Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2564-7229 | e-ISSN 2630-5941 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kadim Akademi Derneği |


Kadim Akademi tarafından çıkarılan Kadim Akademi SBD, sosyal bilimler alanındaki bilimsel nitelikli çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir. Dergi, Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki defa yayınlanır. Yayınlanacak yazılarda bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana bir yenilik getirme ve başka yerde yayınlanmamış olma şartları aranır. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, röportajlar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. Dergide yayınlanan çalışmaların yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.


***

Kadim Akademi SBD (Ancient Academy SSJ), which is issued by Kadim Akademi, is a peer-reviewed journal that includes scientific studies in the field of social sciences. The journal is published in June and December as two issues a year. The requirements of compliance with scientific research criteria, bringing an innovation to the field and not being published elsewhere are sought in the articles to be published. In this context, original scientific articles, translations, translation-articles, interviews, books, articles, symposiums, panels and introductory studies of scientific activity are published. In addition, the symposium papers may be published on the condition that the place of presentation, the meeting and the date are recorded and not published elsewhere. The legal responsibility of the works published in the journal belongs to the authors.

Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2564-7229 | e-ISSN 2630-5941 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kadim Akademi Derneği |
Cover Image


Kadim Akademi tarafından çıkarılan Kadim Akademi SBD, sosyal bilimler alanındaki bilimsel nitelikli çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir. Dergi, Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki defa yayınlanır. Yayınlanacak yazılarda bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana bir yenilik getirme ve başka yerde yayınlanmamış olma şartları aranır. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, röportajlar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. Dergide yayınlanan çalışmaların yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.


***

Kadim Akademi SBD (Ancient Academy SSJ), which is issued by Kadim Akademi, is a peer-reviewed journal that includes scientific studies in the field of social sciences. The journal is published in June and December as two issues a year. The requirements of compliance with scientific research criteria, bringing an innovation to the field and not being published elsewhere are sought in the articles to be published. In this context, original scientific articles, translations, translation-articles, interviews, books, articles, symposiums, panels and introductory studies of scientific activity are published. In addition, the symposium papers may be published on the condition that the place of presentation, the meeting and the date are recorded and not published elsewhere. The legal responsibility of the works published in the journal belongs to the authors.

Kadim Akademi SBD