Writing Rules


Derginin Yayın İlkeleri, Yazım Kuralları, gönderilen çalışmaların yayın süreci ve iş akışı ile yayın sürecinde ilgili tarafların (Yazar, Dergi editörlüğü ve Hakemler) görevleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler için Şablonlar ve Formlar sekmesinden şablon makalelerimize bakınız. Yazarlar dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken belirtilen telif hakkı sözleşmesini okur ve imzalar, “Yazar, Makale, Kurum Bilgileri Şablonu" doldurur ardından dergi sistemine ek dosya (word) olarak yüklerler. 

Kadim Akademi SBD  Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.


29762