Dergi Editörü / Editor in Chief

                                                                                                  

                                    Dr. Muhammet Cevat ACAR                                                                

Dr. MUHAMMET CEVAT ACAR

Turkey
mcacar47@gmail.com
Subjects: Applied Psychology
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Editorial Board

Prof.Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

iozcosar@yahoo.com
Subjects: Social Science
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Musa ÖZTÜRK

musaozturk724@gmail.com
Subjects: Sociology
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Assoc.Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

mustafaozturk47@gmail.com
Subjects: Classical Turkish Literature of Ottoman Field,Comparative Literature,World Languages and Literature,Linguistics
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Hıdır APAK

hapak@bingol.edu.tr
Subjects: International Migration,Migration Sociology,Social Services,Social Science
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

Dr. Lecturer Ramazan TURGUT

ramazanturgut@gmail.com
Subjects: History of Religions
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Nesim SÖNMEZ

nesimsonmez@gmail.com
Subjects: Linguistics,Linguistics
Institution: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye

Assoc.Prof.Dr. Evindar YEŞİLBAŞ

evindaryesilbas@gmail.com
Subjects: Art History
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Alan Editörleri

Dr. Lecturer Ahmet KAYAOĞLU

Turkey
ahmetchim@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Assoc.Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Turkey
mustafaozturk47@gmail.com
Subjects: Classical Turkish Literature of Ottoman Field,Comparative Literature,World Languages and Literature,Linguistics
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Danışma Kurulu | Advisory Board

Prof. Dr. Abd al-Fattah El-Awaisi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Abdulwahab K. MOUSA Zaho Üniversitesi, Irak

Prof. Dr. Abdülhalim AYDIN | Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet CİHA| İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Rıza ABAY | Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Atabey KILIÇ | Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Bedri GENCER | Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Cevat ÖZYURT | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY | Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir CANATAN | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer AYTAÇ | Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Turan KARATAŞ Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Doç. Dr. Celalettin YANIK | Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Dirk KRAUSMÜLLER | Avusturya

Doç. Dr. Gökhan TUNCEL | İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Hazem Burhan MOSTAFA | Salahaddin Üniversitesi, Irak

Doç. Dr. Hazem Said MONTASIR | El-Ezher Üniversitesi, Mısır

Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR | Harran Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim KESKİN | Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİ| Bingöl Üniversitesi

Doç. Dr. Masoumeh DAEİ | Tabriz Payame Noor Üniversitesi, İran

Doç. Dr. Nazım KARTAL | Sinop Üniversitesi

Doç. Dr. Reşat AÇIKGÖ| Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan ÜNSAL | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Turan AÇIK | Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN | Dicle Üniversitesi

Dr. Abuzer KALYON | Gazi Üniversitesi

Dr. Ekrem AKMAN | Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Hatem ETE | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Yunus KAPLAN | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Ziya POLAT | Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Erhan ÇAPRAZ | Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

Kadim Akademi SBD