Aim

Amaç ve Odak

Kadim Akademi SBD (Sosyal Bilimler Dergisi), Mardin merkezli üyelerinin tamamı akademisyenlerden oluşan “Kadim Akademi” derneğinin çıkarmış olduğu bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergi, yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) halinde elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergide, sosyal bilimler alanındaki nitelikli bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Dergi, popülizm dalgasına kapılmadan “Doğu/Ortadoğu” sembolü üzerinden bölgenin ve insanlığın edilgenleşmesinin/nesneleşmesinin önüne geçilebilme imkânlarını sorgulayan akademik çalışmaların yayınlanmasını öncelemektedir. Bu çerçeve de; Dergide özgün bilimsel makalelerin yanı sıra kitap tanıtımı/eleştirisi, kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb. bilimsel etkinliklerin değerlendirilmelerine de yer verilmektedir. Ayrıca; başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla kongre ve sempozyum bildirileri hakem süreçlerinin olumlu neticelenmesi durumunda yayınlanabilmektedir. Dergide yayınlanan çalışmaların yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.

Scope

Kapsam

Kadim Akademi SBD, gerek ulusal ve gerek uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde yayımlayarak sosyal bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yayınlanacak çalışmalar dergi yayım ilkeleri kapsamında objektif kriterlere göre değerlendirildikten sonra  yayımlanmaktadır. Kadim Akademi SBD, sosyal bilimler alanına giren Edebiyat, tarih, Coğrafya,  Felsefe,  Psikoloji, Sosyoloji, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler vb. alanlarda yapılan faklı nitelikteki çalışmaları (makale, örnek olay, eleştiri, kitap incelemesi, çeviri) yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanmaktadır.