Telif Hakkı Bildirimi

Telif Hakkı Bildirim Metni
Yazarlar dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen telif hakkı sözleşmesini okur ve imzalar, ardından bir kopyasını da dergi sistemine ek dosya (word) olarak yüklerler.
A)Yazar(lar);
1) Sunulan makalenin, yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
2) Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
3) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
4) Makalenin başka bir yerde yayımlanmadığını veya yayımlanmak için sunulmadığını,
5) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini,
kabul ve taahhüt ederler.
B) Yazarlar, Kadim Akademi Dergisi (SBD)’ne makaleyi yayımlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki verir.
C) Yazarlar, orijinal yazarları ve alıntı ayrıntıları tanımlandığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
D) Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz.
E) Makale ile ilgili tüm ticari haklar, yazarlara aittir.

Kadim Akademi (SBD) Dergisi’nin Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC
Gömülü Lisanslar: Kadim Akademi Dergisi (SBD), makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirir.
Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.
Açık Erişime Başlama Tarihi: 2017


Kadim Akademi (SBD) Dergisi CC BY-NC 4.0 kapsamında lisanslanmıştır© 2S tarafından Sabahattin BALA
Bu çalışma CC BY-NC 4.0 kapsamında lisanslanmıştır . Bu lisansın bir kopyasını görüntülemek için http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ tarafından adresini ziyaret edin.© 2S

Bu çalışma CC BY-NC 4.0cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1 

Last Update Time: 10/27/23, 3:28:57 PM

Kadim Akademi SBD  Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.


29762