Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2564-7229 | e-ISSN 2630-5941 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kadim Akademi Derneği |


Kadim Akademi (SBD), üyelerinin tamamı akademisyen olan Kadim Akademi Derneği’nin çıkardığı bilimsel ve hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı halinde ve elektronik olarak yayınlanan derginin temel amacı, sosyal bilimler alanına konu olan nitelikli bilimsel çalışmaların paylaşılmasına imkan sağlamaktır. Bununla birlikte dergi, popülist bir tavır içerisine girmeden “Doğu/Ortadoğu” sembolünde, bölgenin ve insanlığın edilgenleşmesinin/nesneleşmesinin önüne geçilebilme imkânlarını araştıran, sorgulayan ve çözümler üreten bir anlayışın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.


Haziran 2020 Sayımız için makale kabulümüz 15 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.


NOT: Yazım kurallarımız güncellenmiştir. Dergimize gönderilecek çalışmaların yeni makale şablonuna uygun bir şekilde hazırlanıp yüklenmesi gerekmektedir.

Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2564-7229 | e-ISSN 2630-5941 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kadim Akademi Derneği |
Cover Image


Kadim Akademi (SBD), üyelerinin tamamı akademisyen olan Kadim Akademi Derneği’nin çıkardığı bilimsel ve hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı halinde ve elektronik olarak yayınlanan derginin temel amacı, sosyal bilimler alanına konu olan nitelikli bilimsel çalışmaların paylaşılmasına imkan sağlamaktır. Bununla birlikte dergi, popülist bir tavır içerisine girmeden “Doğu/Ortadoğu” sembolünde, bölgenin ve insanlığın edilgenleşmesinin/nesneleşmesinin önüne geçilebilme imkânlarını araştıran, sorgulayan ve çözümler üreten bir anlayışın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.


Haziran 2020 Sayımız için makale kabulümüz 15 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.


NOT: Yazım kurallarımız güncellenmiştir. Dergimize gönderilecek çalışmaların yeni makale şablonuna uygun bir şekilde hazırlanıp yüklenmesi gerekmektedir.