Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilen ve yayımlanan çalışmalar kapsamında, hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz. Aynı şekilde hiçbir ad altında yazar, hakem veya kurumlara ücret ödenmez.

Kadim Akademi SBD  Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.


29762