduktan sonra; toplumsal dayanışma ağlarının ve mobil iletişim teknolojilerinin süreci nasıl şekillendirdiği sorusuna cevap aranacaktır. Bu amaçla; enformasyon ve iletişim teknolojilerinin, özelinde de mobil iletişim araçlarının sunmuş olduğu olanakların, örgütlenme sürecine etkileri, Ukrayna’daki hükümet karşıtı toplumsal eylemler üzerinden, argümantatif bir çalışma çerçevesinde incelenecektir.

References

 • Atton, Chris. (2002). Alternative Media, Sage, London.
 • Bailly, Jordan. (2012). The Impact of Social Media on Social Movements: A Case Study of the 2009 Iranian Green Movement and the 2011 Egyptian Revolution, Washington State University
 • Barbera, Pablo. ve Metzger Megan. (2013). How Ukrainian protestors are using Twitter and Facebook.TheWashington Post.
 • twitter-in-ukrainian-protests/. Erişim Tarihi: 19.01.2014.
 • Bennett, Lance. (2008). ‘Communicating Global Activism: Strength and Vulnerabilities of Networked Politics’, Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. W. van de Donk, B. D. Loader, P.G. Nixon ve D. Rucht (drl). New York: Rootledge.
 • Cantone, Sergio. (2013). “Ukranie Vote on Tymoshenko Jeopardises Landmark EU Trade Deal” http://www.euronews.com/2013/11/21/ukraine-vote-on-tymoshenko-jeopardises-landmark-eu-trade-deal/ Erişim Tarihi: 16.01.2014.
 • Castells, Manuel. (2013). İsyan ve Umut Ağları, çev. E. Kılıç, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Castells, Manuel. (2008), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi, (cilt I), çev. E. Kılıç, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 • Castells, Manuel.(2007). Communication, Power and Counter-power in the Network Society, International Journal of Communication, 1, http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/46. Erişim Tarihi: 20. 12. 2013.
 • Castells, Manuel. (2005). Enformasyon çağı, ekonomi, toplum ve kültür: ağ toplumunun yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Chornokondratenko, Margarya ve Orlova, Dariya. (2013). The Journalist’s Uprising: EuroMaidan in Ukraine.http://en.ejo.ch/8364/press_freedom_censorship/journalists-uprising-euromaidan-protests-ukraine Erişim Tarihi: 18.01.2014.
 • Dargon, Alfonso, Gumucio. (2004). “The Long and Winding Road of Alternative Media The Sage Handbook of Media Studie, Ed. John D.H. Downing, Sage.
 • Demir, Özge. (2011). Dans Olmadan Devrim Olmaz, http://www.bianet.org/biamag/bianet/130053-dans-olmadan- devrim-olmaz. Erişim Tarihi: 20 10. 2013.
 • Dijk, Van. (2004). “Digital Media” The Sage Handbook of Media Studies, der. John D.H. Downing vd., Sage Publications, Thousand Oaks, California.
 • Erdoğdu, Yunus. (2013). Ukrayna Başsavcılığı Önünde Yatan Adam Eylemi., http://www.cihan.com.tr/news/Ukrayna- Bassavciligi-onunde-yatan-adam-eylemi_6006-CHMTIyNjAwNi80, Erişim Tarihi: 18.12.2013.
 • Ericsson, (2013). Ericsson Mobility Report, http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-february- 2013.pdf, erişim Tarihi: 20.12.2013.
 • Fonseca, Dora. (2013). Güvencesiz ama Esnek Olmayan Portekiz’de Yeni Bir Toplumsal Hareketin Yükselişi
 • Giddens, Anthony. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. İstanbul: Alfa Basım Yayınları.
 • Gumuchian, Louise. Marie. ve Black Phil. (2013). “Ukraine PM extends a hand to protesters, warns against finding a fist” http://edition.cnn.com/2013/12/03/world/europe/ukraine-protests/ Erişim Tarihi: 16.01.2014.
 • Habermas, Jürgen. (2001). İletişimsel Eylem Kuramı. 1. Basım. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Hall, Stuart. (1994), “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, Medya, İktidar, İdeoloji, der. ve çev. M. Küçük, Ankara: Ark Yayınları.
 • Hall, Stuart. ve Held, David. ve Mc Grew, Tony. (1992). Modernity and its Features. Cambridge: The Open University ve Polity Press.
 • Harvey, David. (1999). Postmodernliğin Durumu, Çev.:S.Savran, Metis Yayıncılık, 2.Baskı, İstanbul.
 • Harvey, David. (1997). Postmodernliğin Durumu, çev.: S. Savran, Metis Yayıncılık, İstanbul.
 • Rheingold, Howard. (1998). The Virtual Community, New York, www.rheingold.com/vc/book/intro.htm. Erişim Tarihi: 02.01.2014.
 • Kalaycıoğlu, Sibel. Duduhacıoğlu, Başak. Karaçalı, Halil. Beyaz, Dilek. (2009). Mekânda Değişimin Algılanması, Ankara Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşümü, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi
 • Kellner, Douglas. (1998). “Intellectuals, the new public spheres, and politics.” , The Politics of Cyberspace, Routledge, New York.
 • Mcluhan Marshal. (2001). Global Köy, İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • protests.TheWashingtonPost.http://www.washingtonpost.com/blogs/monkeycage/wp/2014/01/02/social
 • networks-and-social-media-in-ukrainian-euromaidanprotests-2/. Erişim Tarihi: 20.01.2014.
 • Özdal, Habibe. (2013). AB ve Rusya Arasında Ukrayna: Hayaller ve Gerçekler, USAK Yayınları.
 • Özcan, Mehmet, Elmas, Fatma., Kutlay, Mustafa. ve Mutuş, Ceren. (2010). Bundan Sonrası, Senaryo Analizleriyle Türkiye AB İlişkileri, USAK Yayınları.
 • Phipps, Katherine. & Szagala, Katryna. (2007). “Social Movements and the News Media”, The McMaster Journal of Communication, Cilt 4, Sayı: 1.
 • Telli, Azime. (2012). Mısır Devriminde Sosyal Medyanın Rolü, Bilgi Stratejileri Dergisi, Cilt 4, Sayı 7.
 • TURNER, Bryan. (2002), Oryantalizm Postmodernizm ve Din, Çev.İbrahim Kapaklıkaya, İstanbul, Anka Yayınları.
 • Wellman, Barry. v.dğr. (1996). “Computer Networks as Social Networks: Collaborative Work, Telework, and Virtual
 • Community”, Annual Review of Sociology.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Berk CAYCI
0000-0001-5945-8655


Aysegul KARAGULLE
0000-0003-4082-8673

Publication Date January 26, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 9, Issue 36

Cite

Bibtex @conference paper { jyasar203336, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yasar University}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {6371 - 6380}, doi = {10.19168/jyu.19224}, title = {Mobil İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Ağlarda Örgütlenen Toplumsal Hareketler}, key = {cite}, author = {Caycı, Berk and Karagulle, Aysegul} }
APA Caycı, B. & Karagulle, A. (2015). Mobil İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Ağlarda Örgütlenen Toplumsal Hareketler . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 9 (36) , 6371-6380 . DOI: 10.19168/jyu.19224
MLA Caycı, B. , Karagulle, A. "Mobil İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Ağlarda Örgütlenen Toplumsal Hareketler" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 9 (2015 ): 6371-6380 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jyasar/issue/19150/203336>
Chicago Caycı, B. , Karagulle, A. "Mobil İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Ağlarda Örgütlenen Toplumsal Hareketler". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 9 (2015 ): 6371-6380
RIS TY - JOUR T1 - Mobil İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Ağlarda Örgütlenen Toplumsal Hareketler AU - Berk Caycı , Aysegul Karagulle Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.19168/jyu.19224 DO - 10.19168/jyu.19224 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 6371 EP - 6380 VL - 9 IS - 36 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyu.19224 UR - https://doi.org/10.19168/jyu.19224 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Yaşar University Mobil İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Ağlarda Örgütlenen Toplumsal Hareketler %A Berk Caycı , Aysegul Karagulle %T Mobil İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Ağlarda Örgütlenen Toplumsal Hareketler %D 2015 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 9 %N 36 %R doi: 10.19168/jyu.19224 %U 10.19168/jyu.19224
ISNAD Caycı, Berk , Karagulle, Aysegul . "Mobil İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Ağlarda Örgütlenen Toplumsal Hareketler". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 9 / 36 (January 2015): 6371-6380 . https://doi.org/10.19168/jyu.19224
AMA Caycı B. , Karagulle A. Mobil İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Ağlarda Örgütlenen Toplumsal Hareketler. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2015; 9(36): 6371-6380.
Vancouver Caycı B. , Karagulle A. Mobil İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Ağlarda Örgütlenen Toplumsal Hareketler. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2015; 9(36): 6371-6380.
IEEE B. Caycı and A. Karagulle , "Mobil İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Ağlarda Örgütlenen Toplumsal Hareketler", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, vol. 9, no. 36, pp. 6371-6380, Jan. 2015, doi:10.19168/jyu.19224