Research Article
BibTex RIS Cite

Şehir ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1-2, 1 - 21, 19.12.2017

Abstract

    Modern dönem ve sonrasında ilgi duyulan kavramlardan biri olan “kimlik”,çoğu zaman tarihi bağlamından koparılarak tartışılmaktadır. Ancak, kimliklerin geçmişe dönük bir yönü vardır ve modern kimliklerin anlaşılması geçmişe dönük bu yönlerinin anlaşılmasını gerektirir. Kimlik oluşumunda önemli unsurlardan biri demekan/coğrafyadır. Bu bağlamda “şehir” hem geleneksel hem de modern kimliklerin oluşumda önemli bir etkiye sahiptir. Bu makalede, postmodernizmin popülist anlayışının bir uzantısı olarak, “çok-dillilik”, “çokkültürlülük” ve “çok-dinlilik” söylemleriyle ön plana çıkan Mardin incelenecektir. Mardin’in geleneksel kimlikleri, bu kimlikleri inşa eden temel dinamikler ve Osmanlı’nın son dönemleri ile Cumhuriyet’in hemen başında bu kimliklerde meydana gelen değişimler değerlendirilecektir.

References

  • Abdulgani Efendi (Abdulgani Fahri Bulduk) (1999). Mardin Tarihi, Yayına Hazırlayan: Burhan Zengin, Ankara.
  • Andreasyan, Hrand D. (1964). Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi 1608-1609, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul.
  • Araz, Yahya (2010). “XVI. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Kişiler ve Cemaatler Arası İlişkilerin ‘Dil Söylem ve Sembol’leri”. Doğu Batı, Sayı 51, Ankara.
  • Aydın, Suavi (1999). Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk Kimliği, Öteki Yayınevi, Ankara.
  • Aydın, Suavi; Emiroğlu, Kudret; Özel, Oktay; Ünsal, Süha (2000). Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
Year 2017, Volume: 1 Issue: 1-2, 1 - 21, 19.12.2017

Abstract

References

  • Abdulgani Efendi (Abdulgani Fahri Bulduk) (1999). Mardin Tarihi, Yayına Hazırlayan: Burhan Zengin, Ankara.
  • Andreasyan, Hrand D. (1964). Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi 1608-1609, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul.
  • Araz, Yahya (2010). “XVI. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Kişiler ve Cemaatler Arası İlişkilerin ‘Dil Söylem ve Sembol’leri”. Doğu Batı, Sayı 51, Ankara.
  • Aydın, Suavi (1999). Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk Kimliği, Öteki Yayınevi, Ankara.
  • Aydın, Suavi; Emiroğlu, Kudret; Özel, Oktay; Ünsal, Süha (2000). Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
There are 5 citations in total.

Details

Journal Section 2017 1/1-2
Authors

İbrahim Özcoşar

Publication Date December 19, 2017
Submission Date September 6, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1-2

Cite

ISNAD Özcoşar, İbrahim. “Şehir Ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı”. Kadim Akademi SBD 1/1-2 (December 2017), 1-21.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762